Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
Avrupa Birliği Kozmetik SCCS

BENZYL SALICYLATE İÇİN SCCS ÖN GÖRÜŞÜ

7 Kasım 2018’de, endokrin bozucu (ED) özelliklere sahip maddelerle ilgili olarak kozmetik ürünlere ilişkin 1223/2009 sayılı Kozmetik Yönetmeliği’nin incelenmesi kabul edilmiştir. İnceleme, Kozmetik Yönetmeliğinin, insan sağlığı için potansiyel bir risk oluşturan endokrin bozucu kozmetik maddelerin kullanımının regüle edilmesi için yeterli sebepleri sağladığı görülmüştür.

Kozmetik ürünlerde kullanılan maddelerin artırabileceği çevresel kaygılar, 1907/2006 sayılı REACH Yönetmeliği uygulanarak dikkate alınmaktadır. İncelemede, Komisyon daha sonraki güvenlik değerlendirmeleri için Kozmetik Yönetmeliğinde yasaklar veya kısıtlamalar kapsamında olmayan potansiyel ED’lerin bir öncelik listesini oluşturmayı taahhüt edilmiştir.

2019’un başlarında, kozmetik alanındaki 28 potansiyel ‘’öncelikli’’ oluşan bir öncelik listesi belirtilmiştir. Komisyon, 2019’da 28 maddeden 14’ü (daha yüksek öncelikli A Grubu) hakkında, bu maddelerin güvenlik değerlendirmesinin hazırlanması için bir kamu verisi çağrısı gerçekleştirilmiştir. Benzyl Salicylate, veri çağrısının yapıldığı yukarıda belirtilen 14 maddeden biridir.

Kimyasal adı ‘2-hidroksibenzoik asit fenilmetil ester’ olan Benzyl Salicylate (CAS No. 118-58-1, EC No. 204-262-9), ekstrakte edilebileceği çeşitli bitkilerde ve bitki özlerinde doğal olarak üretilmektedir. Ek olarak, Benzyl Salicylate, kozmetik, ve ilaçlarda koku bileşeni olarak kullanım için sentezlenmektedir. Kozmetikte, Benzyl Salicylate koku/parfüm işlevi için kullanılmaktadır.

Benzil Salicylate, 1999’da SCCNFP ve 2012’de SCCS tarafından değerlendirilmiş olup insanlarda alerjen olarak kabul edilmiştir. Halihazırda, Kozmetik Yönetmeliği Ek III’ün 75. girişinde bir alerjen olarak etiketleme amacıyla regüle edilmektedir. “Konsantrasyonu durulanmayan ürünlerde %0,001’i ve durulanan ürünlerde %0,01’i aştığında varlığı, içindekiler listesinde belirtilmelidir”. Veri çağrısı sırasında Benzyl Salicylate’ın kozmetik ürünlerde bir koku bileşeni olarak güvenliğini gösteren bilimsel kanıtlar sunulmuştur. Komisyon, SCCS’den, aşağıdaki Tablo 1’de listelenen farklı kozmetik ürün kategorilerindeki maksimum Benzyl Salisilat konsantrasyonunu dikkate alarak, sağlanan bilgiler ışığında Benzyl Salicylate hakkında bir güvenlik değerlendirmesi gerçekleştirmesi talep edilmiştir.

Benzyl salicylate için ön görüş aşağıdaki gibidir.

  • Sağlanan veriler ışığında ve Benzyl Salicylate’ın potansiyel endokrin bozucu özellikleriyle ilgili endişeleri göz önünde bulundurarak, SCCS, Benzyl Salicylate Konsorsiyumu tarafından sunulan dosyada sağlanan maksimum konsantrasyonlara kadar kullanıldığında Benzyl Salicylate’ı güvenli buluyor mu?

Sağlanan ve değerlendirilen verilere dayanarak ve potansiyel endokrin bozucu özelliklerle ilgili endişeleri göz önünde bulundurularak, Aşağıdaki Tablo 1’inde sağlanan maksimum konsantrasyonlara kadar kullanıldığında Benzyl Salicylateın güvenli olduğu kabul edilir.

  • Alternatif olarak, SCCS’ye göre kozmetik ürünlerde Benzyl Salicylate kullanımı için güvenli kabul edilen maksimum konsantrasyon nedir?

  /

  • Benzyl Salicylate’ın kozmetik ürünlerde kullanımına ilişkin başka bilimsel kaygıları mevcut mudur?

Benzyl Salicylate ile ilgili mevcut veriler, bir endokrin etki tarzı için bazı göstergeler sağlar, ancak bunun potansiyel endokrin etkilerle sonuçlandığına dair bir kanıt yoktur. Bu değerlendirme, Benzyl Salicylate’in çevre için güvenliğini kapsamamaktadır.

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?