Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
Kozmetik Türkiye

KOZMETİK FİRMALARININ DİKKATİNE!

21 Kasım 2023 tarihinde Kozmetik Ürünler Dairesi Başkanlığı tarafından yayınlanan duyuru kapsamında Kozmetik Ürünler Yönetmeliği güncelleme çalışmalarının devam ettiği bildirilmiş ve Kozmetik Ürünler Yönetmeliği Ek II Yasaklı Bileşenler Listesine 20 Temmuz 2023 tarihli 2023/1490 sayılı komisyon regülasyonu ile uyumlu olarak hazırlanmış ekte yer alan bileşenlerin eklendiği belirtilmiştir.

Kozmetik Ürünler Yönetmeliği Ek II de yapılacak değişiklikler aşağıdaki tablolarda belirtilmiştir.

  1. EK II/ 1024 aşağıdaki gibi değiştirilecektir:
Referans numarasıMadde Tanımlama
Kimyasal ismi/INNCAS numarasıEC numarası
abcd
‘102411.12.2023 tarihli 28848 (Mükerrer) sayılı Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırma, etiketlenmesi ve ambalajlanması hakkında Yönetmeliğin Ek VI’sında başka yerde belirtilenler hariç olmak üzere 2-etilhekzanoik asit ve tuzları149-57-5/-205-743-6/-’

EK II’ye aşağıdaki bileşenler eklenecektir:

Referans numarasıMadde Tanımlama
Kimyasal ismi/INNCAS numarasıEC numarası
abcd
‘1695Amonyum bromür12124-97-9235-183-8
1696Dibutiltin bis(2-etilhekzanoat)2781-10-4220-481-2
1697Dibutiltin di(asetat)1067-33-0213-928-8
1698Telluryum dioksid7446-07-3231-193-1
1699Baryum diboron tetraoksid13701-59-2237-222-4
17002,2-dimetilpropan-1-ol,tribromo türevleri; 3-bromo-2,2-bis(bromometil)propan-1-ol36483-57-5/1522-92-5253-057-0/-
17012,4,6-tri-tert-butilfenol732-26-3211-989-5
17024,4’-sulfhonildifenol; bisfenol S80-09-1201-250-5
1703Benzofenon119-61-9204-337-6
1704Kuinoclamin (ISO); 2-amino-3-kloro-1,4-naftokinon2797-51-5220-529-2
1705Perfloroheptanoik asit; tridekafloroheptanoik asid375-85-9206-798-9
1706metil N-(isopropoksikarbonil)-L-valil-(3RS)-3-(4-klorofenil)-β-alaninat; valifenalat283159-90-0608-192-3
17076-[C12-18-alkil-(dallanmış, doymamış)-2,5-dioksopirolidin-1-yl]hekzanoik asit, sodyum ve tris(2-hydroksietil)amonyum tuzları701-271-4
17086-[(C10-C13)-alkil-(dallanmış, doymamış)-2,5-dioksopirolidin-1-il]hekzanoik asit2156592-54-8701-118-1
17096-[C12-18-alkil-(dallanmış, doymamış)-2,5-dioksopirolidin-1-il]hekzanoik asit701-162-1
1710Theofilin; 1,3-dimetil-3,7-dihidro-1H-purin-2,6-dion58-55-9200-385-7
17111,3,5-triazin-2,4,6-triamin; melamin108-78-1203-615-4
1712Fluopikolid (ISO); 2,6-dikloro-N-[3-kloro-5-(triflorometil)-2-pridilmetil]benzamid607-285-6239110-15-7
1713N-(2-nitrofenil)fosforik triamid874819-71-3477-690-9
1714N-(5-kloro-2-isopropilbenzil)-N-siklopropil-3-(diflorometil)-5-floro-1-metil-1H-pirazol-4-karboksamid; isoflusipram1255734-28-1811-438-4
17153-(diflorometil)-1-metil-N-[(1RS,4SR,9RS)-1,2,3,4-tetrahidro-9-izopropil-1,4-metanonaftalen-5-il]pirazol-‘ün reaksiyon kütlesi- 4-karboksamit ve 3-(diflorometil)-1-metil-N-[(1RS,4SR,9SR)-1,2,3,4-tetrahidro-9-izopropil-1,4-metanonaftalen-5-il]pirazol -4-karboksamid [≥ %78 syn izomerleri ≤ %15 anti izomerler bağıl içeriği]; izopirazam881685-58-1632-619-2
1716Margosa, ekst. [Azadirachta indica’nın suyla ekstrakte edilen ve ayrıca organik solventlerle işlenen çekirdeklerinden]84696-25-3283-644-7
1717Kumen98-82-8202-704-5
17182-etil-2-[[(1-oksoallil)oksi]metil]-1,3-propandiil diakrilat; 2,2-bis(akriloyloksimetil)butil akrilat; trimetilolpropan triakrilat;15625-89-5239-701-3
1719Pentapotasyum 2,2’,2’’,2’’’,2’’’’-(etan-1,2-diilnitrilo)pentaasetat7216-95-7404-290-3
1720N-karboksimetiliminobis(etilennitrilo)tetra(asetik asit); Pentetik Asit (INCI)67-43-6200-652-8
1721Pentasodyum (karboksilatometil)iminobis(etilennitrilo)tetraasetat; Pentasodyum Pentetate (INCI)140-01-2205-391-3
1722Asetamiprid (ISO); (1E)-N-[(6-kloropridin-3-il)metil]-N’-siyano-N-metilethanimidamid; (E)-N1-[(6-kloro-3-piridil)metil]-N2-siyano-N1-metilasetamidin135410-20-7/ 160430-64-8603-921-1/ 682-791-8
1723Pendimethalin (ISO); N-(1-etilpropil)-2,6-dinitro-3,4-ksidene40487-42-1254-938-2
1724Bentazon (ISO); 3-isopropil-2,1,3-benzothiadiazine-4-one-2,2-dioksid25057-89-0246-585-8’

Referans

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?