Avrupa Birliği Genel

AB, CLP YÖNETMELİĞİ’Nİ DEĞİŞTİRDİ

28 Mayıs 2021’de Avrupa Birliği, Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Paketlenmesine ilişkin CLP (Classification, Labeling and Packaging) Yönetmeliği (EC) 1272/2008 Ek VI Bölüm 3’ü değiştirmek için teknik ve bilimsel ilerlemeye (ATP, adaptation to technical and scientific progress) bir uyarlama olarak (AB) 2021/849 Yönetmeliğini yayınladı.

Bu değişiklik, CLP Tüzüğü Ek XVI kapsamına giren kimyasallar listesindeki değişiklikleri içermektedir. En son ATP ile, Ek XVI ‘Uyumlaştırılmış Sınıflandırma ve Tehlikeli Maddelerin Etiketlenmesi Listesi’ altındaki Bölüm 3 Tablo 3’te önemli değişiklikler olmuştur.

Bu değişiklik şu maddeleri içerir:

 • Sitrik asit de dahil 22 yeni madde girişi
 • Aşağıdakiler dahil 41 girişin değiştirilmesi:
  • Her ikisi de reprotoksik 1B maddeleri olan borik asit ve diboron trioksit için spesifik konsantrasyon sınırı (SCL),
  • Tek bir SCL ile bir grup oluşturma
   • Tetraboron disodyum heptaoksit, hidrat,
   • Disodyum tetraborat, susuz,
   • Ortoborik asit, sodyum tuzu,
   • Disodyum tetraborat dekahidrat,
   • Disodyum tetraborat pentahidrat (tüm reprotoksik 1B maddeleri),
 • Giriş No: 015-192-0001 Tetrakis(2,6-dimetilfenil)-m-fenilen bifosfat maddesinin silinmesi.

Paydaşlar, maddelerin ve karışımların 17 Haziran 2021’den itibaren bu değişikliğe uygun olarak sınıflandırılması, etiketlenmesi ve paketlenmesi gerektiğini bilmelidirler.

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?