Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

LATEST NEWS
CONTACTS
Kozmetik

KOZMETİK BİLEŞEN HOTLIST’İ GÜNCELLENDİ!

Yakın zamanda, Health Canada, yasaklı ve sınırlı bileşenler için Kozmetik Bileşen Hotlist’ini güncellemiştir. Departman, listeye Basic Green 4, Benzophenone, P-Chloro-M-Cresol ve Solvent Violet 13‘ü eklerken, mevcut bazı bileşenleri de değiştirmiştir. Son Hotlist güncellemesi, Ethylhexyl Ethylhexanoate ve Azelaic Acid ve tuzlarının eklenmesiyle 2022 yılında gerçekleşmiştir. Güncel değişiklikler, Secondary Dialkanolamines, Alpha-Hydroxy Acids, Hydroquinone, P-Hydroxyanisole ve Talc ile ilgilidir.

Kanada Hükümeti’nin Kimyasallar Yönetim Planı, sınırlı listeye eklenen bileşenleri değerlendirerek Basic Green 4 (Malachite Green ve tuzları), “potansiyel gelişimsel etkiler” nedeniyle yasaklamış olup, Benzophenone, “azalan vücut ağırlığı gibi olumsuz maternal etkiler” nedeniyle yeni kısıtlamalara tabi tutulmuştur. Ek olarak, P-Chloro-M-Cresol, böbrek üstü bezleri olan “adrenal organları etkileyebileceği” için yeni kısıtlamalara tabi olmuş ve Solvent Violet 13’ün kullanım konsantrasyonları “sağlık endişeleri” nedeniyle sınırlandırılmıştır.

Yeni Değişiklikler

Tamponlama ajanları, emülgatör veya yüzey aktif madde ve “kanserojen nitrosaminlerin öncüleri” olarak işlev gören Dialkanolamines girişi, netlik sağlamak amacıyla secondary alkyl- ve alkanolamines ve tuzlarını içerecek şekilde değiştirilmiştir.

Alpha-Hydroxy Acid (AHA) girişi, polihidroksi asitler, biyonik asitler ve alfa-hidroksil gruplarına sahip tuzların dahil olduğunu açıkça belirtmek için değiştirilmiştir. Ayrıca, tüketici kullanımı kategorisi için izin verilen maksimum konsantrasyon %10’dan %18’e çıkarılmıştır.

Tüketici kullanım kategorisi, profesyonel kullanım için tasarlanmış kozmetik ürünlerin geriye dönük analizi temel alınarak genişletilmiştir. Güncellenmiş uyarı ve dikkat ifadeleri ve Alpha-Hydroxy Acid (AHA) için yeni ürün spesifik kullanım kılavuzları diğer değişiklikler arasındadır.

Hydroquinone girişi, tüketici kullanımı için ürünleri kapsayacak şekilde genişletilmiş ve bu ürünler için maksimum konsantrasyon izni artırılmıştır. Diğer değişiklikler arasında, tırnak ürünlerinde kullanılan P-Hydroxyanisole ve Hydroquinone‘un maksimum konsantrasyon sınırı yer almaktadır.

Talc girişi ise, “kronik inhalasyon maruziyetini azaltmaya yardımcı olmak” amacıyla güncellenmiştir. Health Canada, bunun inflamasyon veya fibroz gibi kanser dışı akciğer etkilerine neden olabileceğini de belirtmiştir. Ek olarak, sağlam yumurtalığı olan kişilerde genital maruziyetin yumurtalık kanserine yol açabileceğini de değerlendirmelerine eklemiştir.

Koku alerjenleri ile ilgili olarak Avrupa Birliği kurallarının takip edileceği yönünde görüşmeler yapılmaktadır.

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?