Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
Avrupa Birliği Genel

Sürdürülebilir Ürünler İçin Eko Tasarım Düzenlemesi Önerisi

7 Temmuz’da Avrupa Komisyonu sürdürülebilir ürünler için Eko Tasarım Yönetmeliği (ESPR) hakkında bir Webinar düzenlenmiştir. Çeşitli alt sektörler (deterjanlar, kokular vb. gibi) Avrupa Komisyonu’na bir mektup göndererek DG GROW ve DG ENV’ nin ESPR planlarını daha ayrıntılı olarak sunmalarını, endüstrinin ESPR hakkında daha fazla bilgi edinilmesi (endüstriyi/alt sektörleri nasıl etkileyeceği ve puanlama sisteminin/gereksinimlerin farklı ürünlerin çevresel profili hakkında tüketicileri daha iyi bilgilendirmeyi nasıl hedefleyeceği gibi) talep etmiştir.

ESPR Gerekliliğinin Sebepleri

Kaynakların verimsiz kullanımı;

  • 1970’ten bu yana malzemelerin üç kata kadar artan üretimi ve bunun sonucunda 2050 yılına kadar %70 artış öngörülen atık üretimi,
  • Kaynak eldesi ve işlemeden kaynaklanan %90’ın üzerinde biyolojik çeşitlilik ve su kaybı
  • Malzeme kullanımının artması

Gezegenin sınırlarının aşılması

  • Avrupa Birliği’nin Dünya nüfusunun %10’undan daha azını oluşturmasına karşın, tüketime dayalı etkileri, iklim değişikliği, toprak kullanımı ve maden kaynakları için sınıra çok yakın bir seviyede olması

Yeni iş fırsatları

  • Ortak pazarın daha iyi işleyişini sağlamak
  • Malzeme kullanımını ve harcamasını azaltmak
  • Eşit şartlar sağlamak

ESPR Çalışma Şekli

ESPR, mevcut Eko Tasarım Direktifi üzerine inşa edilecek ve enerji ürünlerinden AB pazarına sunulan hemen hemen tüm fiziksel mal kategorilerine (gıda ve canlı organizmalar içeren ürünler hariç) genişletilecektir. Ürüne özel önlemler, ayrıntılı etki değerlendirmesine dayalı olacak ve yetkilendirilmiş yasalar yoluyla kabul edilecektir.

Sektörün bu yeni kurallara uyma yetenekleri, etki değerlendirmesinde dikkate alınacaktır (Örn. Dijital yöntemler ile)

ESPR, kimyasal güvenliği düzenlemekle ilgili bir unsur değildir. Kriterler için temel hususlar, sürdürülebilirlik gereksinimleri (geri dönüşüm, dayanıklılık, güvenilirlik, ilgili maddelerin varlığı, enerji verimliliği, kaynak verimliliği vb.) olacaktır.

Ayrıca, ilgili maddeler kimyasal güvenlik açısından değil, sürdürülebilirlik kapsamına bağlı olarak değerlendirilecektir. Kimyasal güvenlik dışındaki amaçlar için ürünlerdeki bileşenleri kısıtlama olasılığı vardır.

Önerilen ESPR’de ilgili bileşenler madde 2(28)’de tanımlanmıştır. Madde 2(28) şunları içermektedir:

  • SVHC’ler (REACH art. 57)
  • Kronik etkileri olan CLP Ek VI’daki maddeler; veya
  • Bulunduğu üründeki malzemelerin yeniden kullanımını ve geri dönüşümünü olumsuz etkileyen maddeler (bu son nokta ESPR’ye özeldir – belirli ürün grupları için duruma göre tanımlanacaktır.)

ESPR, zorunlu Yeşil Kamu Alımları kriterlerini etkinleştirecektir. Yaşam döngüsü değerlendirmelerine odaklanarak tedarik zinciri boyunca bilgi akışını sağlamak için Dijital Ürün Pasaportu (DPP) gerekecektir. Nihai ürün üreticisi önemli maddelerin açıklanması dahil olmak üzere tüm bilgileri toplamaktan sorumlu olacaktır.

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?