Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
Avrupa Birliği Kozmetik

A VİTAMİNİ SCCS DEĞERLENDİRMESİNDE

A vitamininin şu anda 1223/2009 Sayılı Kozmetik Tüzüğü (EC) Eklerinde düzenlenmesi bulunmamaktadır. 2016 yılında, SCCS, A Vitamini hakkında, vücut losyonları ve yüz kremleri, durulanmayan (vücut losyonları hariç) ve durulanan ürünler için belirli konsantrasyonlarda kozmetik bir bileşen olarak kullanımının güvenli olduğu sonucuna varan SCCS/1576/16 görüşünü yayınlamıştır.

Bununla birlikte SCCS, kendi görüşüne göre, nüfusun genel A Vitamini maruziyetinin önemli ölçüde daha yüksek olabileceğini de kabul etmiştir: “Toplumdaki en önemli A Vitamini kaynağı beslenmedir. Bunu gıda takviyeleri ve kozmetikler vb. tarafından gıda yoluyla A Vitaminine maruz kalma zaten UL’ye çok yakın olabilir ve kozmetik ürünler de dahil olmak üzere herhangi bir ek maruz kalma kaynağı bu UL’yi aşabilir” (UL, tolere edilebilir üst alım düzeyleri anlamına gelir ve risk değerlendirmesinde kullanılır). SCCS görüşüne göre, Vitamin A’ya ek maruziyet kaynakları (gıda yoluyla maruz kalmaya ek olarak) yoluyla A Vitamini alımı, bu nedenle, güvenli seviyeleri aşabilir.

2020’de Komisyon hizmetleri, kozmetikler, gıda ve gıda takviyelerinden A vitaminine toplu maruziyeti ve kozmetik ürünlerin A vitaminine genel/toplam maruziyet arasındaki katkısını değerlendiren yakın tarihli bir çalışma hakkında ek bilgi almıştır.

SCCS, 10 Aralık 2021’de yazılı prosedürle kabul ettiği Retinol, Retinyl Acetate, Retinyl Palmitate ile ilgili ön görüşünü yayınlanmıştır. SCCS kendisine yöneltilen soruları aşağıdaki gibi yanıtlamıştır:

1. Sağlanan veriler ışığında, SCCS kozmetik ürünlerin genel/toplam A Vitamini maruziyetine katkısının endişe verici olduğunu düşünüyor mu?

SCCS, kozmetiklerdeki A Vitamininin belirtilen konsantrasyonlarda güvenli olduğu görüşündedir.

Olasılıksal bir değerlendirme temelinde, yetişkinler için kozmetiklerin A Vitamini katkıları, önerilen günlük alım üst sınırının %33,5’inden (belirleyici bir değerlendirmede çocuklar için %39) daha yüksek olmayacaktır.

Ancak, bu Görüşte sunulan olasılık değerlendirmesi, en çok maruz kalan %5’lik tüketiciler için gıda ve gıda takviyelerinin katkısının üst sınırı aşabileceğini göstermektedir. A Vitamini içeren kozmetiklerin herhangi bir kullanımı, tüketici maruziyetine katkıda bulunacaktır ve bu, en yüksek maruziyete sahip tüketiciler için endişe kaynağı olabilir.

2. SCCS, bu görüşte belirtilen farklı kozmetik ürün kategorileri için gerekli olan maksimum konsantrasyon limitleri ile ilgili olarak özellikle A Vitamini hakkındaki SCCS/1576/16 görüşünü güncellemeye davet edilir.

Kozmetik tek başına üst sınırı aşmadığından, farklı maruziyet kaynaklarının katkılarının tahsisi bir risk yönetimi sorunudur ve risk değerlendirmesi düzeyinde ele alınamaz. Bu nedenle, diğer kaynaklardan gelen katkıları (gıda, gıda takviyeleri) dikkate alan maksimum konsantrasyon limitleri önermek SCCS’nin kapsamı dışındadır.

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?