Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
Avrupa Birliği Kozmetik SCCS

SCCS KILAVUZ NOTLARININ 12. REVİZYONUNA İLİŞKİN BİLGİ NOTU

SCCS Kozmetik İçeriklerin Test Edilmesine ve Güvenlik Değerlendirmesine İlişkin Kılavuz Notlarının 12. Revizyonu için bilgi notu kısa bir süre önce yayınlanmıştır.

Son Revizyon Değişiklikleri

SCCS ve kozmetik endüstrisi, AB Kozmetik Tüzüğü’nün 2004 ile 2013 yılları arasında hayvanlar üzerinde test yapılmasına yönelik yasağının aşamalı olarak yürürlüğe girmesinden sonra değişen kozmetik test ve güvenlik değerlendirme ortamına sürekli olarak uyum sağlamıştır. Bilim insanlarının, kozmetiklerin güvenliği için hayvanlar üzerinde yapılan testlere başvurmadan, kozmetik bileşenlerin güvenliliğini doğru ve yeterli bir şekilde değerlendirmenin alternatif test yöntemlerini ve yollarını bulması gerekmektedir.

Bu alanda, SCCS Kılavuz Notlarının 2021’de yayınlanmasından bu yana hızla ilerleme kaydedilmiştir. Yeni revize edilen Kılavuz Notları, kozmetik maddelerin güvenlik testlerine yönelik Değiştirme Yöntemlerine ve hayvan içermeyen Yeni Yaklaşım Metodolojilerine (NAM’ler) odaklanmaktadır. Ayrıca Yeni Nesil Risk Değerlendirmesi (NGRA), kozmetik içeriklerin güvenlik değerlendirmesi için umut verici bir çerçeve olarak kabul edilmektedir.

Kozmetiklerin ve içeriklerinin güvenlik değerlendirmesi, karar vermede Kanıt Ağırlığı yaklaşımını elde etmek için NAM’lerin ve diğer yeni ortaya çıkan teknolojilerin, mümkün olduğunda tarihsel hayvan verileriyle stratejik bir kombinasyonuna doğru kaymıştır.

Güncel Kılavuz Notları (SCCS/1647/22) aynı zamanda genotoksisite testleri için yeni in vitro araçları da içermektedir. Ek olarak, Test ve Değerlendirmeye yönelik Entegre Yaklaşımlar (IATA) ve tanımlanmış Yaklaşımlar (DA’lar) için kriterler önerilmiş, Toksikolojik Kaygı Eşiği (TTC) yeniden belirlenmiş ve in silico tahmin olasılıklarının güncellenmesi sağlanmıştır.

Kozmetiklerin ve içeriklerinin güvenliği maruziyete bağlı olduğundan, maruz kalma bölümü yeniden işlenmiş ve genişletilmiştir. Çocukların yaşa göre farklı kozmetik ürün kategorilerine maruz kalma durumu ele alınmış ve güneş koruyucu ürünlerin sunduğu koruma için kullanılan maruz kalma verilerinin arkasında yatan açık bir gerekçeye yer verilmiştir.

Kozmetik içeriklerin test edilmesine ve bunların güvenlik değerlendirmesine ilişkin SCCS Kılavuz Notlarının 12. revizyonu hakkında daha fazla bilgiye bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.  

Referans

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?