Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
Avrupa Birliği Kozmetik

KULLANIMI YASAKLANAN 12 HAMMADDE !

Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde 28.05.2021 tarihinde Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından, kozmetik ürünlere ilişkin (EC) 1223/2009 Sayılı Tüzüğü Ek II’nin değiştirilmesi ve düzeltilmesi ve Ek III, IV ve VI’da değişiklik yapılması için bir yönetmelik yayımlanmıştır. Yayınlanmış olan bu yönetmelikte CMR olarak sınıflandırılan maddelerin yasaklanması veya düzenlenmesi amaçlanmıştır.

CMR; kanserojen, mutajenik ve reprotoksik maddeler olarak adlandırılır. Tek başına veya karışım halinde bir araya getirilen kimyasal maddelerin insan sağlığı üzerinde çeşitli zararlı etkileri olabilir. Bu maddeler, tehlikenin ciddiyetine bağlı olarak 3 kategoride sınıflandırılırlar. Bunlar; Kategori 1A, Kategori 1B ve Kategori 2‘dir.

(EC) 1223/2009 Sayılı Tüzüğün 15. Maddesi kapsamında, kategori 1A, 1B veya 2 olarak sınıflandırılan CMR maddelerinin kozmetik ürünlerde kullanılması yasaktır. Bununla birlikte, bir CMR maddesi, 1223/2009 (EC) Sayılı Tüzüğün 15(1) maddesinin ikinci cümlesinde veya 15(2) maddesinin ikinci alt paragrafında belirtilen koşulların yerine getirildiği durumlarda kozmetik ürünlerde kullanılabilmektedir.

Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde yayınlanmış olan (EC) 1223/2009 Sayılı Tüzüğün uyarınca II, III, IV ve VI numaralı ekleri değiştirilmiştir.

EK-II Kozmetik Ürünlerde Kullanımı Yasaklanmış Maddeler Listesi’ne aşağıdaki 12 madde madde eklenmiştir:

Ek olarak, nickel bis(tetrafluoroborate) (CAS numarası: 14708-14-6), 1223/2009 (EC) Sayılı Komisyon Tüzüğü (2019) Ek II’sinde (1401 ve 1427 girişleri) yanlışlıkla iki kez tanıtılmıştır. Bu girdilerin ikincisi bu nedenle gereksizdir ve kaldırılmalıdır.

Bu Yönetmelik, Avrupa Birliği Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihi (28.05.2021) izleyen yirminci günde yürürlüğe girecektir.

Ekler; 1 Ekim 2021’den itibaren geçerli olacaktır.

Ek III, IV ve VI değişiklikleri için önceki yazılarımıza göz atabilirsiniz.

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?