Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
Genel Kozmetik

KAĞIT YÜZ MASKELERİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ

Son yıllarda tek kullanımlık kozmetik ürünler kullanım kolaylığı nedeniyle sıklıkla tercih edilmektedir. Kağıt yüz maskeler bu ürünlere örnek olarak verilebilmektedir. Kağıt formunda olan yüz maskeleri pek çok amaç için kullanılabilmektedir. Bunlara yaşlanma karşıtı, nemlendirici, sıkılaştırıcı gibi türler örnek gösterilebilmektedir.

Kağıt yüz maskelerinin hakkında, Ocak 2022’de, doğru risk değerlendirmesini kolaylaştırmak amacıyla “Risk değerlendirmesinden önce yüz maskesine fiili maruz kalmanın araştırılması” çalışması yayınlanmıştır. Bu çalışmada, Çin popülasyonunda yüz kağıt maskelerinin uygulama başına düşen miktar ve bunları etkileyen faktörler hakkında veri toplamak hedeflenmiştir.

Çalışma tasarımı, 18 yaş ve üstü, 175 sağlıklı bireyi ele almış ve bu kişileri iki alt gruba ayırmıştır. İlk grup aynı maskeyi farklı sürelerde (5, 10, 15, 20, 25 ve 30 dakika boyunca) uygularken, ikinci grup ise farklı malzemeden yapılmış olan dört çeşit kağıt yüz maskelerinden (bitki-selüloz, bambu kömürü lifi, bio-selüloz ve binchotan charcoal fiber bazlı maskeler) birini 15 dakika boyunca kullanmıştır. Çalışma, kimyasal maddelere karşı olan gerçek maruziyeti değerlendirmek için, kozmetik ürünlerde yaygın olarak kullanılan Phenoxyethanol ve Methylparaben bileşenlerinin maruziyetini ölçmek amacıyla yapılmıştır.

Bu çalışma, kağıt yüz maskelerinin uygulama başına düşen miktarının, uygulama süresiyle doğru orantılı olarak artış gösterdiğini kanıtlamıştır. Ayrıca, 25 dakika veya daha uzun süre tehlikeli kimyasallara (Phenoxyethanol ve Methylparaben) maruz kalan kişilerde, uygulama başına düşen miktarın keskin artış gösterdiği de gözlemlenmiştir., Bu durum da 20 dakikadan fazla maske uygulamasının kimyasal maruziyeti önemli ölçüde artırabileceği iddiasını ortaya koymuştur.

Kağıt yüz maskelerinin uygulama başına düşen miktarını etkileyen birden fazla faktör mevcuttur. Bu faktörler deney grupları üzerinden verilen örneklerle açıklanmıştır. Sırasıyla, yağlı cilde sahip erkekler ve katılımcılar, kadınlara ve kuru cilde sahip katılımcılara kıyasla, uygulama başına düşen miktarın daha düşük olduğunu göstermiştir. Çalışma ayrıca, yüz ve maske arasındaki temas alanı ne kadar büyükse, uygulama başına düşen miktarın da miktarın o kadar fazla olduğunu kanıtlamıştır. Maskelerin yapıldığı malzemenin, uygulama başına düşen miktar üzerinde önemli ölçüde etkili olduğunu göstermiştir. Bitkisel selüloz, bambu kömürü lifi, biyoselüloz ve binchotan kömürü lifi bazlı maskeler için uygulama başına miktarın gram cinsinden değerinin, 90. yüzdelik dilimleri baz alındığında sırasıyla 5.753, 5.371, 5.017 ve 4.821 g olduğu belirtilmiştir.

Tüm bulgular göz önüne alınarak değerlendirme yapıldığında, çalışma kimyasal bileşenlere karşı olan  maruziyetini en aza indirmek için, kağıt yüz maskelerinin uygun uygulama süresinin 20 dakikadan az olması gerektiğini önermektedir. Ayrıca çalışma, maskenin yapıldığı malzemenin, cinsiyetin, sebum içeriğinin ve temas bölgesinin, yüz kağıt maskelerinin risk değerlendirmesinde dikkate alınması gereken çok önemli faktörler olduğunu vurgulamaktadır. Bu çalışmadan elde edilen veriler, Çin popülasyonunda kağıt yüz maskelerinin gerçekçi risk değerlendirmelerinin yapılmasını sağlamaktadır.

Yapılan çalışmanın sonucunda, uygulama başına düşen miktarın ve bunu etkileyen faktörlerin anlaşılmasının, kağıt yüz maskeleriyle ilişkili risklerin doğru bir şekilde değerlendirilmesi için gerekli olduğu sonucuna varılmıştır. Tüketicilerin yüz kağıt maskelerine maruz kalması, maskenin yapıldığı malzemeye, cinsiyete, yüzdeki sebum içeriğine ve maske ile temas alanına bağlantılıdır. Mevcut çalışmadaki değerlendirme sonucu en kötü olan Bitkisel Selüloz bazlı maskeler için uygulama başına düşen miktarın (5,753 g) 90’ıncı yüzdelik dilimi, kağıt yüz maskeleri için daha gerçekçi bir risk değerlendirmesi yapmak amacıyla kullanılabilmektedir. Kağıt yüz maskeleri için uygun uygulama süresi 20 dakikadan az olmalıdır.

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?