Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

LATEST NEWS
CONTACTS
Avrupa Birliği Kozmetik

M-N-MA KULLANIMI SINIRLANDIRILIYOR MU?

METHYL N-METHYLANTHRANILATE, kısaca M-N-MA olarak bilinen, şampuan, sabun, parfüm ve deterjan gibi ev ürünleri de dahil olmak üzere çeşitli kozmetik ürünlerde kullanılan bir koku bileşenidir. M-N-MA bileşeninin şu an için (EC) 1223/2009 sayılı Yönetmelik uyarınca herhangi bir yasak veya kısıtlama bulunmamaktadır.

Tüketici güvenliği bilimsel Komitesi (SCCS), 13-14 Aralık 2011 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olan M-N-MA bileşeni hakkındaki bilimsel görüşünde;

  • durulanmayan ürünlerde maksimum % 0,1,
  • durulanan ürünlerde maksimum % 0,2’ye varan bir konsantrasyonda M-N-MA kullanımı için güvenlik endişesi olmadığı sonucuna varmıştır.

Ayrıca, M-N-MA bileşeninin fototoksik olduğunu ve bu görüşte endişenin toksikolojik açıdan son noktada olduğunu belirtmiştir. % 0,1 konsantrasyonda M-N-MA, birçok kozmetik ürün içerisinde kullanımı güvenli olsa da, SCCS, bu maddenin güneş koruyucu veya güneş bakım ürünlerinde veya ışığa maruz kalan alanlarda kullanılmak üzere tasarlanmış ürünlerde (kokular dahil) kullanılması için bir riskin göz ardı edilemeyeceğini belirtmiştir.

SCCS, M-N-MA bileşeninin nitrozasyona eğilimli olduğu için, nitrozlama maddeleri ile kombinasyon halinde kullanılmaması gerektiği ve kozmetik üründeki nitrozamin içeriğinin 50 µg/kg’ın altında olması gerektiği sonucuna varmıştır.

SCCS bu genel kurul toplantısında nitrozaminler ve ikincil aminler hakkında başka bir görüş daha kabul etmiştir. Bu görüşe göre SCCS, ikincil aminlerin nitrit ile muamele edilmiş ham madde kapları gibi gelişigüzel nitrozlama maddeleriyle temas halinde olmaması gerektiği sonucuna varmıştır. Bu görüş, ikincil bir amin olan M-N-MA için de geçerlidir.

Daha sonra SCCS, M-N-MA hakkında 16 Ekim 2020 tarihinde bir görüş daha yayımlamıştır. Bu görüşe göre SCCS, M-N-MA’nin güneş koruyucu ürünlerde, doğal veya yapay UV ışığına maruz kalmak için pazarlanan ürünlerde kullanımından kaynaklanan insan sağlığı için potansiyel bir risk oluşturması ve bu nedenle kullanılmaması gerektiği sonucuna varmıştır. Diğer kozmetik ürünler için SCCS, önceki görüşünde olduğu gibi, durulanmayan ürünler için % 0,1’e ve durulanan ürünler için de % 0,2’ye kadar konsantrasyonda M-N-MA kullanımını güvenli olarak değerlendirmiştir.

SCCS görüşleri ve bilimsel tavsiyeleri ışığında Avrupa Komisyonu, 1223/2009 Kozmetik Yönetmeliğini M-N-MA bileşeninin kullanımını kısıtlayacak şekilde değiştirme kararı almıştır. Bu değişikliğe göre M-N-MA bileşeni Kozmetik Yönetmeliği “Ek III – Sınırlamalar Dışında Kozmetik Ürünlerin İçermemesi Gereken Maddeler Listesi”’ne eklenecektir.

Bu sınırlama şu şekildedir:

  • M-N-MA’nın güneş koruyucu ürünlerde, doğal veya yapay UV ışığına maruz kalmak için pazarlanan ürünlerde kullanılmasına izin verilmeyecektir.
  • Durulanmayan ürünler için maksimum % 0,1,
  • Durulanan ürünler için maksimum % 0,2 konsantrasyonda kullanımına izin verilecektir.
  • Hem durulanan hem durulanmayan ürünler için maksimum nitrozamin içeriği: 50 μg/kg ile sınırlandırılmıştır.
  • M-N-MA içeren ürünlerin nitrit içermeyen kaplarda saklanması zorunluluğu getirilmiştir.

Komisyon, Tüzükte yapılan değişiklik taslağını 15 Mart 2021’de Dünya Ticaret Organizasyonu (WTO)’na bildirmiş ve taslağın 14 Mayıs’a kadar yoruma açık olduğunu duyurmuştur.

 WTO’nun bildirisine göre, kısıtlamanın kabulünün yılın üçüncü çeyreği için öngörüldüğü ve AB’nin Resmî Gazetesi’nde yayımlandıktan 20 gün sonra yürürlüğe gireceği belirtilmiştir.

Yeni kısıtlamaya uymayan ürünler, kısıtlama yürürlüğe girdikten 6 ay sonra AB pazarına arz edilmeyecek ve 9 ay sonrasında ise AB pazarında satışa sunulmayacaktır.

*Ürünlerinde M-N-MA bileşeni içeren üreticilere duyurulur.

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?