Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS

Üreticinin sorumlulukları;

  • Sağlık Bakanlığı’na bildirimde bulunmak.
  • Sorumlu teknik eleman ile hizmetin gerektirdiği nitelikte personel istihdam etmek.
  • İnsan sağlığına zarar vermeyecek nitelikte, güvenli ve Kozmetik Yönetmeliğine uygun iç ve dış ambalaj bilgileriyle ürün piyasaya arz etmek. Kozmetik Yönetmeliğinde özellikleri belirtilen kişiye kozmetik ürünün güvenli olduğunu göstermek amacıyla güvenlilik değerlendirmesini yaptırmak ve ürünün piyasaya sürülmesinin ardından ilave bilgiler ışığında güvenlilik çalışmalarının güncel tutulmasını temin etmek.
  • İyi imalat uygulamaları ve ilgili diğer mevzuata uygunluğunun kontrolünü sağlamak.
  • Kozmetik Yönetmeliğinin 12. maddesinde belirtilen bilgi ve belgelerin bulunduğu ürün bilgi dosyasını bulundurmak.
  • Ürün bilgi dosyasını kozmetik istenmeyen etki (kozmetovijilans) raporları doğrultusunda güncel tutmak.
  • Kurumca istenilen bilgi ve belgelerin Kuruma zamanında gönderilmesi hususunda hassasiyet göstermek.
Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?