Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
Avrupa Birliği Genel Kozmetik

AVRUPA YEŞİL ANLAŞMASI “SIFIR KİRLİLİK” HEDEFİ

Avrupa Yeşil Anlaşmasının uygulanmasının bir parçası olarak Komisyon, özellikle Kentsel Atık Su Arıtma Direktifi’nin revizyonu doğrultusunda hava ve su kalitesini iyileştirmek için yeni kurallar önermektedir. Bu kurallar, kozmetik ürünlerden mikro kirleticilerin bu metin kapsamına getirilmesi ve bunların uzaklaştırılması için endüstriye ödeme yapılması için yeni hükümler içermektedir.

Avrupa Komisyonu’na göre, ortam havası, yüzey ve yeraltı suyu kirleticileri ve kentsel atık su arıtma konusunda önerdiği daha katı kurallar sağlık, enerji tasarrufu, gıda üretimi, sanayi ve biyoçeşitlilik alanlarında fayda sağlayacaktır.

Komisyon, hem izin verilen kirletici düzeylerini kısıtlamayı hem de uygulamada kirlilik azaltma hedeflerine daha hızlı ulaşılabilmesi için bu kuralları iyileştirmeyi önermektedir. Bu, 2050 yılına kadar çevreyi zararlı kirlilikten arındırmayı amaçlayan Avrupa Yeşil Anlaşması’nın “sıfır kirlilik” hedefine ulaşma yolunda önemli bir adımdır.

Su Arıtımı: “Kirleten Öder” İlkesi ve Kozmetik Ürünler

Kentsel Atık Su Arıtma Direktifi’nin revizyonu, atık sudan besin geri kazanımı yükümlülüklerini, mikro kirleticiler için yeni standartları ve mikro plastikler için yeni izleme gerekliliklerini içermektedir.

Şu anda, ilaç ve kozmetik kalıntıları gibi mikro kirleticiler Direktif kapsamında değildir.

AB atık sularında bulunan toksik mikro kirleticilerin %92’si ilaç ve kozmetik ürünlerinden geldiğinden, yeni bir Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu planı, üreticilerin bunları ortadan kaldırma maliyetini ödemesini gerektirecektir. Bu, ‘kirleten öder’ ilkesiyle uyumludur. Komisyon bunu, “toksik içermeyen ürünlere yönelik araştırmayı ve inovasyonu teşvik edecek, atık su arıtım maliyetlerini karşılamayı daha adil hale getirecektir” diye açıklamaktadır.

Suyun Korunması: Yeni Kirleticilerin Tanıtımı

Komisyon ayrıca, yüzey sularında ve yeraltı sularını daha sıkı kontrol altına alınmasını sağlayacak su kirletici listelerinin güncellenmesini önermektedir.

PFAS’lar dahil olmak üzere, doğa ve insan sağlığı üzerinde iyi belgelenmiş sorunlu etkileri olan 25 madde listelere eklenecektir.

Avrupa Komisyonu’na göre, önerilen önlem paketinin 2040 yılına kadar:

  • AB genelinde yılda yaklaşık 3 milyar Euro tasarruf ettireceğini,
  • Sektördeki sera gazı emisyonlarını 1990 yılına göre %60’ın üzerinde azaltacağını,
  • Su kirliliğini (organik madde, azot ve fosfor) yılda 365 bin tondan fazla azaltacağını,
  • Mikroplastik emisyonlarını yılda %9 oranında azaltacağını hedeflemektedir.

Biri su arıtma kuralları, diğeri kirletici listelerinin revizyonu olmak üzere 5 Aralık 2022’ye kadar bu iki başlık istişareye açıktır.

Komisyonun önerileri olağan yasama prosedüründe olup Avrupa Parlamentosu ve Konsey tarafından değerlendirilecektir. Kabul edildikten sonra, 2030, 2040 ve 2050 için farklı hedeflerle aşamalı olarak yürürlüğe gireceklerdir ve Komisyon, “sektörün ve yetkililerin gerektiğinde uyum sağlama ve yatırım yapma zamanı” bildirisini yapmıştır.

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?