Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

LATEST NEWS
CONTACTS
Genel Kozmetik

KOZMETİK ÜRÜNLERDE KİRLİLİK KARŞITI İDDİALAR

Birkaç yıldır hava kirliliği son derece güncel bir konu haline gelmiştir ve kozmetik endüstrisinde de önem arz etmeye başlamıştır. Gün geçtikte daha fazla şirket, en büyük organımız olan deriyi hava kirliliğine karşı tam olarak korumak için bir devrim olarak lanse edilen yeni bileşenlerle çözümlerin reklamını yapmaya ve birçok “eski tanıdık” bileşene bu bağlamda aniden yeni işlevler kazandırmaya başlamıştır. Bu durum kaçınılmaz olarak, günümüz teknolojisi ile kirlilik karşıtı iddiaların nasıl haklı gösterilebileceği ve güvence altına alınabileceği sorularını gündeme getirmektedir.

Artan sayıda yayın hava kirliliğinin insanın en büyük ve çok yönlü organı olan cilt üzerindeki zararlı etkilerine atıfta bulunmaktadır. Cildimiz, vücudun içi ile çevre arasındaki en dış ara yüzüdür ve genellikle UV ışınları gibi diğer çevresel faktörlerin yanı sıra kirleticilere de maruz kalmaktadır.

Kirletici maddelere kısa süreli ve uzun süreli maruz kalmanın cildimiz üzerinde gerçekten ne gibi etkileri olduğu henüz kesin olarak açıklığa kavuşturulmamıştır, çünkü şimdiye kadar ikna edici uzun süreli çalışmalar bulunmamaktadır.

Ancak bu yazımızda, kozmetik ürünlerin kirlilik önleyici iddialar açısından etkinliklerinin test edilmesi olanakları daha ayrıntılı olarak incelenecektir.

Kirlilik Tanımı

EPA’ya (Çevre Koruma Ajansı) göre Hava Kirliliği esas olarak ince parçacıklardan ve gazlardan (VOC, uçucu organik bileşenler) oluşur. Kirleticiler (PM, partikül madde), boyutlarına göre sınıflandırılan katı ve sıvı partiküllerden oluşan bir süspansiyon karışımı olarak mevcuttur.

Hava Kirliliği Yoluyla Cilt Hasarı

Kirleticilerin insan derisi üzerindeki etkisi, kısa vadeli ve uzun vadeli etkilere ayrılabilir. Bu etkilerin ortaya çıkıp çıkmadığı ve ne zaman ortaya çıktığı elbette maruz kalma süresine ve doza bağlıdır. Şimdiye kadar bildirilen kısa vadeli etkilerden bazıları ciltte toksin birikmesi, tahriş, (mikro) iltihaplanma, oksijen eksikliği, gözeneklerin tıkanması, cilt bariyerinin bozulması, kuruluk / nem eksikliği, aşırı pullanma, değişmiş metabolizmadır. Protein, lipid ve DNA oksidasyonu gibi.  Her etki doğrudan fark edilmez, ancak örneğin kalıcı bir kuruluk, cildin kaşınmasına ve sertleşmesine neden olabilir. Ayrıca cilt zamanla biraz solgun/donuk görünebilir. Kirleticilerin izole insan hücrelerinin metabolizmasını etkilediği ve bunun sonucunda yüksek oranda artan oksidatif stres seviyelerine ve sonuç olarak hücre hasarına ve hücre ölümüne yol açan hücre aktivitesinin azalmasına neden olduğu gösterilmiştir.

Uzun vadeli bir etki olarak, hava kirliliğine yüksek oranda maruz kalma ile erken cilt yaşlanması belirtileri arasında bir bağlantı birçok araştırmacı tarafından rapor edilmiştir. PM, kırışıklıkların hızlı oluşumunun nedeni gibi görünüyor. Bir mekanizma, kolajen bozunma sürecini başlatan ve artıran enzimlerin aktivasyonu olabilir. PM ayrıca safsızlıklar ve akne, alerjiler, yaşlılık lekeleri (hiperpigmentasyon), hassasiyet, E vitamini eksikliği, mutasyonlar ve hatta cilt kanseri ile ilişkilendirilmiştir. Göz çevresinde koyu halkalar, kaş sarkması, ince çizgilerde artış, dudaklarda incelme ve gözeneklerde biriken toksinler nedeniyle ortaya çıkabilecek kusurlar gibi PM ile bağlantılı bazı yüz oluşumları da rapor edilmiştir. Ancak, bu varsayımlardan bazılarının daha sonraki çalışmalarda bilimsel bir şekilde doğrulanması gerekmektedir. Ortak görüşe göre asıl sorun, oksijen radikallerinin (ROS) oluşumu ve deri hücrelerinde PM ile çarpıcı biçimde artan oksidatif strestir.

Kirlilik önleyici ürünler bu sorunları önlemek veya bunlarla mücadele etmek için gerçekten ne yapabilir?

Piyasadaki ürünlerin ana hedefleri geleneksel kozmetiklerden ve iddialarından temel olarak farklı olmayan detoksifikasyon (temizlik), yeniden dengeleme ve korumadır.

Bununla birlikte, havadaki veya cildimizin farklı alanlarda maruz kalabileceği çok sayıda farklı kirletici göz önüne alındığında, işlevsel bir kirlilik önleyici formülasyon için çalışma bileşenlerinin seçimi önemsiz değildir.

Kirlilik önleyici ürünler geliştirilirken aşağıdaki noktalar her zaman göz önünde bulundurulmalıdır:

•          İklim

•          Endüstriyel aktivite

•          Kentsel, kırsal alan

•          Trafik

•          Cilt tipi

•          Etik yönler

•          Kirletici bileşimi

•          Bölgedeki iç kirleticiler.

Bu nedenle, kullanılacağı bölgeye ve orada hâkim olan spesifik ince toz bileşimine bağlı olarak kirlilik önleyici bir ürün geliştirilmelidir.

Kirlilik Önleyici İddialarının Doğrulanması

“Kirlilik Karşıtı” özelliğine artan kozmetik ilgiye paralel olarak, giderek daha fazla içerik araştırılmış ve kirlilik önleme iddialarını desteklemek için birçok test geliştirilmiştir Cilde zararlı olduğuna inanılan artan sayıda kirletici var, ancak hangileri bir ürünün etkisini araştırmak için uygundur bu sorunun cevabının bulunması gerekmektedir.

Her şeyden önce, kirleticiler tarafından değiştirildiği bildirilen cilt parametreleri hakkında genel bir bakışa sahip olmak gerekir. Son araştırmalarda, farklı kirleticilere maruz kalma sonrasında bazı biyolojik belirteçlerde değişiklik gözlendiği tespit edilmiştir.

Bazı biyo-belirteçler genellikle aşağıdaki gibi kirlilik tedavisinden sonra nispeten hızlı bir şekilde artar:

•          pH

•          Laktik asit içeriği

•          Sebum üretimi ve salgılanması

•          Gelişmiş glikasyon Son ürünleri (AGE)

•          Malondialdehit (MDA) ve skualen monohidroperoksit (lipid peroksidasyonu için belirteç)

•          Protein oksidasyonu

•          Hücresel oksidatif stres seviyeleri (radikaller)

•          İnterlökin-1A (IL), IL-6. IL-8 (inflamatuar belirteçler)

•          Doku oksijenasyonu

•          Matriks Metalloproteinazlar (1, 2, 3, 9, 12)

•          Hücre hayatta kalma ve çoğalma

•          DNA hasarı

Buna karşılık, hava kirliliği karşıtı ürünler üzerine bazı biyobelirteçler vardır:

•          E vitamini içeriği

•          Kolesterol içeriği

•          Deri lipid düzeyi (trigliseritler, mum esterleri, serbest yağ asitleri. skualen, kendi aralarındaki oran).

Kullanılan kirleticiye bağlı olarak bazı biyobelirteçlerin her ikisinin de arttığı veya azaldığı rapor edilmiştir:

•          Antioksidan ve detoksifiye edici enzimler (aktivite)

•          Transkütanöz oksijen kısmi basıncı (O2 ve CO2)

•          Sitokeratin 10, Fillagrin, Loricrin

•          Elastin ve Kollajen içeriği

•          Adenozin trifosfat (ATP).

Bu belirteçlerin tümü, bir ürünün veya formülasyonun farklı partikül maddeye maruz kalmasına karşı etkinliğini değerlendirmek için ele alınabilir.

Kirlilik Karşıtı İddiası İçin Test Stratejileri

Tüketicilerin kozmetik bileşenlerinin işleyişine yönelik giderek artan farkındalığı ve ilgisi ile, özellikle kirlilik önleme gibi nispeten yeni konular söz konusu olduğunda, şirketlerin bugün karşı karşıya kaldıkları bilgiye ve hatta bilimsel kanıtlara yönelik bir talep oluşmuştur.

Hem in vitro hem de in vivo verimlilik testi için sürekli artan sayıda önerilen test stratejileri geliştirilmektedir. Ne yazık ki, hala genel kabul görmüş standartların eksikliği bulunmaktadır ve bazı yöntemler güvenilir, tekrarlanabilir ve hatta belirli türdeki kirleticileri test etmek için yeterince hassas değildir.

Ayrıca, birçok kirleticinin etik konularda in vivo testlere uygun olmadığı her zaman göz önünde bulundurulmalıdır. Ancak, hedeflenen kirlilik karşıtı iddiaları için sık kullanılan bazı yöntemler literatürde açıklanmıştır:

•          Ağır metal analizi

•          Partikül Görüntüleme

•          Lipid Peroksidasyonu

•          Protein oksidasyonu

•          O2 kısmi basıncının ölçümü

•          Cilt parlaklığı belirleme

•          Ten rengi ölçümü

•          Hiperspektral analiz.

Daha önce de belirtildiği gibi bir ürün geliştirirken ürünün nerede kullanılacağı (bölge) ve orada ne tür kirleticilerin hâkim olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.

Bir AP ürünü geliştirirken, tartışılan noktaları dikkate almalı ve iddia doğrulaması için en uygun ve güçlü testi seçmelidir. Unutulmamalıdır ki, kozmetik ürünlerin imalatının kendisinin, örneğin hammadde çıkarma ve su kirliliği düşünüldüğünde, antropojenik çevre kirliliğine birçok yönden dahil olduğu unutulmamalıdır. Bunları en aza indirmek de karmaşık ama gerekli bir hedeftir.

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?