Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
Kozmetik Türkiye

KOZMETİK YÖNETMELİĞİ EKLERİ DEĞİŞİKLİĞİ

08 Eylül 2021 Tarihli ve 31592 Sayılı Resmî Gazete 1. Mükerrer

MADDE 1 – 23/5/2005 tarihli ve 25823 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kozmetik Yönetmeliğinin EK II, EK III, EK IV, EK V ve EK VI’sı ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı yürütür.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/09/20210908M1-1.htm

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?