Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

LATEST NEWS
CONTACTS
Avrupa Birliği Kozmetik

ORAL KOZMETİK ÜRÜNLERDE SUDA ÇÖZÜNÜR ÇİNKO TUZLARI: SCCS GÖRÜŞ TALEBİ

Avrupa Komisyonu, Bilimsel Komite’den oral kozmetik ürünlerde suda çözünen Çinko tuzlarının güvenliğini değerlendirmesini istemiştir. SCCS, bu yetkiyi 2 Şubat 2023 tarihinde yazılı prosedürle onaylamıştır. Komite görüşünü önümüzdeki 9 ay içerisinde sunacaktır.

Arka Plan

Suda çözünür çinko bileşikleri, oral kozmetik ürünlerde ağızdaki kötü kokuyu, tartarı ve plak oluşumunu azaltmak için kullanılmaktadır. Güncel durumda suda çözünür çinko tuzları, 1223/2009 Sayılı Kozmetik Ek III’ün 24. girişi kapsamında düzenlenmektedir. Ek III/2’te yer alan kısıtlamalara göre, Zinc 4-hydroxybenzenesulphonate (Çinko 4-hidroksibenzensülfonat) ve Zinc Pyrithione (Çinko Piritiyon) hariç olmak üzere maksimum %1 konsantrasyona kadar (Çinko olarak) Çinko Tuzlarının kullanımına izin verilmektedir.

Zinc 4-hydroxybenzenesulphonate (Çinko 4-hidroksibenzensülfonat) ve Zinc Pyrithione (Çinko Piritiyon) haricinde, ağız hijyeni ürünlerinde güvenlik değerlendirmesinde dikkate alınması gereken suda çözünür çinko tuzları arasında çinko asetat, çinko klorür, çinko glukonat, çinko glutamat, çinko sitrat, çinko sülfat yer almaktadır(SCCS/1586/17).

Temmuz 2014’te Alman Federal Risk Değerlendirme Enstitüsü (BfR), özellikle belirli yaş grupları için diş macunu ve gargara gibi oral kozmetik ürünlerde Çinko tuzlarının kullanımına ilişkin potansiyel güvenlik endişelerini dile getiren bir dosya sunmuştur. Şubat 2016’da Cosmetics Europe, gıda ve ağız bakım ürünlerinden kaynaklanan birleşik maruziyetin tüm yaş grupları için diş macunlarında ve ağız gargaralarında sırasıyla %1 ve %0,1’e kadar güvenli olduğunu göstermek için bir güvenlik dosyası sunmuştur. Haziran 2018’de SCCS, Çinko’nun diş macunu ve gargarada kullanımının kendi başına güvenli olduğu sonucuna varmıştır.

Bununla birlikte, SCCS, diyet alımının dikkate alınmadığını ve komitenin “üst sınırın hangi kısmının kozmetik ürünlerden maruz kalmaya tahsis edilmesi gerektiği konusunda tavsiyede bulunamayacağını” vurgulamıştır. Görüşünde (SCCS/1586/17), SCCS, kimyasallara maruz kalmayı değerlendirirken, koruyucu olmasına rağmen makul bir maruz kalma seviyesini yansıtan tahsis faktörlerinin uygulanabileceğini belirtmiştir. SCCS ayrıca, bu değerlendirmede kullanılan varsayılan değerler ihtiyatlı tahminlere dayandığından, herhangi bir ek maruz kalma kaynağının üst limitlerin aşılmasına yol açabileceğini de eklemiştir.

SCCS Tarafından Ele Alınacak Sorular

  1. SCCS suda çözünür çinko tuzlarının hem yetişkinler hem de çocuklar için diş macununda %1’e (çinko olarak) ve gargarada %0,1’e (çinko olarak) kadar güvenli olduğunu düşünüyor mu? Değilse, SCCS’den her yaş grubu için güvenli konsantrasyonlar sağlaması istenecektir.
  2. SCCS, çinkoya genel/toplam maruziyette kozmetik ürünlerin katkısının hala endişe kaynağı olduğunu düşünüyor mu?

SCCS, yukarıdaki soruları 2 Şubat 2023’de yazılı prosedürle onaylamıştır.

Değerlendirme Süresi:  9 Ay

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?