Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
Avrupa Birliği Kozmetik

REACH TÜZÜĞÜ’NDE YENİ CMR MADDELERİ

13 Ekim 2022’de Avrupa Komisyonu, REACH Tüzüğü Ek XVII’de (kısıtlı maddeler) taslağının değişikliği hakkında bir istişare başlatmıştır. İstişarenin amacı, Şubat 2022’de yayınlanan CLP Tüzüğü’nün (Maddelerin Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Paketlenmesi) 18. ATP’si (Teknik ve Bilimsel İlerlemelere Uyum) olan 2022/692 sayılı Tüzük tarafından yakın zamanda sınıflandırılan maddeleri dâhil etmektir.

Bir hatırlatma olarak, (EC) 1907/2006 Sayılı Tüzüğün (REACH)  XVII. Ekinin 28, 29 ve 30. maddeleri, karsinojenik, mutajenik veya reprotoksik maddesi (CMR) kategori 1A veya 1B olarak sınıflandırılan maddelerin piyasaya arzını ve halka arz için kullanılmasını ve bu Ek’in 1 ila 6 arasındaki Eklerinde bu tür maddeleri belirtilen konsantrasyonların üzerinde içeren karışımlar dâhil olacak şekilde yasakları listelemektedir.

Bu taslak Komisyon Tüzüğü’nün amacı, REACH Tüzüğü Ek XVII’yi, 2022/692 CLP Yönetmeliği’nin 18. ATP’si tarafından yakın zamanda sınıflandırılan maddeleri ekleyerek güncellemektir.

İlgili kozmetik bileşenler

Ek XVII’ye girecek olan kategori 1 CMR’ler listesinde, halen kozmetikte kullanım için izin verilen bileşenlerin varlığına dikkat çekilmektedir:

  • Benzophenone (CAS No: 119-61-9, EC No: 204-337-6)
  • Pentetic Acid (CAS No: 67-43-6, EC No: 200-652-8)
  • Pentasodium Pentetate (CAS No: 140-01-2, EC No: 205-391-3)
  • Theophylline (CAS No: 58-55-9, EC No: 200-385-7)

Güncel durumda 1223/2009 Kozmetik Yönetmeliği tarafından düzenlenmeyen diğer maddelerin, CLP Yönetmeliğinin 18. ATP’si tarafından CMR kategori 2 olarak sınıflandırıldığına dikkat edilmelidir. Bunların tümü, yakın zamandaki sınıflandırmaları ışığında Kozmetik Yönetmeliği Eklerini değiştirmeyi amaçlayan bir “Omnibus” yönetmeliğine dahil edilmektedir.

18. ATP ile REACH ve Kozmetik Düzenlemelerinde değişiklik yapan gelecek hükümler 1 Aralık 2023 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?