Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

LATEST NEWS
CONTACTS
Avrupa Birliği Kozmetik

Kojik Asit: SCCS’nin Nihai Görüşünde Güncelleme

Avrupa Komisyonu’nun potansiyel endokrin bozucu özelliklere sahip maddelerin güvenlik değerlendirmesi bağlamında SCCS’ye verdiği yetkiyi takiben, Bilimsel Komite Mart 2022’de Kojik Asit hakkındaki nihai Görüşünü yayınladı. Konuyla alakalı bir düzeltme yayınlandı.

Arka Plan

Kojik Asit (CAS No.501-30-4, EC No.207-922-4), kozmetik ürünlerde cilt açıcı/beyazlatıcı veya depigmentasyon maddesi olarak kullanılır.

Bilimsel Komite, Mart 2022’de nihai Görüşünü yayınlamış ve %1’lik Kojik Asit konsantrasyonunun kozmetik ürünlerde kullanım amacı için güvenli olmadığı kanaatinde olduğunu belirtmiş ve beyazlatma maddesi olarak kullanım için maksimum %0,7 konsantrasyonu tavsiye etmiştir.

Bu Nihai Görüş, 10 Haziran 2022’de SCCS tarafından kabul edilen bir düzeltmeye tabidir. Sistemik maruz kalma dozunun hesaplanması, güvenlik değerlendirmesi ve sonuç bölümlerinde değişiklikler içerir.

Yeni Nihai Görüş

1. Sağlanan veriler ışığında ve Kojik asidin potansiyel endokrin bozucu özellikleriyle ilgili endişeleri dikkate alarak, SCCS kozmetik ürünlerde maksimum %1 konsantrasyona kadar kullanıldığında Kojik Asit’i güvenli kabul ediyor mu?

Güvenlik değerlendirmesi temelinde ve Kojik asidin potansiyel endokrin bozucu özellikleriyle ilgili endişeler göz önüne alındığında, SCCS, kozmetik ürünlerde %1’e kadar konsantrasyonlarda cilt aydınlatma maddesi olarak kullanıldığında Kojik asidin güvenli olduğu görüşündedir. .

2. Alternatif olarak, SCCS’ye göre kozmetik ürünlerde Kojik Asit kullanımı için güvenli kabul edilen maksimum konsantrasyon nedir?

3. SCCS’nin kozmetik ürünlerde Kojik Asit kullanımına ilişkin başka bilimsel kaygıları var mı?

Peeling ajanlarına bazen Kojik Asit eklendiğinden, daha fazla dermal emilim nedeniyle zayıflamış bir cilt bariyeri ek bir endişe kaynağı olabilir.

Bu Görüşte sadece Kojik Asit’in kozmetikte topikal kullanımı ele alınmıştır. Doğal veya sentetik kaynakların diğer kullanımları (örneğin gıda) dikkate alınmamıştır.

Kojik Asit türevleri söz konusu olduğunda, örn. Kojik Asit Dipalmitat ve Kojik Asit İzopalmitat gibi Kojik Asit esterleri ve Kloro-Kojik Asit gibi türevler, hiçbir veri sunulmadığından bu Görüşe dahil edilmemiştir.

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?