Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

LATEST NEWS
CONTACTS
Avrupa Birliği Kozmetik

SVHC ADAY LİSTESİNE 2 YENİ MADDE EKLENDİ

SVHC Nedir?

SVHC (Yüksek Önem Arz Eden Maddeler), insan sağlığı ve çevre açısından ciddi zararlara neden olabilecek özellikler taşımaktadır. Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA) tarafından belirlenen Kullanımı İzne Tabi Yasaklı Maddeler Listesi (EK II)’ne aday olarak SVHC Listesi oluşturulmaktadır. Bu maddeler ECHA tarafından onaylanırsa Kullanımı İzne Tabi Yasaklı Maddeler Listesi’ne eklenir. Bu da şirketlerin bu maddeleri kullanmaya devam etmek için izin başvurusu yapması gerektiği anlamına gelmektedir. SVHC Liste’sindeki maddelerde yer alan özellikler şunlardır:

– (C) Kansere sebep olma (karsinojen)

– (M) Genetik değişime sebep olma (mutajenik)

– (R) Üreme için toksik olma (reprotoksik)

– Diğer zararlı etkiler ve çevrede uzun süre kalma (bozunmaya dayanıklı)

– Hayvanlarda zamanla birikmeye sebep olma (biyo-birikim)

– Benzer tehlikeleri olan maddeler (örneğin endokrin bozucular)

REACH tüzüğüne dayanarak, eşyalarda ve karışımların içinde SVHC maddelerin %0,1 veya üzerinde kullanımı yasaktır.

SVHC Listesindeki son güncelleme;

ECHA, 15 maddeyi içeren ilk SVHC listesini 15 Ekim 2008’de yayımlamıştır ve bu liste, yeni maddeler eklenerek birçok kez güncellenmiştir.

Haziran 2020’de yayımlanan listeye göre 209, Ocak 2021’de son yayımlanan listeye göre ise 211 SVHC bulunmaktadır. Listeye en son eklenen 2 madde şunlardır:

Bu iki madde, mürekkep veya toner gibi ürünlerde, plastik ve lastik üretiminde kullanılmaktadır. Üreme için toksik oldukları ve bu nedenle cinsel işlevi ve doğurganlığı olumsuz etkileyebilecekleri, yavrularda gelişimsel toksisiteye neden olabilecekleri için SVHC Listesi’ne eklenmişlerdir.

Sorumluluklar;

REACH Tüzüğü uyarınca, şirketlerin maddeleri – tek başına, karışımlar veya ürünler içerisinde – SVHC Listesi’ne dahil edildiğinde yasal yükümlülükleri bulunmaktadır. Ağırlıkça %0,1 konsantrasyonun üzerinde bir SVHC maddesi içeren herhangi bir madde tedarikçisi veya ürün üreticisi, maddenin güvenli kullanımı için müşterilerine ve tüketicilere yeterli bilgiyi vermekle yükümlüdür.

Ürünlerinde SVHC Listesi’ne son eklenen 2 maddeyi içeren ithalatçılar ve üreticiler, bu maddelerin listeye eklendiği tarihten itibaren (19 Ocak 2021) 6 ay içerisinde ECHA’ yı bilgilendirmek zorundadırlar. SVHC Liste’sindeki maddelerin (tek başına veya karışım halinde) tedarikçileri, müşterilerine bir güvenlik bilgi formu sunmakla yükümlüdür. Listeye eklenen iki yeni SVC için bildirimin son tarihi 19 Haziran 2021’dir.

Şirketler yasal yükümlülüklerini yerine getirmeli ve bu kimyasalların güvenli kullanımını sağlamalıdırlar. 5 Ocak 2021’den itibaren, bu maddeleri içeren ürünler için, Atık Çerçeve Direktifi (Waste Framework Directive) kapsamında ECHA’ ya bilgilendirme yapmak zorundadırlar. Bu bildirim ECHA’ nın SCIP veri tabanına gönderilmekteve bilgiler daha sonra Ajansın web sitesinde yayınlanmaktadır.

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?