Avrupa Birliği Kozmetik Türkiye

TÜKETİCİ GÜVENLİĞİ BİLİMSEL KOMİTESİ (SCCS)’NİN A VİTAMİNİ HAKKINDA NİHAİ GÖRÜŞÜ

A Vitamini (Retinol, Retinyl Palmitate ve Retinyl Acetate) hakkında, Tüketici Güvenliği Bilimsel Komitesi (SCCS) tarafından nihai görüş yayınlanmıştır. SCCS, bu görüşü içeren belgeyi 24-25 Ekim 2022 tarihli genel kurul toplantısında kabul etmiştir.

A vitamini güncel durumda 1223/2009 Sayılı Kozmetik Yönetmeliği (EC) eklerinde yer almamaktadır. 2016 yılında, SCCS tarafından A Vitamini hakkında SCCS/1576/16 görüşü yayınlanmıştır. Yayınlanan bu görüşe göre, A Vitamininin kozmetik bir bileşen olarak, yüz/el kremlerinde ve diğer durulanan ve durulanmayan ürünlerde (vücut losyonları hariç), maksimum konsantrasyon %0,3 olacak şekilde kullanıldığında güvenli olduğu sonucuna varılmıştır. Vücut losyonlarında ise, maksimum konsantrasyon % 0,05 olacak şekilde kullanıldığında güvenli bulunmuştur.

Bununla birlikte, SCCS’nin görüşüne göre, nüfusun genel A Vitamini maruziyetinin önemli ölçüde daha yüksek olabileceğini de kabul etmiştir. SCCS görüşüne göre, Vitamin A’nın ek maruziyet kaynakları yoluyla da alımı sonucunda güvenli kullanım seviyelerini aşabilmektedir.

2020’de Komisyon hizmetleri, yakın zamanda yapılan bir çalışmayla ilgili ek bilgi edinmiştir. Bu çalışma A Vitamini içeren kozmetik, diyet ve gıda takviyelerinin oluşturduğu toplam maruziyeti ve A vitamini içeren kozmetik ürünlerin, bu genel/toplam maruziyete katkısı arasındaki ilişkiyle ilgili bilgi vermektedir.

Nihai Görüş

  1. Sağlanan veriler ışığında, SCCS kozmetik ürünlerin genel/toplam A vitamini maruziyetine katkısının endişe verici olduğunu düşünüyor mu?

SCCS, A vitamininin kozmetik ürünlerdeki kullanımının vücut losyonları için %0,05 ve durulanan ve durulanmayan diğer kozmetik ürünler için %0,3 konsantrasyonlarında güvenli olduğu görüşünü savunmaktadır.

Kozmetik ürünlerin, genel/toplam maruziyete katkısı ile ilgili olarak, sunulan model hesaplamalarında yer alan tutarsızlıklar nedeniyle bir sonuca varılamamıştır.

Bu bilgilerle birlikte, gıda ve gıda takviyelerinin toplam maruziyete katkısına ilişkin olasılık değerlendirmesi, A vitaminine en çok maruz kalan tüketicilerin yani toplam nüfusun %5’inin, A vitamini üst maruziyet sınırını tek başına aşabileceğini göstermektedir.

Gıda ve gıda takviyeleri ile karşılaştırıldığında, kozmetik ürünlerin toplam maruziyete katkısının daha düşük olduğu görülmüştür. Ancak yine de kozmetik ürünlerin toplam maruziyete olan katkısı, genel tüketici maruziyetini arttıracaktır. Bu durumun, gıda ve gıda takviyelerinden A vitaminine en fazla maruz kalan tüketiciler için endişe verici olacağı düşünülmektedir.

Kozmetik ürünlerde A vitamini kullanımı tek başına üst sınırı aşmadığı takdirde, farklı maruziyet kaynaklarının katkıları başka bir risk yönetimi konusudur ve bu nedenle, diğer kaynaklardan (gıda, gıda takviyeleri vb.) oluşan katkılar dikkate alındığında, maksimum konsantrasyon limitlerini önermek SCCS’nin kapsamı dışındadır.

SCCS, SCCS/1576/16 sayılı A vitamini hakkındaki görüşünü, özellikle gerektiğinde, bu Görüşte belirtilen farklı kozmetik ürün kategorileri için maksimum konsantrasyon limitleriyle ilgili olarak güncellemeye davet edilecektir.

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?