Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

LATEST NEWS
CONTACTS
Avrupa Birliği Çevre

“TÜKETİCİLERİ YEŞİL GEÇİŞ İÇİN YETKİLENDİRME DİREKTİFİ” KABUL EDİLDİ!

17 Ocak 2024’te Avrupa Parlamentosu, tüketicileri yanıltıcı pazarlama uygulamalarından korumak ve daha iyi satın alma seçimleri yapmalarına yardımcı olmak amacıyla yönergeyi 593 lehte, 21 aleyhte ve 14 çekimser oyla kabul etmiştir. Bu gelişmeyle birlikte, yeşil aklama ve ürünlerin erken eskimesiyle ilgili bir dizi sorunlu pazarlama alışkanlığı, AB’nin yasaklı ticari uygulamalar listesine eklenecektir.

Daha Doğru Ve Güvenilir Reklam

Yeni kurallar, “çevre dostu”, “doğal”, “biyolojik olarak parçalanabilir”, “iklime zarar vermeyen” veya “eko” gibi genel çevresel iddiaların kanıt olmadan kullanılmasını yasaklayarak ürün etiketlemesini daha net ve güvenilir hale getirmeyi amaçlamaktadır. Sürdürülebilirlik etiketlerinin kullanımı da, bunların çoğalmasının ve karşılaştırmalı verilerin kullanılmamasının neden olduğu kafa karışıklığı göz önüne alındığında artık daha kapsamlı şekilde düzenlenecektir. Gelecekte AB’de yalnızca resmi sertifikasyon programlarına dayalı veya kamu yetkilileri tarafından oluşturulan sürdürülebilirlik etiketlerine izin verilecektir. Ayrıca direktif, emisyon dengeleme programları nedeniyle bir ürünün çevre üzerinde nötr, azaltılmış veya olumlu etkiye sahip olduğu yönündeki iddiaları da yasaklayacaktır.

Odak Noktası Dayanıklılık

Yeni kanunun bir diğer önemli hedefi de üretici ve tüketicilerin malların dayanıklılığına daha fazla odaklanmasını sağlamaktır. Gelecekte, garanti bilgilerinin daha görünür olması ve uzatılmış garanti süresine sahip ürünlere daha fazla önem vermek için yeni, uyumlu bir etiket oluşturulacağı belirtilmiştir. Yeni kurallar aynı zamanda asılsız dayanıklılık iddialarını da yasaklayacak, (örneğin, normal koşullar altında bu doğru değilse bir çamaşır makinesinin 5.000 yıkama döngüsüne dayanacağını söylemek), sarf malzemelerinin kesinlikle gerekenden daha erken değiştirilmesini talep edecek (çoğunlukla yazıcı mürekkebi için geçerli) ve tamir edilemeyen malları tamir edilebilir olarak sunacaktır.

Parlamento raporcusu, “Bu yasa tüm Avrupalıların günlük yaşamlarını değiştirecek! Tek kullanımlık kültürden uzaklaşacağız, pazarlamayı daha şeffaf hale getireceğiz ve malların zamanından önce eskimesiyle mücadele edeceğiz. Güvenilir etiket ve reklamlar sayesinde insanlar daha dayanıklı, tamir edilebilir ve sürdürülebilir ürünleri tercih edebilecek. En önemlisi, şirketler artık tüketicileri bir yere ağaç diktiği için kullandığı plastik şişelerin daha iyi olduğunu söyleyemeyecek veya nasıl olduğunu açıklamadan sürdürülebilirlik yönünde iddialarda bulunamayacak. Bu hepimiz için büyük bir kazanç!” şeklinde yorumlarını paylaşmıştır.

Sonraki Adımlar

Direktifin artık Konsey’den nihai onay alması gerekmektedir. Bunun ardından Resmi Gazete’de yayınlanacak ve üye devletlerin bunu ulusal kanunlara aktarmaları için 24 ay süre tanınacaktır.

Arka Plan

Yeni direktifin şu anda Parlamento’da komite aşamasında tartışılan “Yeşil İddialar Direktifi”yle birlikte çalışması amaçlanmaktadır. Yaklaşan “Yeşil İddialar Direktifi”daha spesifik olacak ve çevresel iddiaların kullanılmasına ilişkin koşulları daha ayrıntılı olarak ele alacaktır.

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?