Avrupa Birliği Kozmetik

KOZMETİK ÜRÜNLERDE BELİRLİ UV-FİLTRELERİN KULLANIMI

Benzophenone-3 (Kimyasal ismi: 2-Hydroxy- 4-methoxybenzophenone/ Oxybenzone) (CAS No: 131-57-7) ve Octocrylene (Kimyasal ismi: 2-Cyano-3,3-diphenyl acrylic acid, 2- ethylhexyl ester) (CAS No: 6197-30-4), güncel durumda kozmetik ürünlerde UV filtre olarak formülasyonlarda yer almakta ve 1223/2009 Sayılı Tüzük (EC) Ek VI’da sırasıyla 4. ve 10. girişlerde listelenmektedir.

Benzophenone-3 ve Octocrylene bileşenlerinin kozmetik ürün formülasyonlarında UV filtre olarak  kullanıldığında potansiyel endokrin bozucu özellikleriyle ilgili endişelerin ortaya çıkması ile birlikte  2019’da konuyla ilgili bir veri çağrısı başlatılmıştır. Komisyon, Tüketici Güvenliği Bilimsel Komitesi’nden (SCCS) sağlanan bilgiler ışığında her iki maddenin de güvenlik değerlendirmesinin yapılmasını talep etmiştir.

Yeni gereksinimlere uygun kozmetik ürünlerin piyasaya sürülmesini sağlamak için ürün formülasyonlarında gerekli revizyonların yapılması da dahil olmak üzere, üreticilerin sürece uyum sağlaması ve ilgili yeni gerekliliklere uymayan kozmetik ürünlerin piyasadan geri çekilmesi için makul sürelerin tanınması gerektiği belirtilmiştir.

Benzophenone-3

Güvenlik değerlendirmesi tamamlanan Benzophenone-3 bileşeninin potansiyel endokrin bozucu özellikleriyle ilgili endişeleri göz önünde bulunduran SCCS, 30-31 Mart 2021 tarihli görüşüne göre; Benzophenone-3’ün yüz kremi, el kremi ve rujlarda maksimum %6 konsantrasyona kadar UV filtresi olarak kullanılmasının tüketici için güvenli olduğu ancak kozmetik ürünlerde koruyucu fonksiyonda kullanıldığında maksimum %0,5‘e kadar kullanımının güvenli olduğu sonucuna varmıştır.

UV filtre işlevi ile kullanılan Benzophenone-3’ün vücut kremi, sprey ve aerosol ürünlerinde maksimum %2,2 konsantrasyona kadar tüketici için güvenli olduğu tespit edilmiştir. Kozmetik formülasyonun korunması için aynı formülasyonda maksimum %0,5 konsantrasyonda kullanıldığı durumlarda, UV filtresi olarak kullanılan Benzophenone-3’ün kullanım limiti %1,7‘yi geçmemelidir.

Octocrylene

Octocrylene bileşenini kozmetik ürünlerde UV filtresi olarak kullanıldığında güneş koruyucu krem veya losyon, güneş koruyucu sprey, yüz kremi, el kremi ve ruj ürünlerinde %10’a varan konsantrasyonlarda; ancak güneş koruyucu aerosol ürünlerinde maksimum %9 konsantrasyonda kullanılmasının güvenli olduğu sonucuna varışmıştır.

1223/2009 (EC) Sayılı Yönetmelik Ek VI’da, 4 ve 10 numaralı girişler yukarıda belirtilen veriler ışığında tabloda belirtildiği şekilde değiştirilmiştir:

Yukarıda belirtilen düzenleme 27 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olacaktır ancak mevcut yönetmelikte belirtilen kısıtlamalara uyan kozmetik ürünler 28 Ocak 2023 tarihine kadar AB pazarına arz edilebilir ve 28 Temmuz 2023 tarihine kadar piyasada tutulabilir. Bu tarihlerden itibaren piyasaya sunulan tüm ürünler yukarıdaki tabloda belirtilen güncel kısıtlamalara uygun şekilde formüle edilmelidir.

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?