Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

LATEST NEWS
CONTACTS
Avrupa Birliği Kozmetik REACH

TRIPHENYL PHOSPHATE (TPP) İÇİN CoRAP DEĞERLENDİRMESİ

17 Mayıs 2023’te Avrupa Birliği, Triphenyl Phosphate (EC No. 204-112-2; CAS RN 115-86-6;TPP) için CoRAP değerlendirmesini yayınlamıştır. REACH Tüzüğü kapsamındaki değerlendirme süreci, TPP’nin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerine ilişkin değerli bilgiler sunarak, sınıflandırması ve yönetimi için daha fazla değerlendirme yapılmasına yol açmıştır.

Kozmetikte Triphenyl Phosphate

Triphenyl Phosphate kozmetikte plastikleştirici olarak kullanılmaktadır. Avrupa Komisyonu kozmetik ürünlerde kullanılan potansiyel endokrin bozucular listesine dahil etmiş ve SCCS tarafından güvenlik değerlendirmesi talep edilmiştir.

CoRAP, Triphenyl Phosphate (TPP) bileşenine yönelik aşağıda yer alan endişeleri açıklığa kavuşturmak için bileşen değerlendirmesi talep edilmiştir:

  • Potansiyel endokrin bozucu
  • Tüketici kullanımı
  • Yüksek (birleştirilmiş) dozaj
  • Geniş dağılımlı kullanım

TPP’nin değerlendirilmesi, 2013 yılında CoRAP listesine dahil edilmesinin ardından İngiltere tarafından 2017 yılında başlatılmıştır. 11 Şubat 2019’da ECHA, 18 Ağustos 2020 tarihine kadar kayıt dosyasına test sonuçlarının dahil edilmesini talep eden nihai bir karar yayınlamıştır. Birleşik Krallık’ın 1 Ocak 2020’de AB’den çekilmesinin ardından, özellikle potansiyel endokrin bozucu özellikler endişesi nedeniyle madde değerlendirmesinin takibi Fransa’ya devredilmiştir.

Güncel durumda, TPP için uyumlaştırılmış bir sınıflandırma yoktur. Ancak, mevcut verilere dayanarak, sorumlu Fransız birim ANSES, TPP’nin çevre için bir endokrin bozucu olarak CLP-Ek VI’ya dahil edilmesi gerektiği sonucuna varmıştır.

Dahası, ANSES, TPP’nin çevresel endokrin bozulma için bir SVHC (yüksek önem arz eden madde) olarak tanımlanmasını önermiştir. Bu sınıflandırma, yetkilendirmeye yönelik ilk adımdır ve maddenin insan sağlığı ve çevre üzerindeki potansiyel etkisini yansıtmaktadır.

Üye Devlet, Fransa, 2024’te TPP’nin insan sağlığı için SVHC tanımlamasına ilişkin başka eylemler başlatmayı planlamaktadır. ABD NTP tarafından yürütülen “tek nesil üreme toksisitesi çalışması” gibi ek çalışmalar, kalan belirsizliklerin azaltılmasına katkıda bulunabilir ve gelecekteki karar verme sürecine rehberlik edebilir.

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?