Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

LATEST NEWS
CONTACTS
Avrupa Birliği Kozmetik

KOJİK ASİT GÜVENLİ Mİ?

Kojik Asit, Aspergillus ve Penicillium dahil olmak üzere birçok filamentli mantar türü tarafından yaygın olarak üretilen ikincil bir metabolittir. Tirozinaz aktivitesi ve melanojenez üzeciltrindeki inhibe edici etkisinden dolayı Kojik Asit, kozmetik ürünlerde cilt açıcı / beyazlatıcı veya depigmente edici ajan olarak yaygın şekilde kullanılmaktadır. Kimyasal adı 5-hidroksi-2-hidroksimetil-4-pirron olan Kojik Asit, ‘’ağartma’’ ve ‘’antioksidan’’ görevleri ile COSING veri tabanına dahil edilmiştir.

Avrupa Birliği Komisyonu, potansiyel Endokrin Bozucu (ED) olarak listelediği Kojik Asit hakkında, 8 Mart 2021 tarihinde SCCS’den güvenlik değerlendirmesi talep etmiştir.

Kojik Asidin tiroidin iyot organizasyonu veya iyot alımına müdahale ettiği ve tiroid fonksiyonlarının değişmesine neden olduğu bildirilmiştir, bu nedenle güvenlik değerlendirmesi için öncelik listesine dahil edilmiştir.

Veri çağrısı sırasında paydaşlar, kozmetik ürünlerde Kojik asidin güvenliğini gösteren bilimsel kanıtlar sunmuş ve 5 Kasım 2021’de Tüketici Güvenliği Bilimsel Komitesi (SCCS), kozmetik ürünlerde Kojik asit kullanımına ilişkin taslak görüşünü yayınlamıştır.

SCCS, kozmetik ürünlerde %1 oranında kullanıldığında kojik asidin güvenli olmadığı sonucuna varmıştır. Kojik asit içeren farklı kozmetik ürünler hakkında spesifik veriler olmadan, SCCS, bireysel kozmetik ürünlerde güvenli Kojik asit konsantrasyonu konusunda tavsiyede bulunamaz. Bu SCCS görüşünde Kojik asidin kozmetikte sadece topikal kullanımı dikkate alınmıştır. Kojik asit türevleri, hiçbir veri sunulmadığından bu görüşe dahil edilmemiştir.

SCCS son veriler ışığında kendisine yöneltilen sorular için aşağıdaki sonuçlara varmıştır.

1. Sağlanan veriler ışığında ve Kojik asidin potansiyel endokrin bozucu özelliklerine ilişkin endişeler dikkate alındığında, SCCS kozmetik ürünlerde maksimum %1 konsantrasyona kadar kullanıldığında Kojik asidi güvenli kabul ediyor mu?

Güvenlik değerlendirmesi temelinde ve Kojik asidin potansiyel endokrin bozucu özelliklerine ilişkin endişeler göz önüne alındığında, SCCS, kozmetik ürünlerde amaçlanan kullanım için %1 Kojik asit konsantrasyonunun güvenli olmadığı görüşündedir.

2. Alternatif olarak, SCCS’ye göre kozmetik ürünlerde Kojik asit kullanımı için güvenli kabul edilen maksimum konsantrasyon nedir?

Kojik asit içeren farklı kozmetik ürünlere ilişkin spesifik veriler olmadan, SCCS, bireysel kozmetik ürünlerde güvenli Kojik asit konsantrasyonu hakkında tavsiyede bulunamaz. Örnek olarak, günde iki kez yüz kremi ve el kremi birlikte kullanıldığında, maksimum Kojik asit konsantrasyonu %0.04’ü geçmemelidir.

3. SCCS’nin kozmetik ürünlerde Kojik asit kullanımına ilişkin başka bilimsel kaygıları var mı?

Peeling ajanlarına bazen Kojik asit eklendiğinden, daha fazla dermal absorpsiyon nedeniyle zayıflamış bir cilt bariyeri ek bir endişe kaynağı olabilir. Bu görüşte sadece kozmetikte Kojik asidin topikal kullanımı ele alınmıştır. Doğal veya sentetik kaynakların diğer kullanımları (örneğin gıda) dikkate alınmamıştır. Kojik asit türevleri söz konusu olduğunda, örn. Kojik asit dipalmitat ve Kojik asit izopalmitat gibi Kojik asit esterleri ve kloro Kojik asit gibi türevler, hiçbir veri sunulmadığından bu görüşe dahil edilmemiştir.

Taslak, 14 Ocak 2022 tarihine kadar görüşlere açıktır. Belirtilen tarih sonrasında açıklanan görüşün kabul edilip, AB komisyonu tarafından işleme alınması beklenmektedir.

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?