Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

LATEST NEWS
CONTACTS
Avrupa Birliği

METIL-N-METILANTRANILAT KULLANIMINDAKİ YENİ SINIRLAMALAR

AB Resmi Gazetesi’nde 01.02.2022 tarihinde duyuru yayınlanmıştır.

Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin (EC) 1223/2009 Sayılı Tüzüğünü değiştiren, kozmetik ürünlerde Metil-N-metilantranilat kullanımına ilişkin duyuru yayınlanmıştır.

Kullanımına ilişkin duyuru yapılan Metil-N-metilantranilat maddesi (EC) 1223/2009 Sayılı Tüzüğün Ek III’üne eklenmiştir.

21 Ağustos 2022 tarihinden itibaren bu maddeyi içeren ve kısıtlamalara uymayan kozmetik ürünler Birlik pazarına arz edilmeyecektir. 21 Kasım 2022 tarihinden itibaren bu maddeyi içeren ve kısıtlamalara uymayan kozmetik ürünler Birlik pazarında satışa sunulmayacaktır.

Bu Yönetmelik, Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde yayımlandığı tarihi (01.02.2022) izleyen yirminci günde yürürlüğe girecektir.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.022.01.0002.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A022%3ATOC

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?