Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

LATEST NEWS
CONTACTS
Avrupa Birliği Kozmetik

OCTOCRYLENE KISITLANMASI İÇİN VERİ ÇAĞRISI

15 Kasım 2023’te Fransa, Octocrylene ile ilgili REACH kısıtlama teklifinin hazırlanmasını desteklemek için bir kanıt çağrısı başlatmıştır. Toplanan veriler Fransa tarafından hazırlanan Ek XV kısıtlama dosyasının geliştirilmesine katkıda bulunacaktır. Danışma dönemi 10 Ocak 2024’e kadar açık olacaktır.

Konu

Bu veri çağrısı, Octocrylene’in üretimi, ithalatı, kullanımı ve piyasaya sürülmesinin yanı sıra, özellikle aşağıdakiler olmak üzere üretim ürünleri/karışımlarının bir parçası olarak ikame olasılığı ve potansiyel alternatifleri hakkında bilgi toplamayı amaçlamaktadır:

1. Plastisol,

2. Güneş kremleri dahil kozmetik ürünler (parfümler, güzel kokular vb.).

Ek olarak, yukarıda belirtilen kullanımlara yönelik potansiyel bir kısıtlamanın yaşam döngüsü, çevreye yönelik emisyonlar/riskler ve sosyo-ekonomik etkileri hakkındaki bilgileri de içerecektir.

Amaç

Octocrylene için AB düzeyinde düzenleyici risk yönetimi eylemine ihtiyaç olup olmadığına karar vermek amacıyla ANSES (Fransız Gıda, Çevre ve Mesleki Sağlık ve Güvenlik Ajansı) tarafından bir Fransız RMOA (Düzenleyici Yönetim Seçenek Analizi) gerçekleştirilmiştir. Bu RMOA’da ANSES, Octocrylene’e yönelik en uygun risk yönetimi seçeneğinin, yeterince kontrol edilmeyen çevresel riskleri ele alan bir REACH kısıtlama dosyası (Madde 69.4) olduğu sonucuna varmıştır.

Bu kimyasal çeşitli tüketici ürünlerinde kullanılabileceği gibi profesyonel çalışanlar tarafından da kullanılabilir. UV filtre/emici özellikleri ve stabilizasyon özellikleri nedeniyle kullanılabilir.

Sonuç olarak, Fransa şu anda Ekim 2024’te ECHA’ya sunulmak üzere Octocrylene’e ilişkin bir Ek XV kısıtlama dosyası hazırlamaktadır. Bu veri çağrısı aracılığıyla toplanan bilgiler, maddenin REACH kapsamındaki kullanımları için bu dosyayı oluşturmak ve kısıtlamanın alternatiflerinin fizibilitesini ve sosyo-ekonomik etkilerini belgelemek için kullanılacaktır.

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?