Avrupa Birliği Genel Kozmetik

AVRUPA YEŞİL ANLAŞMASI: ÇEVRESEL PERFORMANS DERECELENDİRMESİ VE EKO-TASARIM

Avrupa Yeşil Anlaşması, iklime yönelik eylemleri, çevreyi ve okyanusları koruma amacı, döngüsel ekonomiye yönelik teşvikleri kozmetik endüstrisi için yeni yükümlülüklere dönüşecek birçok yankı uyandırmaktadır. Bunlardan biri olan çevresel performans derecelendirmesi, 23 Eylül 2022’de düzenlenen JEST sırasında sunulmuştur. Avrupa Yeşil Anlaşması, farklı ekonomik sektörleri temiz ve döngüsel bir ekonomi lehine harekete geçirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, tüketicilerin daha sürdürülebilir kararlar vermelerini sağlamak ve “green-washing” riskini azaltmak için güvenilir, karşılaştırılabilir ve doğrulanabilir bilgilerin mevcut olması gerektiği belirtilmektedir.

Bu nedenle, çevresel derecelendirme, hazırlanmakta olan çeşitli düzenlemeler bağlamında ve özellikle:

 • Ürünlerin ve şirketlerin çevresel performansıyla ilgili iddiaları kanıtlama zorunluluğu: Taslak metin, Ürün Çevresel Ayak İzi (PEF) yönteminin kullanımından açıkça bahsetmektedir
 • Eko-tasarım hakkında taslak yönetmelik
 • Bir kısmı çevresel iddiaları hedefleyen “haksız uygulamalara ve daha iyi bilgilere karşı daha iyi koruma yoluyla tüketicilerin yeşil geçiş için güçlendirilmesine ilişkin” direktif taslağı

Mart 2022’de yayınlanmış olup aşağıdakiler gibi birkaç yeni kavram sunmaktadır:

 • Ürünün özellikleri hakkında bilgi sağlayan dijital pasaport
 • Ürünü bu dijital pasaporta bağlayan benzersiz kimlik numarası

Taslak Yönetmelik ayrıca şunları da sağlamaktadır:

 • Tüketiciye, bilinçli bir seçim yapmalarını sağlamak için ürünün çevresel özellikleri hakkında bilgi gereksinimleri
 • Başarılması gereken kriterler, eşikler veya hedefler ile performans gereksinimleri

Eko-tasarım hakkındaki taslak yönetmelik çok kapsamlı olduğu için, bu gereksinimler ve kriterler, Avrupa Komisyonu ve Üye Devletler tarafından alınan yetkilendirilmiş kanunlar ile sektör bazlı olarak tanımlanacaktır.

Ancak, farklı sektörlerin kendi inisiyatiflerini önerebilmesi için belli düzenlemeler öngörülmektedir. Kabul edilmesi için, bu düzenlemelerin temsiliyet ve uygunluk kriterlerini karşılaması gerekecektir.

Bu yetkilendirilmiş yasaların geliştirilmesine yönelik çalışma planı 2022’den 2024’e kadar uzanmaktadır.

Eko-Tasarım Kriterleri

Bilgi gereksinimleri, kozmetik sektörüyle de ilgili olabilecek birkaç veriyi kapsamaktadır:

 • Ürünün dayanıklılığı ve güvenilirliği
 • Yeniden kullanım imkânı
 • İyileştirme, tamir edilebilirlik, bakım ve yenileme imkânı
 • SVHC’lerin veya endokrin bozucuların ötesinde, tanımı AGEC kanunununkinden çok daha ileri giden endişe verici maddelerin varlığı,
 • Ürünün enerji verimliliği ve kaynakların verimli kullanımı
 • Geri dönüştürülmüş elementlerin varlığı
 • Ürünün yeniden üretilmesi ve geri dönüştürülmesi
 • Bir Avrupa Tavsiyesine konu olan PEF yöntemiyle hesaplanan ürünlerin karbon ve çevresel ayak izleri
 • Beklenen atık üretimi
Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?