Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
Birleşik Krallık Kozmetik

BİRLEŞİK KRALLIK’TA DEĞİŞEN BİLEŞEN DÜZENLEMELERİ

Birleşik Krallık Gıda Dışı ve Tıbbi Olmayan Tüketici Ürünlerinin Kimyasal Güvenliği Bilimsel Danışma Grubu (SAG-CS) görüşlerinin ardından birçok kozmetik bileşen için yeni Yönetmelik değişiklikleri getirilmiştir. Değişikliklerin kapsamı ve uygulama tarihlerini bu yazımızda sizler için derledik.

 1. Butylated Hydroxytoluene (BHT)

Bileşen Adı: Butylated Hydroxytoluene (BHT)

CAS No: 128-37-0

Birleşik Krallık Kozmetik Yönetmeliği Eklerinde Listeleme: III/322

1 Nisan 2024’te Birleşik Krallık,  Butylated Hydroxytoluene (BHT)’nin kozmetikte güvenliğine ilişkin Şubat 2023 tarihli SAG-CS görüşünün ardından, ilgili bileşenin kozmetik ürünlerde kullanımını kısıtlayan yeni bir Yönetmelik yayınlamıştır. Bildirilen değişikliğe göre; Kozmetik Yönetmeliğinde izin verilen BHT seviyesi kozmetik ürün kategorilerine göre değiştirilmiştir.

BHT’nin aşağıda belirtilen kısıtlamalar dışında kozmetik ürünlerde kullanımı yasaktır:

 • Diş macunlarında %0,1,
 • Gargaralarda ve diğer durulanmayan ağız bakım ürünlerinde %0,001 ve
 • Diğer tüm kozmetik ürünlerde %0,8

Arka Plan

27 Ekim 2023 tarihinde Birleşik Krallık, Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ), Büyük Britanya’da (yani İngiltere, Galler ve İskoçya) geçerli olan 1223/2009 Kozmetik Yönetmeliğinde yapılan değişiklik taslağını bildirmiştir.

Geçiş Süreleri

 • 24 Şubat 2025 tarihinden itibaren bu maddeyi içeren ve Ek III’te belirtilen koşullara uymayan kozmetik ürünler Birleşik Krallık pazarına arz edilmeyecektir.
 • 24 Haziran 2025 tarihinden itibaren bu maddeyi içeren ve Ek III’te belirtilen koşullara uymayan kozmetik ürünler Birleşik Krallık pazarında bulundurulmayacaktır.
 • Kojic Acid ve CMR Maddeleri

10 Nisan 2024’te Birleşik Krallık, Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ) Birleşik Krallık Kozmetik Yönetmeliğinde değişiklik yapan bir Yönetmelik taslağını bildirmiştir. Bu, 2024 tarihli Kozmetik Ürünler (Kimyasal Maddelerin Kısıtlanması) (No. 2) Yönetmeliğinin taslağıdır. Yönetmeliğin 25 Haziran 2024’te yayınlaması planlanmaktadır. Yönetmelik İngiltere, Galler ve İskoçya için geçerli olacaktır.

Bileşen Adı: Kojic Acid

CAS No: 501-30-4

Birleşik Krallık Kozmetik Yönetmeliği Eklerinde Listeleme: III/323

Taslağa göre Kojik Asit, Birleşik Krallık Kozmetik Yönetmeliği’nin kısıtlı maddeler listesi olan Ek III’e eklenecektir.

Kojik Asit’in aşağıda belirtilen kısıtlama dışında kozmetik ürünlerde kullanımı yasaktır:

 • Yüz ve el ürünlerinde maksimum %1

Geçiş Süreleri

 • 20 Nisan 2025 tarihinden itibaren bu maddeyi içeren ve Ek III’te belirtilen koşullara uymayan kozmetik ürünler Birleşik Krallık pazarına arz edilmeyecektir.
 • 20 Ağustos 2025 tarihinden itibaren bu maddeyi içeren ve Ek III’te belirtilen koşullara uymayan kozmetik ürünler Birleşik Krallık pazarında bulundurulmayacaktır.

Avrupa Birliği’nde de yakın zamanda Kojik asit için yeni sınırlamalar yürürlüğe girmiştir.

CMR Maddeleri

Taslak Yönetmelik ayrıca Büyük Britanya CLP Tüzüğü kapsamında CMR olarak sınıflandırılan 52 maddeyi de yasaklamaktadır. Tam liste burada mevcuttur. Avrupa Birliği, Omnibus V ve Omnibus VI aracılığıyla tüm bu maddelerin kullanımını hali hazırda yasaklamıştır.

Bununla birlikte, Büyük Britanya CLP Tüzüğü kapsamında CMR olarak sınıflandırılmayan ancak AB’de yasaklı olan bazı kimyasallar mevcuttur. Kozmetikte kullanılanlar şunlardır:

 • Pentasodium Pentate
 • Pentetic Acid
 • Pentapotassium salt

Dolayısıyla yukarıdaki maddeler Birleşik Krallık pazarına yönelik kozmetik ürünlerde yasal olarak kullanılmaya devam edilebilecektir.

Uyumluluk son tarihleri Kojik Asit kısıtlamalarıyla aynıdır.

Referans 1, Referans 2

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?