Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

LATEST NEWS
CONTACTS
Çevre Türkiye

TÜRKİYE’DE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK STANDARTLARI: UYGULAMA KAPSAMI VE RAPORLAMA

Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları ve “Uygulama Kapsamına İlişkin Kurul Kararları” 29 Aralık 2023 tarihinde, 32414 sayılı Mükerrer Resmî Gazete aracılığıyla yayınlanmış olup, Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu (ISSB) global S1 ve S2 sürdürülebilirlik raporlama standartlarıyla tam uyum sağlamıştır.

Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları’nın uygulanmasıyla ilgili alınan karara göre, “Sürdürülebilirlik Raporlaması” 01/01/2024 tarihinden itibaren, belirlenen kapsama tabi işletmeler arasında yer alan ve aşağıda belirtilen ölçütlerden en az ikisinin eşik değerlerini art arda iki raporlama döneminde aşan işletmeler için zorunlu hale getirilmiştir.

  • Çalışan sayısı: 250 kişi
  • Aktif toplam: 500 Milyon Türk Lirası
  • Yıllık net satış hasılatı: 1 Milyar Türk Lirası

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu düzenlemesi ve denetimine tabi bankalar, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’na dayalı olarak, her ne kadar Sayılan ve Hadlere Tabi Olan İşletmeler Listesi’nde yer almış olsalar da, herhangi bir eşik değere tabi olmaksızın zorunlu raporlama kapsamındadır. Ancak, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu bünyesinde yer alan bankalar bu uygulamadan muaf tutulmuştur.

Zorunlu olmasa da, kapsam dışında yer alan işletmeler gönüllülük esasına göre Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları’na uygun raporlama yapma imkanına sahiptirler.

Referans

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?