Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
Avrupa Birliği Genel

AB, CLP YÖNETMELİĞİ’Nİ DEĞİŞTİRDİ

28 Mayıs 2021’de Avrupa Birliği, Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Paketlenmesine ilişkin CLP (Classification, Labeling and Packaging) Yönetmeliği (EC) 1272/2008 Ek VI Bölüm 3’ü değiştirmek için teknik ve bilimsel ilerlemeye (ATP, adaptation to technical and scientific progress) bir uyarlama olarak (AB) 2021/849 Yönetmeliğini yayınladı.

Bu değişiklik, CLP Tüzüğü Ek XVI kapsamına giren kimyasallar listesindeki değişiklikleri içermektedir. En son ATP ile, Ek XVI ‘Uyumlaştırılmış Sınıflandırma ve Tehlikeli Maddelerin Etiketlenmesi Listesi’ altındaki Bölüm 3 Tablo 3’te önemli değişiklikler olmuştur.

Bu değişiklik şu maddeleri içerir:

 • Sitrik asit de dahil 22 yeni madde girişi
 • Aşağıdakiler dahil 41 girişin değiştirilmesi:
  • Her ikisi de reprotoksik 1B maddeleri olan borik asit ve diboron trioksit için spesifik konsantrasyon sınırı (SCL),
  • Tek bir SCL ile bir grup oluşturma
   • Tetraboron disodyum heptaoksit, hidrat,
   • Disodyum tetraborat, susuz,
   • Ortoborik asit, sodyum tuzu,
   • Disodyum tetraborat dekahidrat,
   • Disodyum tetraborat pentahidrat (tüm reprotoksik 1B maddeleri),
 • Giriş No: 015-192-0001 Tetrakis(2,6-dimetilfenil)-m-fenilen bifosfat maddesinin silinmesi.

Paydaşlar, maddelerin ve karışımların 17 Haziran 2021’den itibaren bu değişikliğe uygun olarak sınıflandırılması, etiketlenmesi ve paketlenmesi gerektiğini bilmelidirler.

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?