Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
Birleşik Krallık Genel Kozmetik

BİRLEŞİK KRALLIK ETİKETLEME GEREKLİLİKLERİ İÇİN SON TARİH GÜNCELLEMESİ

Etiketler üzerinde yer alması gereken Birleşik Krallık Sorumlu Kişi (Responsible Person) bilgilerinin eklenmesi için son tarih 31 Aralık 2027’ye kadar uzatılmıştır. 31 Aralık 2027’ye kadar kozmetik ürün etiketleri 1223/2009 sayılı AB Kozmetik Yönetmeliği’nin 19(1)(a) maddesine uygun (sorumlu kişi adı, adresi ve menşe ülke gereklilikleri) gereklilikleri karşıladığı sürece Birleşik Krallık’ta piyasaya arz edilebilecektir.

Bu son tarihin yalnızca ürün etiketleme ile ilgili olduğunu unutulmamalıdır. Birleşik Krallık pazarında (İngiltere, İskoçya ve Galler) ürünlerini piyasaya arz eden firmalar, bildirim ve formülasyon uyumluluğu konusunda Birleşik Krallık Kozmetik Yönetmeliği’ne uyması gerekmektedir.

Aerosol Kaplı Ürünler

Aerosol kaplı bulunan kozmetik ürünler için, aerosol kaplarda ters epsilon işaretinin yerini alan UKCA uygunluk işaretiyle işaretleme gereksinimini içeren Aerosol Kaplar Yönetmeliği 2009’un gerekliliklerini karşılaması gerekecektir. 31 Aralık 2024’e kadar ters çevrilmiş epsilonun (“3”) ikili uygulaması Birleşik Krallık tarafından tanınacaktır.

Etiketleme maliyetlerini azaltmak için Birleşik Krallık, işletmelerin 31 Aralık 2027’ye kadar UKCA işaretini iliştirmelerine ve EEA ülkelerinden gelen ürünler için ithalatçı bilgilerini bir belge veya etikete dâhil etmelerine izin verecektir.

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?