Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
Avrupa Birliği Kozmetik

KULLANIMI İZNE TABİ MADDELER LİSTESİ DEĞİŞİYOR MU?

Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA), kimyasallar mevzuatının uygulanmasından ve yönetilmesinden sorumlu bir Avrupa Birliği (AB) düzenleyici kurumudur. ECHA, kuruluşlara kimyasal mevzuat uyumu konusunda rehberlik ve yardım sağlar, kimyasalların güvenli kullanımını geliştirir, kimyasallar hakkında bilgi sağlar ve sorunlu kimyasalları vurgular ve ele alır.

ECHA, 14 Nisan’da Avrupa Komisyonu’na, siklosiloksanlar D4, D5 ve D6 da dahil olmak üzere yedi maddeyi REACH Ek XIV Listesi’ne eklemesini önerdiği görüşünü yayınlamıştır.

REACH Ek XIV, REACH izin listesi olarak da adlandırılan, Avrupa REACH yönetmeliği kapsamında izne tabi tutulan maddeleri içeren bir listedir. Bu listedeki maddeler REACH SVHC (Yüksek Önem Arz Eden Maddeler) Aday Listesi’nden seçilir ve bu maddeler belirli bir kullanım için izin verilmedikçe veya kullanımı izinden muaf tutulmadıkça belirli bir tarihten sonra piyasaya sürülemez veya kullanılamaz.

REACH İzin Listesi, teknik ve ekonomik olarak uygun alternatiflerin mevcut olduğu durumlarda, çok yüksek önem taşıyan maddelerin kullanımından kaynaklanan risklerin uygun şekilde kontrol edilmesini ve SVHC’lerin aşamalı olarak daha az tehlikeli maddeler veya teknolojilerle değiştirilmesini sağlarken, AB pazarının iyi işleyişini sağlamayı amaçlamaktadır.

ECHA’nın REACH Ek XIV Listesi’ne eklenmesini önerdiği 7 madde şunlardır:

  • Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (PBT, vPvB)
  • Decamethylcyclopentasiloxane (D5) (PBT, vPvB)
  • Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6) (PBT, vPvB)
  • Terphenyl, hydrogenated (vPvB)
  • Dicyclohexyl phthalate (DCHP) (Üreme için toksik, insan sağlığı açısından Endokrin bozucu özellikler)
  • Disodium octaborate (Üreme için toksik)
  • Benzene-1,2,4-tricarboxylic acid 1,2- anhydride (trimellitic anhydride, TMA) (Solunum hassaslaştırma özellikleri)

D4, D5 ve D6 yıkama ve temizlik ürünleri ve cilalarda kullanılmaktadır. Ayrıca birçok endüstride yaygın olarak kullanılan sızdırmazlık malzemeleri gibi silikonların üretiminde de kullanılmaktadır. Bu maddeler çevreye ve insan sağlığına zararlı olarak kabul edilmektedir. ECHA, tehlikeli olmaları, yüksek hacimlerde üretilmeleri ve yaygın olarak kullanılmaları nedeniyle Aday Liste’den bu kimyasallara öncelik vermiştir ve bu maddeler için son başvuru tarihi, Ek XIV’ e dahil edilmesinden sonraki 24 ay olmasını önermiştir.

Terphenyl hydrogenated bantlarda, elektriksel yalıtım kaplama bileşiklerinde, epoksi reçinelerde ve kaplamalarda, poliüretan kaplama ve kalıplama bileşiklerinde ve elektrik kablolarında yaygın olarak kullanılan bir katkı maddesidir. Bu madde, esas olarak endüstriyel tesislerde, yapıştırıcılarda, sızdırmazlık maddelerinde, kaplamalarda, mürekkeplerde ve boyalarda olduğu gibi ısı transfer sıvısı olarak kullanılmaktadır ve ayrıca bazı plastik eşyalarda da bulunabilmektedir. Bu maddenin çevreye zararlı olduğu düşünülmektedir. ECHA bu madde için son başvuru tarihi, Ek XIV’ e dahil edilmesinden sonraki 21 ay olmasını önermiştir.

DCHP, TMA ve Disodium octaborate maddeleri insan sağlığına zararlı olarak kabul edilmektedir. ECHA, DCHP ve TMA için son başvuru tarihi, Ek XIV’ e dahil edilmesinden sonraki 18 ay, Disodium octaborate için ise 24 ay olmasını önermiştir.

Bu maddelerin REACH Ek XIV’e dahil edilmesine ilişkin nihai karar, Üye Devletler ve Avrupa Parlamentosu ile işbirliği içinde Avrupa Komisyonu tarafından alınacaktır. Bu görüş kabul edilir ise, D4, D5 ve D6, AB Kimyasalların Tescili, Değerlendirilmesi, Yetkilendirilmesi ve Kısıtlanması (REACH) yasası kapsamında izin listesine eklenecektir. Bundan sonra, şirketler, bu maddelerden herhangi birini kullanmak için ECHA’dan resmi izin almak zorunda kalacaklardır.

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?