Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
Genel Türkiye

ORIGIN: MADE IN “TÜRKİYE”

“Made in Turkey” 1 Mart 2022’ye kadar kabul edilecek!

T.C.TİCARET BAKANLIĞI Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün bu genelgeye ilişkin olarak dağıtım yerlerine gönderdiği yazı aşağıdaki gibidir;

“Türkiye” markasını güçlendirme çalışmaları kapsamında; başta diğer devletler ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla resmi ilişkilerde olmak üzere, her türlü faaliyet ve yazışmalarda “Turkey”, “Turkei”, “Turquie” vb. ibareleri yerine “Türkiye” ibaresinin kullanımı ile ilgili 2021/24 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 04/12/2021 tarih ve 31679 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Öte yandan, 2015 yılında yayımlanan İhracat İadesi İşlemlerine Yönelik Denetimlere Dair Genelgenin 6. Maddesinin 4. Fıkrası; Marka Tescil Denetimlerinde ürün ambalajlarında “Made in Turkey” veya “Produce of Turkey” ya da ihracat yapılan ülkenin lisanında bunlara karşılık gelen ifadeler ile “Tescilli Türk Markası” ibaresi bulunmalı şeklinde düzenlenmiştir. Bölge Müdürlüklerimizde görevli Ticaret Denetmenlerince yerinde yapılan incelemede, ürünün firma başvurusunda yukarıda belirtilen bilgi ve belgelere uygun olduğunun tespiti halinde “Durum Tespit Tutanağı” düzenlenmektedir.Bu çerçevede, Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğümüzden alınan ilgide kayıtlı yazıda; bahse konu 2021/24 sayılı “Marka Olarak “Türkiye” İbaresinin Kullanımı” konulu genelge ile “İhracat İadesi İşlemlerine Yönelik Denetimlere Dair Genelge”nin uygulanması kapsamında;

– İhracat iadesi işlemlerine yönelik yapılacak denetim başvurularının ürün ambalajları üzerinde “Made inTurkey” veya “Produce of Turkey” ibaresinin bulunması durumunda “Durum Tespit Tutanağının” düzenlenip düzenlenmeyeceği,

– İhracatçı firmalar tarafından ambalaj üzerine baskılı veya hazır basılı etiketlerin “Made in Turkey” veya Produce of Turkey” şeklinde fazla miktarda ellerinde bulunması göz önünde bulundurularak 2021/24 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinin uygulamasında bir geçiş sürecinin olup olmayacağı, hususlarında talimata ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, ihracatçılarımızın mağdur olmamasını teminen “Durum Tespit Tutanağı” düzenlenmesi ve etiket kullanımı bağlamında “Made in Turkey” veya “Produce of Turkey” ibarelerinin 1 Mart 2022 tarihine kadar kabul edilmesinin, bahse konu tarihten itibaren ise 2021/24 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında işlem tesis edileceğinin İhracatçı Birlikleri aracılığıyla firmalarımıza bildirilmesinin yararlı olacağı değerlendirilmektedir.

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?