Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
Avrupa Birliği Kozmetik

AVRUPA BİRLİĞİ’NDE EKO-ETİKETLEME

EU Ecolabel (Avrupa Birliği Eko Etiket), üreticiler, ithalatçılar ve perakendecilerin ürünleri için belirli kriterlere uygunluk sonucu hak kazanabileceği gönüllü bir çevresel etiket programıdır. EU Ecolabel işleyişi Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönetmeliği ile belirlenir; EU Ecolabel yönetimi ise Avrupa Birliği üyesi devletlerin ve diğer paydaşların organlarıyla birlikte Avrupa Komisyonu tarafından yürütülmektedir.

1992 yılında kurulan ve Avrupa ve dünya çapında tanınan EU Ecolabel, yaşam döngüleri boyunca yüksek çevre standartlarını karşılayan ürün ve hizmetlere verilen bir çevresel mükemmellik etiketidir. EU Ecolabel programı, tüketim ve üretimin çevre, sağlık, iklim ve doğal kaynaklar üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmayı amaçlayan, Avrupa Birliğinin sürdürülebilir tüketim ve üretim politikasının bir parçasıdır. Kriterleri, aynı zamanda şirketleri dayanıklı, onarımı ve geri dönüşümü kolay ürünler geliştirmeye teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

EU Ecolabel etiketini taşıyabilmek için ürünlerin uyması gereken kriterlerin, Avrupa Birliği pazarındaki ürünlerle elde edilen en iyi çevresel performansa dayalı olmasını şart koşmaktadır. Bu kriterlerin anlaşılması ve kullanılması basit olmalı ve en son teknolojik gelişmeler dikkate alınarak bilimsel kanıtlara dayanmalıdır. Bu kriterler pazara yönelik olmalı ve tüm yaşam döngüleri boyunca ürünlerin en önemli çevresel etkileriyle sınırlı olmalıdır.

EU Ecolabel, teknik olarak mümkün olan her yerde, tehlikeli maddeleri daha güvenli maddelerle değiştirmeyi hedeflemektedir.

9 Aralık 2014 tarihinde Avrupa Birliği Komisyonunda durulanan kozmetik ürünler için EU Ecolabel etiketlendirilmesi için karar alınmıştır. EU Ecolabel, epidermis ve/veya saç sistemi ile temas halinde uygulanan; esas olarak amacı onları temizlemek (tuvalet sabunları, duş ürünleri, şampuanlar), saçın durumunu iyileştirmek (saç bakım ürünleri) veya epidermisi korumak ve tıraştan önce sakalı yağlaması (tıraş ürünleri) amaçlanan kozmetik ürünlere ilişkin 1223/2009 (EC) sayılı tüzüğün kapsamına giren durulanan madde veya karışımına verilebilir.

Ekolojik toksisite ve kaynak tüketimi açısından çevresel etkiler, durulanan kozmetik ürünlerde kullanılan kimyasallar ve bunların ambalajları ile ilişkili olduğundan, bu ürün grubu için EU Ecolabel kriterlerinin oluşturulması uygun görülmektedir. Kriterler, özellikle su ekosistemleri üzerinde etkisi azalmış, sınırlı miktarda tehlikeli madde içeren ve ambalaj miktarını azaltarak atık üretimini en aza indiren ürünleri teşvik etmektedir.

Günümüzde tüketiciler, çevreyi korumanın çok önemli olduğunun daha çok farkındadır. Beş Avrupalı tüketiciden dördü, bağımsız bir kuruluş tarafından uygun şekilde onaylanmış olmaları koşuluyla, daha çevre dostu ürünler satın almak istemektedir. EU Ecolabel taşıyan ürünlerinizle, tüketicilere Avrupa pazarında bulunan yüksek performanslı çevre dostu ürünleri kolayca tanımlamaları için güvenilir bir logo sunabilirsiniz.

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?