Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
Avrupa Birliği Kozmetik

BENZALDEHYDE HAKKINDA IFRA’DAN BİLGİ MEKTUBU

Konu: Benzaldehyde bileşeninin IFRA Kitaplığında CMR 1B- Reprotoksik olarak sınıflandırılması

IFRA, REACH (CAS n° 100-52-7) tarafından Benzaldehyde bileşenini Reprotoksik (CMR-1B) olarak sınıflandırma niyeti hakkında bilgilendirilmiştir. Gelen bilgiye göre, EU REACH kayıt dosyasının 1 Ekim 2022’ye kadar güncellendiğini ve bu nedenle ilgili bilgilerin kısa bir süre sonra ECHA web sitesinde görüneceği kesinleşmiştir. Aynı tarihte Güvenlik Bilgi Formları ve tehlike etiketleri de güncellenecektir.

IFRA CMR Çalışma Grubu, mevcut verilere dayalı olarak REACH tarafından önerilen sınıflandırmayı kabul etmemiş ve buna göre görüşte bulunmuştur.

IFRA CMR Çalışma Grubunun temel sonuçları şunlardır:

– Verilerin özeti, IFRA CMR çalışma grubu tarafından incelendiğinde, araştırma sonuçlarında tutarsızlığın mevcut olduğu ve mevcut çalışma verilerinin netleşmesi için REACH tarafından testlerin devam edildiği göz önünde bulundurulduğunda ilgili bileşenin CMR 1B-Reprotoksik olarak sınıflandırılmaya uygun olmadığı görüşünde bulunmuşlardır. Ancak REACH üyeleri bileşenin sınıflandırmasında bu eksik verilere rağmen nihai sonuca varmışlardır.

– CMR Çalışma Grubu tarafından Temsilciler Meclisi’nin tekrar ziyaret edilmesi önerilmiştir

– Devam eden çalışmaların tamamlanmasından sonra sınıflandırmanın kesinleştirilmesi öncerilmiştir.

 – Verilerin özeti, REACH’e daha fazla inceleme ihtiyacı konusunda tavsiyede bulunan RIFM Reprodüksiyon Yardımcı Ekibi tarafından da gözden geçirilmiştir.

– Esans hammaddelerinde Benzaldehyde kullanımı, “Koku Güvenliği Uzman Paneli” tarafından incelenmiş ve güvenlik değerlendirmesinde ayrıntıları verilen bitmiş ürünlerde kabul edilebilir maksimum konsantrasyonlarda güvenli bulunmuştur. Benzaldehyde için bu maksimum kabul edilebilir konsantrasyonlar, mevcut IFRA Standardında ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Bu yeni verilere dayalı olarak mevcut IFRA Standardının değiştirilmesine gerek olmadığı sonucuna varılmıştır.

– Benzaldehyde bileşeni gıda aroma maddelerinde de yaygın olarak bulunmaktadır. Yeni veriler, mevcut güvenlik değerlendirmelerinin sonucunu etkilemememektedir. Benzaldehyde’in aromalarda kullanımı FEMA [1], JECFA ve EFSA [2] tarafından gözden geçirilmiş ve güvenli olduğu sonucuna varılmıştır. Gelecekte Repr.1B veya 2 sınıflandırmasına yol açacak bir Uyumlaştırılmış Sınıflandırma ve Etiketleme (CLH) süreci başlatılırsa, AB kozmetik yönetmeliğinin 15. Maddesine göre kozmetikte güvenli kullanımı savunma seçeneği değerlendirilmelidir.

– IFRA CMR Çalışma Grubu, mevcut bilgilere dayanarak Repr.1B olarak sınıflandırma önerisinde bulunmayacaktır. Bu, REACH tarafından kendi kendine sınıflandırma olarak kalacak ve şu anda bir CLH süreci başlatılmayacaktır.

Özetle;

– Daha fazla toksikolojik testlerin devam etmesi ve sonuçlandırılması gerekmektedir.

– Mevcut kullanım güvenlidir ve tüketiciler için risk oluşturmamaktadır.

– IFRA CMR Çalışma Grubunda mevcut olan mevcut veriler, CMR 1B olarak sınıflandırma gereğini göstermemetedir.

– IFRA CMR Çalışma Grubu, mevcut bilgilere dayalı olarak en uygun sınıflandırmayı belirlemek için mevcut ve gelecek verilerin daha ayrıntılı (tam rapor) değerlendirilmesini talep edecektir.

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?