Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

LATEST NEWS
CONTACTS
Avrupa Birliği Kozmetik

KOZMETİKLER İÇİN ETİKETLEME GEREKLİLİKLERİ

Kozmetik ürünlere ilişkin 1223/2009/EC Yönetmeliği, AB pazarına sunulduğunda bitmiş kozmetik ürünlerin ana düzenleyici çerçevesidir.

Kozmetik ürün, Yönetmeliğe uygun ve doğru şekilde etiketlenmelidir. Etiketleme ile ilgili gereksinimler, özel ve uyulması gereken kurallar Yönetmeliğin 19. maddesinde açıklanmıştır.Kozmetik ürünlerin uyumlu ürün etiketleri olmadan bildirimi mümkün değildir.

Bir kozmetik ürünün etiketlemesi (kap, dış ambalaj ve ekler dahil) ancak ürün bilgi dosyası sorumlu kişi tarafından derlenip gözden geçirildikten sonra, ürün bilgi dosyasını yansıtacak şekilde hazırlanmalıdır.

Tüm kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinin ambalajlarında yer alması gereken bilgiler bulunmaktadır. Bu bilgiler kozmetik ürünün bulunduğu şişe veya kavanoz gibi birincil ambalajüzerinde olabilir. Alternatif olarak kutu gibi ikincil ambalajüzerinde de olabilir.

Etiket, tedarikçi ve ürüne ait temel bilgileri içermelidir; etikette yer alan bilgiler yanıltıcı olmamalı ve ürünlerin etkinliğini ve işlevini abartmamalıdır.

AB; 27 farklı ülkeden oluşmaktadır ve kozmetik etiketleme yasalarına göre, etiketlerde belirli bilgilerin farklı dillere çevrilmesi şarttır. Bazı ülkelerde birden fazla resmi dil olması belirli bilgilerin etiketlerde birden fazla dilde görünmesini gerektirir. Etiketleme ve ambalajlama dili, ürünün pazarlanması ve satılması planlanan üye ülke yasalarına göre belirlenir.

Etiket üzerinde yer alması gereken unsurların listelenmesi mümkün değilse, eklenmiş bir broşür, etiket, bant veya kartta da belirtilebilir. Bu durumda, etiketin üzerine, ürünle ilgili bazı bilgilerin başka bir yerde bulunabileceğini gösteren bir “Kılavuz ve el sembolü” yerleştirilmelidir.

Yönetmelik uyarınca etiket, kozmetik ürünlerin kapları ve dış ambalajları üzerinde silinmez, kolay okunabilir ve görünür harflerle aşağıdaki bilgileri taşıması zorunludur:

 • Tam Ticari Ad (Marka adı + Ticari ad + İşlev)
 • Üretici veya Tedarikçinin Adı ve Adresi
 • Sorumlu Kişinin Adı ve Adresi – Yalnızca AB içinde bir tüzel veya gerçek kişinin ‘sorumlu kişi’ olarak atandığı kozmetik ürünler piyasaya sürülebilir. AB dışında, ürünleri AB pazarında pazarlayabilmek için Avrupa’da yerleşik bir sorumlu kişi (RP) belirlenmesi gerekir. Kozmetik yönetmeliğinde, sorumlu kişinin kesin olarak tanımlanması ve yükümlülükleri açıkça belirtilmiştir.
 • Ürünün menşe ülkesi – “Made in …”
 • Nominal miktar – 5 gram veya 5 mililitreden az içeren ambalajlar, ücretsiz numuneler ve tek uygulamalı ambalajlar hariç olmak üzere, ambalajlama sırasında ağırlık veya hacim olarak verilen nominal içerik. (Net içerikler AB pazarı için metrik olarak verilmelidir. Ons (“oz”) terimi de kullanılabilir. Çünkü ürünler metrik sistemi kullanmayan ülkelerde satılabilir. Örneğin, ABD’de satılan ürünler için ağırlık “US OZ” da listelenecektir. “e” sembolü ürünün AB’de kullanılan ortalama ölçüm sistemine göre doğru şekilde doldurulduğunun garantisidir. “Net Ağırlık” (Net Wt.) terimi, ağırlık/hacim olarak da görülebilir.)
 • Son kullanma tarihi – Minimum dayanıklılık ve/veya PAO tarihi. Ürün geçerliliği/dayanıklılığı 30 aydan az olduğunda, minimum dayanıklılık tarihi aşağıdaki gibi kullanılmalıdır : 
+ son kullanma tarihi (gg/aa/yyy).

Ürün geçerliliği/dayanıklılığı 30 aydan fazla olduğunda, açıldıktan sonraki süre aşağıdaki gibi kullanılmalıdır:

+ x M (örneğin PaO’nun 18 ay olduğu bir ürün için 18 M).

Tüketici bir ürünü ilk kez açtığında, (normal kullanımda) “Açık kavanoz sembolü” açıldıktan sonraki kullanım süresini gösterir. Kavanozun içinde ürünün açıldıktan sonra kaç ay güvenli olduğunu gösteren bir “M” harfi vardır. Örneğin “24M”, ürünün açtıktan sonra 24 ay boyunca güvenle kullanabilir anlamına gelir.

 • Özel saklama koşulları – Ürünü iyi durumda tutmak için gerekli olan özel saklama koşulları ambalajın üzerinde olmalıdır.
 • Özel kullanım önlemleri  – Ürünün güvenli bir şekilde nasıl kullanılacağına dair gerekli uyarılardır. Pratik nedenlerle kullanım önlemlerinin ürün kabı ve dış ambalajı üzerinde görünmesi mümkün olmadığında, bu bilgiler yalnızca bir ekte/broşürde listelenebilir. Bu durumda ürünün kap veya dış ambalajı üzerinde “Kılavuz ve el sembolü” görünecektir. Bir ürünün nasıl uygun şekilde kullanılacağı veya güvenli bir şekilde imha edilmesi gerektiği “özel bilgi” dir. Ayrıca içerik maddeleri, koruyucular, UV filtreleri veya bir ürünün nasıl kullanılmaması gerektiği hakkında uyarılar içerir. Önlem önerisi “Göz bölgesinden kaçının” veya “Kirpikleri boyamak için kullanmayın” olabilir.
 • Parti numarası – Pratik sebeplerden dolayı ürün iç ambalajında görünmesinin imkansız olduğu durumlarda, sadece dış ambalajda görünebilir.
 • Ürün işlevi –  Ürün işlevi, sunumundan ve tasarımından anlaşılmıyorsa etikette belirtilmelidir. Örneğin, bir rujun veya ojenin işlevi görünüşünden bellidir; bu nedenle “ruj” olarak etiketlenmesine gerek yoktur. Bununla birlikte, tüy dökücü bir kremi sadece “krem” olarak etiketlemek doğru değildir, herhangi bir yanlış anlaşılmayı önlemek için tüy alma amaçlı olduğu belirtilmelidir.
 • İçindekiler listesi – İçindekiler listesi, alerjen ve Renk İndeksi numaraları (CI) dahil olmak üzere her bir bileşenin INCI adları ile yer almalıdır. Hammaddeler azalan ağırlık sırasına göre listelenmelidir. İstisna olarak, konsantrasyonu %1’den az olan bileşenler herhangi bir sırayla listelenebilirler (tüm ana bileşenlerden sonra). Bazı AB yetkilileri (örneğin, Macaristan) “İçindekiler” kelimesinin kendi ulusal dil(ler)inde yazılı olmasını talep etmektedir. Pratik nedenlerle, ürün kabı ve dış ambalaj üzerinde içerik listesinin yer alması imkansız olduğunda, bu bilgi yalnızca bir ekte/broşürde listelenebilir. Bu durumda “Kılavuz ve el sembolü” sadece ürünün dış ambalajında ​​yer alacaktır.
  • Parfüm, birçok bileşenden oluşabilir. Bu bileşenlerin, etikette olması gereken dışındakiler ayrı ayrı listelenmesi gerekmez.
  • “Aroma” terimi, lezzet anlamına gelir (diş macunu ve benzer ürünler için). Aromadaki hammaddelerin birkaç istisna dışında listelenmesi gerekmez.
  • Renklendirici maddeler “Cl” ve ardından numarası ile tanımlanır. Diğer tüm bileşenler listelendikten sonra herhangi bir sırayla listelenebilirler.
  • Ruj ve göz farı gibi renkli ürünler genellikle çeşitli renk seçeneklerine sahiptir. Burada, renk listesinden önce “+/-” sembolü veya “içerebilir” kelimeleri görülebilir.
  • Ürün nanomalzeme içermesi durumunda INCI adının yanında  ‘nano’ kelimesi belirtilmelidir. Örneğin, “titanyum dioksit (nano)”.
Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?