Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

LATEST NEWS
CONTACTS
Avrupa Birliği Kozmetik

KOZMETİK ÜRÜNLERİN ANTİMİKROBİYAL KORUMASI

Tüketici güvenliğinin sağlanması kozmetik endüstrisi için bir önceliktir, aynı zamanda yasal bir gerekliliktir.

Avrupa Kozmetik Ürünleri Yönetmeliği (CPR: Cosmetic Products Regulation)

i)          Tüketici sağlığı sorunlarından kaçınmak için kozmetik ürünlerin mikrobiyal kontaminasyondan korunmasını,

ii)         Kozmetikte kullanılan koruyucuların güvenli olmasını gerektirir.

CPR, izin verilen koruyucuların sınırlı bir listesini sağlar, ancak potansiyel bir güvenlik kaygısı tespit edilirse, koruyucu madde, diğer herhangi bir kozmetik bileşen gibi, Avrupa Komisyonu’nun Tüketici Güvenliği Bilimsel Komitesi (SCCS) tarafından bir güvenlik değerlendirmesine tabi tutulabilir.

CPR, Kozmetik Ürün Güvenlik Değerlendirme Raporu – Bölüm A’nın, kozmetik ürünlerin mikrobiyal stabilitesini doğrulayan koruyucu etkinlik test raporunun sonuçlarını içermesini gerektirir.

Kozmetiklerin steril olması gerekmez. Ancak, tüketiciye potansiyel olarak zararlı olduğu düşünülen mikroorganizmalarla kirlenmemeli ve diğer mikroorganizmaların yoğunluğu düşük kalmalıdır.

Ürünlerin patolojik mikroorganizma içermemesi için tüm mikrobiyolojik kontroller yapılmalıdır. Tüm kontaminasyon riskleri kontrol edilmelidir.

Kozmetik ürün üreticileri, İyi İmalat Uygulamaları Kılavuzuna göre üretim yapmakla yükümlüdürler. Kontamine olmuş alanlar, hammaddeler, üretim ve personelin yetersiz hijyeni gibi birçok husus üretim sırasındaki kontaminasyonu etkiler.

Cildimizde ve havada bulunan mikroorganizmalar normal kullanım sırasında ürünlere yerleşebilirler. Bu nedenle, çoğu kozmetik ürün, onları kontaminasyondan (kirlenmeden) korumak için bir çeşit koruma gerektirir. Bir kozmetik ürünün antimikrobiyal koruması çeşitli yollarla sağlanabilir: kimyasal koruma, formülasyonun doğal özellikleri, paket tasarımı, üretim süreci (ISO 29621-2017) veya bunların bir kombinasyonu. Kozmetik formülasyonlara koruyucu madde eklemek, bu amaca ulaşmanın yaygın bir yoludur.

Tüketicilerin sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek mikroorganizmaların büyümesini önlemek için kozmetik ürünlere koruyucular dahil edilir. Koruma olmadan bakteri, maya ve küf gelişebilir, bu da ürünün bozulmasına ve potansiyel tüketici sağlığı ve güvenliği sorunlarına yol açabilir. Bireysel kozmetik bileşenlerin güvenliği önemlidir, ancak aynı derecede önemli olan bitmiş kozmetik ürünlerin güvenliğidir. Koruma, tüketicinin kullanması için güvenli ve tüketicinin üründen beklediği faydaları sağlayan kozmetik ürün sunmanın anahtarıdır.

Macro Professional olarak kozmetik ürünlerde Mikrobiyolojik Test, Koruyucu Etkinlik ve ilgili tüm testler için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?