Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

LATEST NEWS
CONTACTS
Türkiye

“MADE IN TURKEY” İLE DEVAM !

Bilindiği üzere, “Türkiye” markasını güçlendirme çalışmaları kapsamında; başta diğer devletler ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla resmi ilişkilerde olmak üzere, her türlü faaliyet ve yazışmalarda “Turkey”, “Turkei”, “Turquie” vb. ibareleri yerine “Türkiye” ibaresinin kullanımı ile ilgili 2021/24 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 04/12/2021 tarih ve 31679 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

2021/24 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’nin uygulanması bağlamında ihracat iadesi işlemleri kapsamında ihracatçılarımızın mağdur olmamasını teminen “Durum Tespit Tutanağı” düzenlenmesi ve etiket kullanımına ilişkin olarak “Made in Turkey” veya “Produce of Turkey” ibarelerinin 1 Mart 2022 tarihine kadar kabul edilmesinin yararlı olacağı belirtilmişti.

28.12.2021 tarihinde T.C. TİCARET BAKANLIĞI Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü’nden dağıtım yerlerine gönderilen yazı sonucunda son durum aşağıda paylaşıldığı gibidir;

Sektörel derneklerden ve ihracatçı firmalarımızdan gelen yazılarda, mevcut etiket ve ambalaj stokları göz önüne alınarak konuya ilişkin geçiş süresinin yetersiz olduğu belirtilerek, süre uzatımı talebinde bulunulmuştur. Bu kapsamda, ihracat iadesi işlemleri bağlamında “Durum Tespit Tutanağı” düzenlenmesi ve etiket kullanımına ilişkin olarak geçiş sürecinin ileri bir tarihe ertelenmesi ile mevcut ” Turkey”, “Turkei”, “Turquie” vb. ibarelerin ikinci bir talimata kadar kabul edilmesi uygun görülmektedir.

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?