Avrupa Birliği Kozmetik SCCS

SCCS NİHAİ GÖRÜŞÜ: HEXYL SALICYLATE

Tüketici Güvenliği Bilimsel Komitesi (SCCS), Hexyl Salicylate hakkındaki nihai görüşünü 28 Şubat 2024 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında kabul etmiş ve görüşü 11 Mart 2024 tarihinde yayınlamıştır.

Arka Plan

Hexyl Salicylate (CAS/EC No. 6259-76-3/228-408-6), kozmetik, ev temizlik ürünleri, deterjanlar ve hava bakım ürünleri gibi çeşitli tüketim mallarındaki koku formülasyonlarında kullanılan, tatlı, çiçeksi ve meyvemsi kokulu bir bileşen olan ‘hexyl 2hydroxybenzoate’ kimyasal adı ile bilinen bileşenin INCI adıdır. Hexyl Salicylate, 1223/2009 Sayılı Kozmetik Yönetmeliğinin eklerinde listelenmemektedir ancak kozmetik ürünlerde kullanımı başka şekilde sınırlandırılmamıştır.

Avrupa Kimyasallar Ajansı’nın (ECHA) Risk Değerlendirme Komitesi’nin (RAC) Hexyl Salicylate’ı “Reprotoksik, CMR Kategori 2” olarak sınıflandırılması yönündeki tavsiyesinin ardından Avrupa Komisyonu, sanayi tarafından sağlanan bir dosyaya dayanarak Bilimsel Komite’den talepte bulunmuştur. Güvenliğini değerlendirmek için Tüketici Güvenliği Bilimsel Komitesi (SCCS), 26 Ekim 2023’teki genel kurul toplantısında kabul edilen ön görüşünü yayınlamıştır.

Nihai Görüş

Bu bilgiler doğrultusunda SCCS’nin Hexyl Salicylate için nihai görüşü aşağıdaki gibidir:

Sağlanan veriler ışığında ve bileşen için önerilen CMR Kategori 2 sınıflandırması dikkate alındığında, SCCS, Hexyl Salicylate’ın dosyada belirtilen maksimum konsantrasyonlara kadar kullanıldığında güvenli olduğunu düşünüyor mu?

Sağlanan verilerin değerlendirilmesine dayanarak ve potansiyel endokrin bozucu özelliklere ilişkin endişeler dikkate alınarak SCCS, Heksil Salisilat’ın bu Görüşün Tablo 1’inde sunulan maksimum konsantrasyonlara kadar kullanıldığında güvenli olduğunu kabul etmiştir.

Tablo 1:

Özet Tablo:

SCCS’nin Hexyl Salicylate’ın kozmetik ürünlerde kullanımına ilişkin başka bilimsel kaygıları var mı?

Başvuru Sahibi, çocukların kozmetik ürünlere dermal maruziyeti üzerine herhangi bir özel senaryo sunmamış ve bazı maruz kalma parametrelerinde (vücut ağırlığı, uygulanan ürün miktarı, vücut yüzeyi vb.) yaş kategorileri arasındaki farklılıklar dikkate alınmamıştır. Ancak SCCS, yetişkinler için 100’ün çok üzerinde olan yüksek MoS değerini göz önüne alındığında, bu yaşlardaki çocukların kullandığı ürün kategorileri de dikkate alındığında MoS değerinin 3 ila 10 yaş arasındaki çocuklar için de 100’ün üzerinde olacağını belirtmiştir.

Referans

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?