Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

LATEST NEWS
CONTACTS

Bu yıl en çok beklenen gelişmelerden biri, REACH ve CLP Yönetmeliklerinin revize edilmesi planıdır. Strateji, REACH’te köklü değişikliklere yol açabilir.

Ufukta görülen değişiklik, Komisyonun REACH yetkisini revize etme taahhüdüdür. 12 Kasım’da Komisyon tarafından yürütülen bir çalıştayda, önerilen üç seçenek hakkında sektör paydaşlarından görüş istenmiştir:

 • Yetkilendirme sürecini açıklamalar ve basitleştirmelerle birlikte tutmak (birinci seçenek);
 • Yetkilerin ve kısıtlamaların birleştirilmesi (ikinci seçenek); veya
 • Yetki unvanının REACH’ten kaldırılması (üçüncü seçenek),

Eski ECHA başkanı, bir hareketin, ikameyi zorlamak için “çok güçlü bir aracın” kaybı anlamına geleceğini belirtmiştir. Üçüncü seçeneğin uygulanabilir olmadığına dair geniş bir fikir birliği olmasına rağmen, STK’lar birinci seçeneği; sektör birinci veya ikinci seçeneğini tercih etme eğiliminde oldukları komisyon paydaşların reformu tartışmasının ardından bir geri bildirim oturumu sırasında bildirilmiştir. Avrupa yöneticisi konuyla ilgili mart ve haziran aylarında iki çalıştay daha planlamaktadır.

Yetkilendirmenin nasıl geliştiğini görmek için beklerken, kısıtlama sürecinde reform yapılması da değerlendirilmektedir. Seçenekler şunları içerir:

 • Jenerik risk yaklaşımını endokrin bozucular, PBT/vPvB maddeleri, immünotoksik maddeler, nörotoksik maddeler, solunum hassaslaştırıcıları ve belirli organları etkileyen maddelere yönelik kısıtlamaları kapsayacak şekilde genişletmek;
 • Genel risk yaklaşımını profesyonel kullanım için pazarlanan ürünlere genişletmek; ve
 • Kısıtlamalarda esaslı kullanım kavramını, istisnalar tanıma kriterleri de dahil olmak üzere uygulamaya koymak.

Bu esnada, REACH revizyonuna ilişkin açık bir kamuoyu istişaresinin yakında mart ayına kadar yorumlara açılması beklenmektedir. Buna paralel olarak Komisyon, hedeflenen paydaş görüşmeleri ve KOBİ’lere özel bir istişare de planlıyor. AB yöneticisi, REACH revizyonunun etki değerlendirmesini yaz aylarında tamamlamayı ve ardından Eylül ayında bir inceleme raporunu tamamlamayı planlamaktadır. Sonuca bağlı olarak, yıl sonuna kadar revizyon için bir yasa teklifinin hazır olması beklenmektedir.

Revizyon kimleri etkileyecek?

Değişiklikler kabul edilirse, ek bilgilerle madde kayıtlarını güncellemesi gereken kimyasal üreticilerinden, kimyasalların alt kullanıcılarına ve farkında olması gereken ürün üreticilerine kadar tedarik zincirindeki tüm şirketleri etkileyecektir. Sanayinin çok dar bir kesimi bu revizyondan etkilenmeyecektir.

Diğer Önlemler

Komisyon ayrıca aşağıdaki önlemleri de değerlendirmektedir:

 • Endişe konusu tehlikeler hakkında artan bilgiler, güvenli kullanım belgeleri, belirli polimerlerin kaydı ve çevresel ayak izi hakkında bilgiler dahil olmak üzere seçeneklerin değerlendirilmesi,
 • Tedarik zincirlerinde iletişimin basitleştirilmesi – yetkililer, uyumlu elektronik formatlar dahil olmak üzere güvenlik bilgi formlarını (SDS’ler) iyileştirmenin yollarının değerlendirilmesi;
 • Dosya ve madde değerlendirmesine ilişkin hükümlerin gözden geçirilmesi – seçenekler, uygun olmayan kayıtlar için kayıt numaralarını iptal etme ve yetkililerin tehlike bilgilerini elde etmek için testler yaptırmasına izin verme olasılığını içermektedir;
 • Uygulama hükümlerinin gözden geçirilmesi – Komisyon, daha sıkı sınır kontroller de dahil olmak üzere ulusal kontroller ve uygulama için asgari gerekliliklerin oluşturulmasının yanı sıra üye devlet uygulamalarının denetiminin oluşturulmasını dikkate alacaktır; ve
 • Kimyasalların alt kullanıcılarını temsil eden birçok endüstri grubunun şiddetle karşı çıktığı bir karışım değerlendirme faktörünün (MAF) getirilmesi değerlendirilecektir.

Ufukta görülen değişiklik, Komisyonun REACH yetkisini revize etme taahhüdüdür. 12 Kasım’da Komisyon tarafından yürütülen bir çalıştayda, önerilen üç seçenek hakkında sektör paydaşlarından görüş istenmiştir:

 • Yetkilendirme sürecini açıklamalar ve basitleştirmelerle birlikte tutmak (birinci seçenek);
 • Yetkilerin ve kısıtlamaların birleştirilmesi (ikinci seçenek); veya
 • Yetki unvanının REACH’ten kaldırılması (üçüncü seçenek),

Eski ECHA başkanı, bir hareketin, ikameyi zorlamak için “çok güçlü bir aracın” kaybı anlamına geleceğini belirtmiştir. Üçüncü seçeneğin uygulanabilir olmadığına dair geniş bir fikir birliği olmasına rağmen, STK’lar birinci seçeneği; sektör birinci veya ikinci seçeneğini tercih etme eğiliminde oldukları komisyon paydaşların reformu tartışmasının ardından bir geri bildirim oturumu sırasında bildirilmiştir. Avrupa yöneticisi konuyla ilgili mart ve haziran aylarında iki çalıştay daha planlamaktadır.

Yetkilendirmenin nasıl geliştiğini görmek için beklerken, kısıtlama sürecinde reform yapılması da değerlendirilmektedir. Seçenekler şunları içerir:

 • Jenerik risk yaklaşımını endokrin bozucular, PBT/vPvB maddeleri, immünotoksik maddeler, nörotoksik maddeler, solunum hassaslaştırıcıları ve belirli organları etkileyen maddelere yönelik kısıtlamaları kapsayacak şekilde genişletmek;
 • Genel risk yaklaşımını profesyonel kullanım için pazarlanan ürünlere genişletmek; ve
 • Kısıtlamalarda esaslı kullanım kavramını, istisnalar tanıma kriterleri de dahil olmak üzere uygulamaya koymak.

Bu esnada, REACH revizyonuna ilişkin açık bir kamuoyu istişaresinin yakında mart ayına kadar yorumlara açılması beklenmektedir. Buna paralel olarak Komisyon, hedeflenen paydaş görüşmeleri ve KOBİ’lere özel bir istişare de planlıyor. AB yöneticisi, REACH revizyonunun etki değerlendirmesini yaz aylarında tamamlamayı ve ardından Eylül ayında bir inceleme raporunu tamamlamayı planlamaktadır. Sonuca bağlı olarak, yıl sonuna kadar revizyon için bir yasa teklifinin hazır olması beklenmektedir.

Revizyon kimleri etkileyecek?

Değişiklikler kabul edilirse, ek bilgilerle madde kayıtlarını güncellemesi gereken kimyasal üreticilerinden, kimyasalların alt kullanıcılarına ve farkında olması gereken ürün üreticilerine kadar tedarik zincirindeki tüm şirketleri etkileyecektir. Sanayinin çok dar bir kesimi bu revizyondan etkilenmeyecektir.

Diğer Önlemler

Komisyon ayrıca aşağıdaki önlemleri de değerlendirmektedir:

 • Endişe konusu tehlikeler hakkında artan bilgiler, güvenli kullanım belgeleri, belirli polimerlerin kaydı ve çevresel ayak izi hakkında bilgiler dahil olmak üzere seçeneklerin değerlendirilmesi,
 • Tedarik zincirlerinde iletişimin basitleştirilmesi – yetkililer, uyumlu elektronik formatlar dahil olmak üzere güvenlik bilgi formlarını (SDS’ler) iyileştirmenin yollarının değerlendirilmesi;
 • Dosya ve madde değerlendirmesine ilişkin hükümlerin gözden geçirilmesi – seçenekler, uygun olmayan kayıtlar için kayıt numaralarını iptal etme ve yetkililerin tehlike bilgilerini elde etmek için testler yaptırmasına izin verme olasılığını içermektedir;
 • Uygulama hükümlerinin gözden geçirilmesi – Komisyon, daha sıkı sınır kontroller de dahil olmak üzere ulusal kontroller ve uygulama için asgari gerekliliklerin oluşturulmasının yanı sıra üye devlet uygulamalarının denetiminin oluşturulmasını dikkate alacaktır; ve
 • Kimyasalların alt kullanıcılarını temsil eden birçok endüstri grubunun şiddetle karşı çıktığı bir karışım değerlendirme faktörünün (MAF) getirilmesi değerlendirilecektir.

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?