Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

LATEST NEWS
CONTACTS
Avrupa Birliği Genel Kozmetik Türkiye

IFRA 51. REVİZYONU İÇİN İSTİŞARE

IFRA Standartları, koku yaratmanın sınırlarını belirleyerek insanların parfümeri sanatından güvenle keyif almalarını sağlar. IFRA (Uluslararası Koku Birliği), dünya çapında koku endüstrisini temsil eden bir kuruluştur. IFRA, iyi işletim uygulamaları için tavsiyeler ve kokuların güvenli olmasını sağlayan yönergeler sağlayan bir ‘’Uygulama Kuralları (Code of Practice)’’ geliştirmiş ve uygulamıştır.

2020’de IFRA, yayınladığı standartlara yeni güncellemeler eklemeye başlamıştır. Bunun amacı, yeni verileri, yeni yöntemleri ve yeni ürün çeşitlerini sisteme entegre ederek, koku kullanımının güvenle devam ettirilmesini sağlamaktır.

Güncel olarak yürürlükte olan sürüm IFRA 50. Revizyon standartlarıdır.

Standartlar, belirli bir kokunun kullanımını sınırlayabilir veya yasaklayabilir ve IFRA sertifikası ile koku bazlı ürün üreticisinin bu standartlara uyumlu olmasını sağlar. Uluslararası Koku Birliği (IFRA), 30 Haziran 2022’de IFRA standartlarının 51. revizyonuna ilişkin bir istişare başlattığını bildirmiştir. Bu revizyon, formatın, bu formatın kullanım kılavuzu ve diğer kaynaklardan gelen yorum ve katkılara dair ekleri içermektedir. Bunun yanı sıra ilgili müzakere, 49 yeni standardın tanıtımı ve daha önceden yayınlanmış mevcut 11 standarda ait revizyonu da kapsamaktadır.

IFRA Standartlarının 51. Revizyonu aşağıdaki birçok değişikliği de beraberinde getirecektir;

  • RFIM güvenlik değerlendirmesinde hali hazırda yer alan kimyasal yapı ve deneysel formülün standartlardan kaldırılması,
  • NCS ( Natural Complex Substances) ‘de sınırlandırılmış bileşenlerin varlığına ilişkin Ek I’in ve Ek II’de yer alan Schiff bazlarının katkılarının ‘’Diğer Kaynaklardan Katkılar’’ başlığı altında tek bir ekte yeniden düzenlenmesi,
  • Çok sık güncelleme yapılmasını önlemek için 49. Revizyon ile oluşturulan standartlardaki katkılar tablosunun daha önce yapıldığı gibi, Ek’e yapılan basit referanslar ile değiştirilmesi,
  • 51. Revizyondan etkilenen standartlara ilaveten IFRA web sitesinde mevcut olan bütün standartlara tüm bu değişikliklerin uygulanacak olması,

51. Revizyon aynı zamanda IFRA standartlarının kullanımı için yol gösterici niteliktedir. İlgili revizyonda;

– Ürün tür kategorileri ve alt kategorileri değişmeden kalır, ancak kategorilere bazı ürün türleri eklenmiştir.

– Standartların uygulanmasına ait bilgilendirmeler belirtilmiştir.

Son olarak, 49 yeni standart eklenmiş olup, var olan 11 tanesi revize edilmiştir.

Uyum Sağlamak için Zaman Çizelgesi

IFRA revizyonları için halk istişaresi 30 Kasım 2022 tarihine kadar açık kalacaktır.

Bu istişarede yapılan tüm katkılar nihai düzenleme için dikkate alınacaktır. Katkıların hiçbiri gözden geçirilen standartları önemli derecede değiştiren önemli bilgiler sağlamıyorsa, IFRA 51. Revizyonu 3-4 ay içerisinde tamamlanacaktır

Son tarihler yayınlanacak standartların türüne bağlı olarak da belirlenmektedir. Bu durumlar aşağıda gibidir:

1- Bir maddenin yasaklanması durumunda

  • Yeni yasaklamalar için: Revizyon bildirim tarihinden 2 Ay sonra
  • Mevcut yasaklamalar için: Bildirim tarihinden 13 Ay sonra

2- Bir maddenin kısıtlamaları ve ek spesifikasyonları durumunda

  • Yeni kısıtlamalar için: Bildirim tarihinden 13 Ay sonra
  • Mevcut kısıtlamalar için: Bildirim tarihinden 25 Ay sonra

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?