Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
Avrupa Birliği Kozmetik

AMBALAJ ATIĞI ETİKETLEMESİNE YÖNELİK YENİ ÇAĞRI

23 Mart 2021’de Avrupa Parlamentosu Sosyalistler ve Demokratlar (S&D) partisinin dokuz üyesi Avrupa Komisyonu’na ürünlerin geri dönüşümü için uyumlu bir etiketleme sisteminin uygulanmasını talep etmişlerdir. 24 Haziran 2021’de, Cosmetics Europe dahil olmak üzere çeşitli endüstri birlikleri, Avrupa Komisyonu’na AB Ülkeleri arasında ambalaj atığı etiketleme yaklaşımını uyumlu hale getirmeyi isteyen ortak bir mektup göndermiştir.

Yasal sorumluluk Ambalaj atığı etiketlemesine ilişkin ulusal hükümlere uyma yükümlülüğü, ürünü belirli bir AB Üye Ülkesi pazarına yerleştiren şirketin sorumluluğundadır. Bu rol genellikle distribütörler ve ithalatçılar tarafından üstlenilir, ancak kozmetik üreticilerinin bu gerekliliklerin farkında olması tavsiye edilir.

Triman logosu

Triman logosu Fransa’da 2014-15733 sayılı Kararname ile tanıtılmış ve 1 Ocak 2022’den itibaren kozmetik dahil olmak üzere geri dönüştürülebilir ürünlerin etiketlerinde zorunlu olarak gösterilmesine karar verilmiştir.

Sembol, tüketiciyi ürünün uygun şekilde geri dönüştürülmesi gerektiği konusunda bilgilendirmeyi amaçlar: kullanım ömrünün sonunda ürün, doğru toplama kutusuna atılmalıdır. Fransa’da ek hükümler 2020-105 Döngüsel Ekonomi ve atıkla mücadeleye ilişkin Kanunun 17. maddesine göre, Fransa’da sınıflandırma talimatlarının da etikete ulusal dilde eklenmesi zorunludur.

Sanayi Dernekleri, üreticilerin Fransa için özel bir ambalaj gerçekleştirmesi gerektiğinden, yeni kabul edilen Kanun iç pazarı parçaladığı ve bir ticaret engeli oluşturduğu için muhalefetlerini dile getirmişlerdir. Ayrıca, 2020-105 sayılı Fransız Kanununun 62. Maddesi, ürünün tasnif talimatlarında karışıklığa yol açabilecek herhangi bir işaretin kullanılması durumunda para cezası öngörmektedir.

Bu işaretler, Fransız Çevre Bakanlığı’nın kararnamesi ile tanımlanmıştır. Örneğin 30 Kasım 2020 tarihli Bakanlık Kararı, cezalandırılan semboller arasında “Green Dot” logosunun olduğunu açıklığa kavuşturmuştur. Şu anda, Fransız Danıştay’ın AB hukuku ışığında hükmün yasallığını sorgulaması nedeniyle bu emrin uygulanması askıya alınmıştır.

“Green Dot” logosu

“Green Dot”, sembolünün yerleştirildiği ambalaj için, nitelikli bir ulusal ambalaj geri kazanım kuruluşuna mali bir katkının ödendiğini belirtir. “Green Dot”’un herhangi bir çevresel veya geri dönüşüm anlamı olmadığının altını çizmek önemlidir. Bu nedenle, yeşil bir iddia ile karıştırılmamalıdır. Ambalaj ve ambalaj atıkları ile ilgili Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi 94/62/EC, AB Üye Devletlerinin ekonomik operatörlerle birlikte ambalaj atıklarını toplamak ve geri kazanmak için bir sistem gerçekleştirmesini sağlar. Bu nedenle, Packaging Recovery Organisation Europe (PRO Europe) kurulmuş ve “Green Dot” logosu kabul edilmiştir. “Green Dot” sembolünün kullanılması İspanya ve Kıbrıs’ta zorunludur. Yeşil Nokta politikasını uygulayan diğer AB Ülkelerinde kullanımı isteğe bağlıdır.

Ambalaj malzemeleri için tanımlama sistemi: İtalya, Slovenya ve Portekiz

Komisyon kararı 97/129/EC, Üye Devletlerin ulusal mevzuatları dahilinde uygulayabilecekleri ambalaj malzemelerini tanımlamak için bir numaralandırma ve kısaltma sistemi kurar.

İtalya’da, yukarıda belirtilen alfanümerik kodların evrensel geri dönüşüm sembolü (Möbius döngüsü) içinde ambalaj üzerinde gösterilmesi zorunluluğunu getiren 116/2020 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Eylül 2020’de yürürlüğe girmiştir. Ek olarak, ambalajın üzerine tasnif talimatları eklenmelidir. Bir ambalajın ayrılabilir bileşenleri (örn. şişe ve kapak) ayrı ayrı etiketlenmelidir.

Slovenya’da, 97/129/EC sayılı Komisyon kararında tanımlanan kodların kullanımı 1 Ocak 2022’den itibaren zorunlu olacaktır.

Portekiz’de Hükümet, işaretlemeyi belirleyen 152-D/2017 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’yi değiştirmek için bir taslağı tartışmaktadır. Taslak, malların Portekiz pazarına sunulabilmesinden önce yukarıdaki Komisyon kararının alfanümerik kodlarının eklenmesi zorunluluğunu içermektedir. Ayrıca, geri dönüşüm kutusunun rengi de dahil olmak üzere tasnif talimatlarının ambalaj üzerinde belirtilmesi gerekecektir.

Son olarak, düzenli adam sembolü ile işaretlenmiş ambalajların satışı yasaklanacaktır.

Düzenli adam (The Tidy-man) sembolü

Düzenli adam sembolünün herhangi bir düzenleyici veya geri dönüşüm anlamı yoktur: tüketicilere atıkları uygun şekilde imha etmelerini hatırlatmak için ambalajın üzerine yapıştırılmıştır.

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?