Avrupa Birliği Kozmetik

SCCS KILAVUZ NOTLARININ 11. REVİZYONU YAYINLANDI

‘’Kozmetik Bileşenlerin Test Edilmesi ve SCCS Tarafından Güvenlilik Değerlendirilmesine İlişkin Kılavuz Notları”, SCCS (Tüketici Güvenliği Bilimsel Komitesi) üyeleri tarafından derlenen bir belgedir.

Belge, Avrupa’da kozmetik maddelerin test ve güvenlilik değerlendirmesinin farklı yönleri hakkında bilgileri içerir.

SCCS (Tüketici Ürünleri Bilimsel Komitesi), 30-31 Mart tarihlerindeki genel kurul toplantısında, Kozmetik Bileşenlerin Test Edilmesi ve Güvenlilik Değerlendirmesi için Kılavuz Notlarının 11. revizyonunu kabul etmiştir. Bu kılavuzun vurgusu kozmetik içerikler üzerinedir, ayrıca bitmiş ürünlerin güvenlilik değerlendirmesi için de dolaylı olarak bazı öneriler verilmektedir. Mevcut kozmetik AB mevzuatı ile uyumu iyileştirmek için kamu otoritelerine ve kozmetik endüstrisine rehberlik sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Son yıllardaki en önemli gelişme, 1223/2009 sayılı Kozmetik Yönetmeliğinin (EC) tam olarak uygulanmasıydı; bu, hayvan testleri ve pazarlama yasaklarının 2013’ten itibaren tamamen geçerli olduğu anlamına geliyor: Avrupa Kozmetik Yönetmeliğine göre, 11 Mart 2004’ten itibaren bitmiş ürünlerin in vivo testi; 11 Mart 2009’dan itibaren lokal toksisite ve tekrarlanan doz toksisitesi (duyarlılık dahil) için in vivo test; 11 Mart 2013’ten itibaren kozmetik amaçlı olarak toksikokinetik ve bileşenlerin gelişim toksisitesi için in vivo test yasaklanmıştır. Son yıllarda, bu testlerin yerine alternatif yöntemlerin doğrulanması yönünde önemli gelişmeler olmuştur, bu nedenle Kılavuz Notlarının 11. Revizyonu, maruziyete ve alternatif yöntemlerin uygulanmasına, özellikle hayvan harici yöntemler / yeni yaklaşım metodolojisine (NAM) odaklanmaktadır.

Tüm Kılavuz Notları (NoG) aşağıdakilere özel bir vurgu yapılarak güncellenmiştir:

• İnhalasyon Modelleri

• Genotoksisite / Kanserojenlik için in silico Metodolojisi

• NAM’lerin (Hayvan harici yöntemler/yeni yaklaşım metodolojisi) Genel Güncellemesi

• Nanomalzemelerin Güvenliği için Bilimsel Endişeler

• ED’nin (Endokrin bozucular) Bölümü Güncellemesi

• Belirsizlik Faktörleri Üzerine Tartışma

• Genel Olarak Referansların Güncellenmesi

• Ek 1: Test ve Pazarlama Yasaklarına Uyma

• Ek 9: Bitmiş Ürünün Mikrobiyolojik Kalitesi Hakkında Kılavuzlar

• Ek 10: Siliko Mutajenite / Genotoksisite Veri Tabanlarına Serbest Erişim

• Ek 11: İnhalasyon Parametrelendirme

• Ek 12: Yaşam Boyu Kanser Riski Yaklaşımı

• Ek 13: TTC (Toksikolojik Sorun Eşik Değeri) türetme için kullanılan PoD (Point of Departure-Hareket Noktası)

Kozmetik Bileşenlerin Test Edilmesi ve SCCS Tarafından Güvenlilik Değerlendirilmesi için SCCS Kılavuz Notları 11. Revizyon’a aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_250.pdf

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?