Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
Avrupa Birliği Çevre

AB’DEN MİKROPLASTİK KISITLAMA ÖNERİSİNE ONAY

AB üye devletleri, Avrupa Komisyonu’nun ürünlere kasıtlı olarak eklenen mikroplastikleri kısıtlama önerisini onaylamıştır ve bloğun kimyasallar üzerindeki ilk jenerik grup kısıtlamasına yeşil ışık yakmıştır.

Üye ülke temsilcilerinin kararı bugün REACH Komitesi toplantısında oylamada nitelikli çoğunluğun sağlandığını belirtmiştir ancak daha fazla ayrıntı verilmemiştir.

Komisyon, güncel durumda teklifi incelemesi adına üç aylık bir süreye sahip olan Avrupa Parlamentosu ve Konsey’e gönderecektir. Bu süre içinde itirazda bulunulmaz ise teklif yürürlüğe girecektir.

AB yürütme organı, yaklaşık altı yıllık hazırlık sürecinden sonra geçen Eylül ayında yayınlanan bir taslakta kısıtlamanın kapsamını belirlemiş olup bu teklifin, AB’de hazırlanan en karmaşık kimyasal yasaklardan biri oldu kabul edilmiştir.

Komisyonun son taslağı, ECHA’nın orijinal teklifinde, kapsanan parçacıkların boyutunda bir artışa izin verilmesi, 12 yıla kadar daha cömert geçiş dönemleri ve endüstriyel alanlarda ve tıbbi ürünlerde kullanım için muafiyetler dahil olmak üzere bazı değişiklikler yapmıştır.

Endüstri, alternatiflerin geliştirilmesine ve çözünür veya biyolojik olarak parçalanabilen polimerlerin hariç tutulmasına izin vermek için teklifte belirtilen daha gerçekçi son teslim tarihlerini memnuniyetle karşılamıştır. Ancak, ürünlerde mikroplastikleri tespit etmeye yönelik henüz kararlaştırılmamış yöntemlerle birlikte, bu konunun kapsamının çok geniş olduğu ve uygulamalarının oldukça zor olacağı görüşü hakimiyetini sürdürmektedir.

STK’lar, teklifin muafiyetlerini ve kozmetik gibi ürünlere izin verilen uzun geçiş sürelerini eleştirmişlerdir. ECHA’nın önerilen en uzun geçiş süresi altı yıldır.

Teklifle ilgili ilk REACH Komitesi tartışması Eylül ayında gerçekleşmiştir ve yaklaşık üç düzine yeşil grup, AB hükümetlerini bunu desteklemeye ancak “haksız muafiyetlere” ve geçiş dönemlerine karşı çıkmaya çağırmıştır ve çoğu kullanım için alternatiflerin varlığını da hatırlatmıştır.

Nitelikli çoğunluğa, AB üye devletlerinin %55’i – pratikte bu, 27 ülkeden 15’i anlamına gelmektedir – bir Komisyon önerisi lehinde oy verdiğinde ulaşılmaktadır. Aynı zamanda, toplam AB nüfusunun en az %65’ini temsil eden üye devletler tarafından destek bulması gerekecektir.

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?