Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

LATEST NEWS
CONTACTS
Avrupa Birliği Kozmetik

KOZMETİK İÇERİKLERİ ÜZERİNE SCCS TOPLANTISI

3 – 4 Ekim 2022 tarihlerinde, SCCS (Tüketici Güvenliği Bilimsel Komitesi) çalışma grubu ile kozmetik ürün içerikleri ile ilgili toplantı gerçekleştirildiği bildirilmiştir.

Aşağıda bu toplantıda tartışılan konuların listesinin özeti yer almaktadır.

DG GROW (İç Pazar, Endüstri, Girişimcilik ve KOBİ’ler Departmanı)’den Yeni Direktifler

Saç boyası bileşeni Hydroxypropyl-p-phenyldiamine ve dihydrochloride tuzları ile ilgili öneri yazılı prosedürle kabul edilmiştir.

Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin kanserojen, mutajenik veya üreme için toksik olarak sınıflandırılan belirli maddelerin kozmetik ürünlerinde kullanımına ilişkin (EC) 1223/2009 Sayılı Yönetmeliğini değiştiren 15Eylül 2022 tarihli AB 2022/1531 sayılı Komisyon Yönetmeliği ve Tüzüğün düzeltilmesi noktasına değinilmiştir.

CLP revizyonu kapsamında yeni tehlike sınıflarının tanıtılması için yetki verilmiş yasa taslağı ‘’Söz Sizde’’ portalında geri bildirim için yayınlanmıştır. Bu taslak kanun 4 hafta boyunca geri bildirime açıktır. Bu girişimin sonuçlandırılması için geri bildirimler dikkate alınacaktır. Geri bildirimler için son tarihin 18 Ekim 2022 tarihinde Brüksel saatine göre gece yarısı sonlandırılacağı bildirilmiştir.

Aynı zamanda aşağıda sıralanan ön belgeler tartışılmıştır:

Butylparaben: Haziran genel kurulundan sonra Başvuru sahibine ek veri talebi gönderilmiş ve son teslim tarihinin Kasım 2022’ye kadar uzatılması kararlaştırılmıştır.

Metylparaben: Ön görüş taslağı tartışılmış olup, bir sonraki toplantıda daha detaylı bir şekilde konunun tartışılacağı bildirilmiş olunup, üyelere ek görevler verilmiştir. DG’nin her iki paraben’in görüşlerini birlikte sonuçlandırması konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Benzyl Salicylate: Başvuru sahibine ek veri talebi gönderilmiş olup, yetkili genel müdürlük tarafından son tarihin uzatılması konusunda anlaşmaya varılmıştır. Ancak son tarih henüz belirlenmemiştir.

Salicylic Acid: Ön görüş taslağı sunulmuş ancak bir sonraki toplantıda daha detaylı bu konu üzerinde tartışılacağı bildirilmiş ve üyelere ek görevler verilmiştir.

Citral: Üyelere ek görevler verilmiş olup, gözden geçirilmiş bir ön görüş taslağı bir sonraki toplantı da tartışılmak üzere ertelenmiştir.

C186: Revize edilmiş bir ön görüş taslağı tartışılmış ve genel kurulda son hale getirilmesi planlanmıştır.

Silver zinc zeolite: Revize taslak için ön görüşler tartışılmıştır. Üyelere ek görevler verilmiş ve bir sonraki toplantıda ayrıca tartışılacağı bildirilmiştir.

Titanium Dioxide: Oral ve inhalasyon kozmetik ürünlerinde bilimsel tavsiye olarak başvuru sahibine talep hazırlandığı bildirilmiştir.

GÖRÜŞLER HAKKINDA YORUMLAR

A Vitamininin son revizyonu (SCCS/1639/21): SCCS, başvuru sahibinden alınan açıklamaları gözden geçirdiğini ve genel kurul toplantısında görüşü sonuçlandırmayı planlamaktadır.

Genistein/Daidzein hakkındaki nihai görüş: Bir hesaplama hatasının sonuca etkisi olmadığı konusunda tartışıldı ve üzerinde anlaşmaya varılmıştır. Belge, web üzerinde değiştirilmeden önce yazılı prosedürle kabul edilecektir.

Triclocarban ve Triclosan ile ilgili nihai Bilimsel Tavsiye: Haziran ayındaki genel kurulun ardından iç açıklamalar tartışıldı ve metnin genel kurul toplantısında nihai hale getirilmesi planlanmaktadır.

Aluminum Hakkındaki Nihai Görüş: SCCS, görüşü sonlandırmadan önce başvuru sahibinden hala açıklama beklemekte olduğundan son görüş beklemeye alınmıştır.

Görüşler, alınan yorumlara verilen SCCS yanıtlarıyla birlikte Haziran genel kurulunda teknik olarak kabul edilmiştir. Bununla birlikte, Arbutinler hakkındaki görüş için ek açıklamalar ve veriler hala beklemede olduğu bildirilmiştir.

Bir sonraki çalışma grubu toplantılarının tarihi aşağıda belirtilmiştir.

  • 21-22 Kasım 2022
  • 19-20 Aralık 2022
  • 24-25 Ocak 2023
  • 22-23 Şubat 2023

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?