Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

LATEST NEWS
CONTACTS
Avrupa Birliği Genel Kozmetik

YEŞİL GEÇİŞ İÇİN ÜRETİCİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Son yıllarda Avrupa Birliği sürdürülebilirliğe özel bir önem vermektedir. En iddialı hedef, 2050 yılına kadar iklim nötrlüğüne ve 2030 yılına kadar tamamen döngüsel bir ekonomiye ulaşmaktır. Ayrıca, Mart 2022’nin sonunda, Avrupa Komisyonu yeşil geçişi hızlandırmak için tüketici kurallarını güncellemeyi önermiştir.

Tüketiciler nasıl daha çevre bilincine sahip olabilirler?

Komisyon, tüketicilerin satın alacakları ürünü seçerken uygun şekilde bilgilendirilmeleri gerektiğini savunuyor. Bu çerçevede Komisyon, Tüketici Hakları Direktifi’nin değiştirilmesini önemiştir. Daha sürdürülebilir bir alış veriş yapmalarına yardımcı olmak için tüketicilere tavsiye edilmesi gereken iki ana nokta, dayanıklılık ve satın almadan önce ürünlerin onarımları ve güncellenmesidir;

Dayanıklılık – Tüketiciler, belirli bir ürünün ne kadar süre dayanacağını bilmelidir. Spesifik olarak, bir ürün iki yıldan fazla bir dayanıklılığa sahipse tüketiciler bilgilendirilmelidir. Enerji kullanan ürünler için, satıcılar, verilen minimum dayanıklılık konusunda herhangi bir bilgi bulunmaması durumunda da tüketicileri bilgilendirmelidir.

Onarım ve Güncellemeler – Tüketiciler, satın aldıkları ürünlerin tamir edilip edilemeyeceğini veya dijital ve akıllı cihazlar söz konusu olduğunda güncellenip güncellenmeyeceğini bilmelidir. Ek olarak, satıcılar yedek parça bulunabilirliğini veya bir onarım kılavuzunu belirtmelidir.

Yanıltıcı sosyal ve çevresel iddialara yasak “Greenwashing”, çevresel etkileri hakkında yanlış bir izlenim veren şirketler tarafından benimsenen bir uygulamadır. Yanıltıcı beyanlardan kaçınmak için Komisyon, Haksız Ticari Uygulamalar Direktifi için birkaç güncelleme önermiştir. Değişiklikler, sosyal ve çevresel etkilerin yanı sıra ürünlerin dayanıklılığı ve tamir edilebilirliği konusunda yanıltıcı iddiaların yasaklanmasını öngörmektedir. Spesifik olarak, aşağıdaki uygulamalar haksız olarak kabul edilecektir:

  • Dayanıklılığı sınırlamak için tanıtılan özellikler hakkında bilgi verilmemesi
  • Belirsiz çevresel iddialarda bulunmak (Bu tür genel çevresel iddialara örnek olarak, “çevre dostu”, “eko” veya “yeşil” iddialar yanlış bir şekilde çok geniş kapsamlı çevresel performans izlenimi yaratmaktadır (EC, 2022).
  • Bir ürünün sadece bir kısmını ilgilendirirken, ürünün tamamı hakkında çevresel bir iddiada bulunmak
  • Bunu doğrulayan üçüncü bir tarafça sağlanmayan gönüllü bir sürdürülebilirlik etiketinin bulunması
  • Üçüncü bir üreticinin parça veya aksesuarlarını kullanırken bir ürünün sınırlı işlevselliği hakkında bilgi vermemek

Avrupa Komisyonu’nun yeni Direktif için önerisinin Konsey ve Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilmesi ve daha sonra yasalaşması için ulusal mevzuata aktarılması gerekmektedir.

Kozmetik endüstrisi yeşil geçişe doğru Avrupa Yeşil Anlaşması iş modellerini önemli ölçüde değiştirecek ve AB’yi kaynakları verimli kullanan ve yetkin bir ekonomiye dönüştürecektir. Etkilenen birçok sektör arasında kozmetik de yeşil geçişte rolünü oynamak zorunda kalacaktır. Özellikle Kozmetik Yönetmeliği’nin zararlı kimyasallara karşı daha iyi koruma sağlaması gerekecektir. Bu anlamda kozmetik sektörü sadece insan sağlığını değil çevreyi de korumayı dikkate almak zorunda kalabilir. Nitekim Mart 2022’nin sonunda, AB Kozmetik Tüzüğü’nün hedeflenen revizyonuna ilişkin kamuoyu görüşü açılmıştır ve 20 Haziran 2022’de kapanacaktır.

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?