Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS

Biyosidal ürünlerin piyasaya arz edilmeden önce insan, hayvan ve çevre sağlığı ile ilgili riskleri değerlendirebilecek şekilde üretimi ve ithali ile ruhsatlandırılmasına ve tescil edilmesine, piyasaya arz edilmesine, ambalajlanmasına, etiketlenmesine, sınıflandırılmasına, denetlenmesine ve biyosidal ürünlerle ilgili diğer hususlara ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

  • Kalıcı Ruhsat Başvurusu
    Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumunun görev, yetki ve sorumluluğuna verilmiş olan, insan vücuduna doğrudan temas eden biyosidal ürünlerin (Tip-1 ve Tip-19) Ek II A/B ve Ek VI’ya göre Dosya Hazırlığı ile ilgili başvuru işlemleriniz ekibimizce sağlanmaktadır.
  • Kalıcı Ruhsat Dosya Hazırlığı
    Ek II A-Ek II B-Ek VI
Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?