Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

LATEST NEWS
CONTACTS
Avrupa Birliği Kozmetik

KOJİK ASİT ÜZERİNE SCCS’NİN NİHAİ GÖRÜŞÜ

Avrupa Komisyonu tarafından potansiyel endokrin bozucu özelliklere sahip maddelerin güvenlik değerlendirmesi bağlamında SCCS’ye verilen yetkinin ardından, Bilimsel Komite Kojik Asit hakkındaki nihai Görüşünü yayınlamıştır. Nihai görüş 15-16 Mart 2022 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiştir.

Kojik Asit

Genellikle birkaç “ipliksi mantar” türü (örn. Aspergillus ve Penicillium) tarafından üretilen sekonder metabolittir. Özellikleri nedeniyle (örneğin, tirozinaz aktivitesi ve melanogenez üzerindeki inhibitör etkisi), kozmetikte “cilt aydınlatma maddesi; cilt beyazlatma maddesi, depigmentasyon maddesi” olarak yaygın şekilde kullanılmaktadır.

Kojik Asit (CAS No.501-30-4, EC No.207-922-4), kozmetik ürünlerde yaygın olarak cilt açıcı/beyazlatıcı veya depigmentasyon ajanı olarak kullanılmaktadır. Güncel durumda, 1223/2009 sayılı Kozmetik Yönetmeliği (EC) kapsamında düzenlenmemiştir. Kojik Asit’in iyot organizasyonuna veya tiroid tarafından iyot alımına müdahale ederek tiroid fonksiyonlarının değişmesine neden olduğu rapor edilmiştir, bu nedenle güvenlik değerlendirmesi için öncelik listesine dahil edilmiştir.

Endokrin Bozucu nedir?

Endokrin bozucu, “Endokrin sistemin fonksiyon(lar)ını değiştiren ve sonuç olarak bozulmamış bir organizmada veya onun soyunda veya (alt)popülasyonlarında olumsuz sağlık etkilerine neden olan bir ekzojen madde veya karışım” (IPCS) , 2002) şeklinde tanımlanmaktadır. Bu nedenle, bir endokrin bozucu, insanlarda potansiyel sağlık zararlarına yol açabilen bir endokrin aktif maddedir. Endokrin bozucu içeren maddeler, pestisitler ve kozmetikler de dahil olmak üzere çeşitli ürünlerde bulunabilir. Prostat ve meme kanseri, kısırlık, obezite vb. yan etkilere neden olabilir. Endokrin bozucuların etkisi yaşamın erken evrelerinde daha yüksek olmasına rağmen, ilgili yan etkiler on yıllar sonra bile kendini gösterebilir.

Kojik Asit Üzerine Geçmiş Değerlendirmeler

Veri çağrısı sırasında sektör paydaşları tarafından kozmetik ürünlerde Kojik asidin güvenliğini gösteren bilimsel kanıtlar sunulmuştur. Komisyon, SCCS’den sağlanan bilgiler ışığında Kojik asit üzerinde bir güvenlik değerlendirmesi yapmasını talep etmiştir. Bilim Kurulu, Ekim 2021’de Ön Görüşünü yayınlamış ve sunulan kanıtları ve yukarıda belirtilen endişeleri göz önünde bulundurarak, “%1 Kojik Asit konsantrasyonunun kozmetik ürünlerde kullanım amacı için güvenli değildir.”  ve “Yüz kremi ve el kreminin günde iki kez kombine kullanımı için, maksimum Kojik Asit konsantrasyonu %0.04’ü geçmemelidir” şeklinde ön görüşünü belirtmiştir.

Bu Görüş, ilk yayınlanmasından sonra (5 Kasım 2021’den 14 Ocak 2022’ye kadar) sekiz haftalık bir yorum dönemine tabi tutulmuştur. Bu dönemde alınan yorumlar SCCS tarafından değerlendirilmiştir. Bu Görüş için, içerikteki ana değişiklikler 3.2.3, 3.2.4, 3.4 bölümlerinde ve ilgili tartışma bölümlerinde ve 2. soruya yanıt olarak sonuç bölümünde meydana gelmiştir.

Nihai Görüş

  • Sağlanan veriler ışığında ve Kojik asidin potansiyel endokrin bozucu özellikleriyle ilgili endişeleri göz önünde bulundurarak, SCCS kozmetik ürünlerde maksimum %1 konsantrasyona kadar kullanıldığında Kojik Asit’i güvenli kabul ediyor mu?

Güvenlik değerlendirmesi temelinde ve Kojik asidin potansiyel endokrin bozucu özellikleriyle ilgili endişeler göz önüne alındığında, SCCS, kozmetik ürünlerde cilt aydınlatma maddesi olarak %1’e kadar konsantrasyonlarda kullanıldığında dahi Kojik Asit’in güvenli olmadığı görüşündedir.

  • Alternatif olarak, SCCS’ye göre kozmetik ürünlerde Kojik Asit kullanımı için güvenli kabul edilen maksimum konsantrasyon nedir?

SCCS’nin görüşüne göre, kozmetik ürünlerde cilt aydınlatma maddesi olarak Kojik Asit kullanımı, nihai üründe maksimum %0,7 Kojik Asit konsantrasyonuna kadar tüketici için güvenlidir.

  • SCCS’nin kozmetik ürünlerde Kojik Asit kullanımına ilişkin başka bilimsel kaygıları var mı?

Peeling ajanlarına bazen Kojik Asit eklendiğinden, daha fazla dermal emilim nedeniyle zayıflamış bir cilt bariyeri ek bir endişe kaynağı olabilir.

Bu Görüşte sadece Kojik Asit’in kozmetikte topikal kullanımı ele alınmıştır. Doğal veya sentetik kaynakların diğer kullanımları (örneğin gıda) dikkate alınmamıştır. Kojik Asit türevleri söz konusu olduğunda, örn. Kojik Asit Dipalmitat ve Kojik Asit İzopalmitat gibi Kojik Asit esterleri ve Kloro-Kojik Asit gibi türevler, hiçbir veri sunulmadığından bu görüşe dahil edilmemiştir.

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?