Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
Avrupa Birliği Kozmetik

ALERJENİK KOKU BİLEŞENLERİNDE PİYASA GÖZETİM ÇALIŞMALARI

Cilt bakımı ve diğer kozmetik ürünlerinde parfüm, uçucu yağ gibi koku bileşenleri, alerjen maddeler içerebilir. Bu maddeler alerjenik reaksiyonlara neden olabilmektedir.

Eğer bir kişi, kozmetik ürün kullandıktan sonra alerjenik bir reaksiyon gösterirse, sonrasında kozmetik bir ürün alırken etiketinde “PARFÜM İÇERMEZ” iddiası bulunan ürünleri tercih eder.

“PARFÜM İÇERMEZ” veya buna benzer bir iddia içeren kozmetik üründe alerjen bir maddenin varlığı, sadece ürünün yanlış bir iddia içerdiği anlamına gelmez. Aynı zamanda tüketicinin güvenliği ihlal edilmiş olur.

Avrupa Resmi Kozmetik Kontrol Laboratuvarları Birliği (The European Network of Official Cosmetics Control Laboratories – OCCLs) alerjenler içeren kozmetik ürünleri incelemeye karar verdiler ve bu amaçla, “PARFÜM İÇERMEZ” (veya benzer bir iddiaya sahip) olduğu iddia edilen, parfümler de dahil, kozmetik ürünlerden örnek alınmıştır.

2018 ve 2019 yıllarında sekiz ülkede dağıtım zincirinin çeşitli aşamalarında (üretici, gümrük, perakende, internet vb.) 932 numune toplanmıştır. Örnek alınan ürünlerin çoğunluğu (% 85) Avrupa başta olmak üzere, çok sayıda ülkede üretilmiştir. Bu numunelerden 544 tanesi “parfümsüz” (veya benzer bir iddiaya sahip) olarak doğrulanmıştır.

Bu çalışmanın amacı, kozmetik ürünlerin alerjenik koku bileşenlerinin ve ürün iddialarının etiketlenmesini düzenleyen Avrupa ve ulusal düzenlemelere uygunluğunu kontrol etmektir.

1223/20091 sayılı Yönetmeliğin (EC) Ek III’üne göre, bu bileşenlerden herhangi biri kozmetik ürün içerisinde;

  • Durulanan ürünlerde % 0,01,
  • Durulanmayan ürünlerde % 0,001 üzerinde bulunduğunda etikette içerik listesinde belirtilmesi zorunludur.

PİYASA GÖZETİM ÇALIŞMASI SONUÇLARI

Bu çalışmada test edilen ürünlerin %80’i genel uyumluluğu sağlamıştır. Bu uyumlu ürünlerin oranı ise parfüm testlerinden sonra %59’a düşmüştür.

  • Kozmetik ürünlerden alınmış olan numunelere göre, ürünlerin % 7,7’sinin alerjenlerin eksik veya yanlış beyanından, %2,3’ünün ise yetkililerin yanıltıcı iddialarından dolayı uyumsuz olduğunu ortaya koymuştur. Bu durumun en yaygın nedeni LINALOOL, BENZYL ALCOHOL ve LIMONENE alerjenlerinin varlığının yanlış beyan edilmesi olmuştur. Parfüm içermeyen olarak sunulan 544 numuneden 17’sinde (% 3,1) alerjenik koku bileşenlerinin varlığı tespit edildiği için bu ürünlerin yanıltıcı iddiası olduğuna karar verilmiştir.

  • Numune alınan ürünlerin %12,7’si, alerjenik koku bileşenlerinin analizi dışındaki nedenlerden dolayı uyumsuz bulunmuştur. Bunlardan biri vücut losyonunda IODOPROPYNYL BUTYLCARBAMATE bileşeninin yasaklanmış kullanımı, bir diğeri ise mikrobiyolojik kontaminasyon nedeniyle güvenli olmayan ürünler olarak değerlendirilmiştir. Diğer nedenlerin çoğu yanlış etiketleme, asılsız iddialar veya CPNP portalındaki eksik veya yanlış bildirimler olmuştur. 1223/2009 Sayılı Yönetmeliğin (EC) Ek V’ine (IODOPROPYNYL BUTYLCARBAMATE, METHYLISOTHIAZOLINONE) uygun olmayan koruyucular, dudak bakım ürünlerindeki yüksek kadmiyum içeriği veya düşük moleküler ağırlıklı mineral yağ bileşiği diğer uyumsuzluk nedenlerin biridir.

Alerjenik koku bileşenleri, cilt hassaslaşmasının ana nedenleri arasında yer almaktadır ve doğru etiketleme, alerjik reaksiyonu önlemek için bir ön koşuldur. Bu çalışmanın sonuçları, kozmetik ürünlerdeki alerjenik koku bileşenleriyle ilgili uyum düzeyi ve tekrarlayan etiketleme hataları için kanıt sağlamaktadır. Bu çalışmayla ürünlerin alerjenler dışındaki gerekliliklere uygunluğu da sağlanmıştır.

Kozmetik ürünlerin potansiyel sağlık risklerine uygunluğu izlenmelidir. Piyasa gözetim otoritelerinin yakın işbirliği, halk sağlığının en büyük çıkarıdır. Bu faaliyetler, Avrupa İlaç ve Sağlık Bakım Kalitesi Müdürlüğü (The European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare – EDQM) tarafından koordine edilmiştir.

Kozmetik ürünlerinizin alerjen bilgisi, içerik düzenlemesi, güvenliği ve bu gibi konularla ilgili bilgi almak için bize danışabilirsiniz.

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?