Avrupa Birliği Çevre CLP Kozmetik

İSPANYA’DA YENİ AMBALAJ VE AMBALAJ ATIKLARI YASASI

28 Aralık 2022’de İspanya, ambalaj ve ambalaj atıkları hakkında 1055/2022 Kraliyet Kararnamesi onaylamıştır.

Bu yeni kararname ambalaj ve ambalaj atıklarının yönetimini düzenlenecektir. Kararname, ambalaj atıklarının toplanması ve yönetiminde yerel makamların üreticilerinin ve ithalatçılarının yükümlülüklerini belirlemektedir. Kararname amacı, geri dönüşüm oranlarını artırmak, ambalajın çevresel etkisini azaltmak ve dairesel ekonomiyi teşvik etmektir. Bu doğrultuda kararname, ambalaj atıklarının geri dönüşümü ve geri kazanılması için 2025 ve 2030 yılına kadar hedefler belirlemekte ve geri dönüşümlerini kolaylaştırmak için ambalaj malzemelerinin bileşimi için özel gereksinimleri tarif etmektedir.

Genel olarak, 1055/2022 Kraliyet Kararnamesi, İspanya’daki ambalaj ve ambalaj atıklarının daha sürdürülebilir ve çevre dostu yönetimine doğru bir adımdır.

Ambalaj Gereksinimleri

Tüm ambalajlar 2030 yılına kadar geri dönüştürülebilir olmalıdır.

Üreticiler ve ithalatçılar sadece aşağıdaki gereklilikleri yerine getiren ve ilgili standartlara uyan ambalajları piyasaya arz edebilecektir:

 • Kaplarda veya bileşenlerinde bulunan kurşun, kadmiyum, cıva ve altı değerlikli krom konsantrasyonlarının toplamı ağırlıkça 100 ppm’i geçmemelidir.
 • UNE-EN 13427:2005 “Ambalaj – Kaplar, ambalajlar ve bunların atıkları alanında Avrupa standartlarının kullanılması için gereklilikler”
 • UNE-EN13428:2005 “Ambalaj – Üretim ve bileşim için özel gereksinimler – Kaynağında indirgeme yoluyla önleme”,
 • UNE-EN 13429:2005 “Ambalaj – Yeniden Kullanım”,
 • UNE-EN 13430:2005 “Ambalaj – Geri dönüşüm malzemeleriyle geri kazanılabilen kaplar ve ambalajlar için gereklilikler”,
 • UNE-EN 13431:2005 “Ambalaj – Minimum alt ısıl değerin belirtilmesi dahil, enerji geri kazanımı yoluyla geri kazanılabilen kaplar ve ambalajlar için gereklilikler”
 • UNE-EN 13432:2001 “Ambalaj – Kompostlama ve biyolojik bozunma yoluyla geri kazanılabilen kaplar ve ambalajlar için gereksinimler. Kap veya ambalajın nihai kabulü için test programı ve değerlendirme kriterleri”
 • UNE-EN 15343:2008 «Plastikler. Geri dönüştürülmüş plastikler. Plastiklerin ve geri dönüştürülmüş içeriğin geri dönüştürülmesinin izlenebilirlik ve uygunluk değerlendirmesi” veya bunların yerini alan standartlar.

Ürün üreticileri, İspanya piyasasına arz ettikleri kompostlanamaz plastik ambalajın aşağıdaki geri dönüştürülmüş plastik içeriğe sahip olmasını sağlamalıdır:

 • 2025 yılına kadar, polietilen tereftalattan (PET) yapılan ambalaj: Piyasaya arz edilen PET ambalajlarının ortalaması en az %25 geri dönüştürülmüş plastik olmalıdır,
 • 2025’te plastik ambalaj, piyasaya arz edilen bu tür tüm ambalajların ortalaması en az %20 geri dönüştürülmüş plastik olmalıdır,
 • 2030, Plastik Ambalaj: Piyasaya arz edilen tüm plastik ambalajların ortalaması en az %30 geri dönüştürülmüş plastik olmalıdır.

Bunun da ötesinde, 2030’da ürün üreticileri, kompostlanamaz plastik ile yapılan ambalajın ambalaj başına geri dönüştürülmüş plastik içeriğin aşağıdaki yüzdesine ulaşmasını sağlamaya çalışmalıdır.

 • Ambalajın toplam hesaplanmasında kapakları ve kapakları da dâhil olmak üzere 5 litreye kadar kapasiteye kadar şişeler, sürahi ve benzeri plastik eşyalar için %35,
 • Tekneler, kavanozlar, küvetler, tepsiler, sepetler ve diğer benzer plastik ürünler için %15,
 • Birincil ambalaj uygulamalarında, torbalama, astarlar, soyulabilir kapaklar veya ambalajlar dâhil olmak üzere plastik filmler için % 15,
 • Diğerleri arasında büzülme sargısı, astarlar, çantalar, kabarcık sargısı ve zarflar gibi ikincil veya üçüncül ambalaj uygulamalarında kullanılan plastik filmler için %30,
 • Toptan paletler, kutular, davullar ve depolama kapları ve diğer benzer plastik ürünler için %60 olmalıdır.

Kompostlanamaz plastik ile yapılan ambalaj, içeriğindeki geri dönüştürülmüş malzemenin yüzdesini gösterecek şekilde işaretlenmelidir. Bu bilgiler, standart UNE-EN 15343: 2008 uyarınca sertifika vermek üzere akredite bir kuruluş tarafından onaylanmalıdır.

Ambalaj, geri dönüştürülebilir malzeme yüzdesi ile işaretlenmelidir. Geri dönüştürülebilirlik yüzdesi ile ilgili bilgiler, ancak ambalaj üreticileri ve ürün üreticileri dışındaki kuruluşlar tarafından denetlenebilir ve onaylanabilir bir değerlendirme yoluyla elde edilmişse belirtilebilir.

Ambalaj, 97/129/EC kararında düzenlenen kısaltmalara veya sayılara uygun olarak malzeme bileşimini belirtmek için gönüllü olarak işaretlenebilir.

Farklı malzemelerden yapılmış ambalaj durumunda, kolayca ayrılabilirlerse, bırakılması gereken atık kutuları belirtilmelidir.

Malzemeler kolayca ayrılamadığında veya kompozit ambalaj durumunda, ağırlıkça baskın malzemeye karşılık gelen atık kutusu, sonraki geri dönüşümde olası olaylardan kaçınacak daha iyi bir toplama alternatifi olmadığı durumlarda belirtilecektir.

Yeniden kullanılabilir ambalaj, depozito, dönüş ve dönüş sistemi ile ilişkili sembolü olmalıdır.

Yeniden kullanılabilir ambalaj, tanımlanacak karşılık gelen sembolü olmalıdır.

Ev içi veya endüstriyel kompostlanabilir ambalajlar, “Do not leave in the environment.” ibaresini taşımalıdır.

Kompostlanabilir plastik kaplar söz konusu olduğunda, etiketleme üzerinde kabın Avrupa Standart UNE EN 13432: 2001’e göre sertifikalandırıldığı bildirilmelidir.

Son olarak ambalajın, çevreye atılma riskine yol açabileceği için “çevre dostu” veya benzeri bir iddiayı içermesi yasaktır.

Zaman Çizelgesi

1055/2022 Kraliyet Kararnamesi hali hazırda yürürlüğe girmiştir ancak, yukarıda açıklanan etiketleme gereklilikleri 1 Ocak 2025 itibariyle geçerli olacaktır.

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?