Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
Avrupa Birliği Kozmetik

HAYVAN DENEYLERİ “ÇELİŞKİSİ”

AB Kozmetik Yönetmeliği (EC 1223/2009) ile ECHA (REACH – 1907/2006) Yönetmeliği Arasında Hayvan Deneyleri “Çelişkisi”

Kozmetik hammaddeleri Avrupa Birliği’nde birbiriyle çelişen iki düzenlemeye tabidir. EC 1223/2009 Kozmetik Yönetmeliği hem nihai ürünler hem de içerikler dahil olmak üzere kozmetik ürün güvenlik değerlendirmeleri için in vivo (hayvan) testlerini yasaklamaktadır. Bunun yanı sıra, Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (REACH) (Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması) Yönetmeliği, kimyasal test gereklilikleri kapsamında aynı bileşenlerin in vivo analizlerini zorunlu kılmaktadır.

 “Continuing Animal Tests on Cosmetic Ingredients for REACH in the EU” adlı çalışmada, REACH’in neden olduğu yeni in vivo testlerin kapsamını belirlemek için bildirilen tek kullanımı kozmetik olan kimyasallar için REACH dosyaları incelenmiştir. REACH veri tabanında, bildirilen bir kullanım olarak kozmetik içeren 3.206 kimyasal dosyasının bulunduğu tespit edilmiştir. Bunlardan 419’u yalnızca kozmetik kullanımına sahip bileşenler olup, içlerinden 63 tanesi Kozmetik Yönetmeliği’nin in vivo test yasağından sonra yapılan in vivo analiz raporlarına sahiptir. Bu ürünler için yapılan in vivo testlerde REACH içeriklerini değerlendirmek için büyük ölçüde alternatif, hayvansal olmayan yöntemler kullanılmıştır, fakat toksisite ve güvenlik değerlendirmeleri konusunda REACH gerekliliklerine uymak adına yeni in vivo testler yürütülmüştür. Bazı durumlarda, REACH dosyalarını değerlendiren kurum olan ECHA, yapılan alternatif yöntemleri yetersiz ve yeni in vivo testler gerektirdiği gerekçesi ile reddetmiştir. Ana nedenler, in vitro testlerden elde edilen pozitif veya şüpheli sonuçlar veya in vitro testleri olanaksız kılan kimyasal özellikler olduğu belirtilmiştir. Ancak araştırmacılar, REACH Ek XI’de listelenen olasılıklar uygulanarak veya özellikle akut toksisite çevresinde hayvansal olmayan alternatifler kullanılarak bu testlerden bazılarının “vazgeçilebileceğini” söylemiştir. ECHA ilgili dosyaları değerlendirmeye devam ettiği sürece, in vivo testlerin zorunlu kılınması ve bu konuda daha fazla talep olması muhtemeldir. Kozmetik içerik maddelerine ilişkin REACH testleri, AB raporlarında yalnızca “endüstriyel kimyasallar mevzuatı” testleri olarak görünmektedir. Kozmetiklerin hayvanlar üzerinde test edilmemesinin tüketiciler ve kozmetik endüstrisi için önemi göz önüne alındığında, düzenlemeler arasındaki çelişki çözülene kadar kamuoyu REACH’in zorunlu kıldığı hayvan testleri konusunda bilgilendirilmelidir.

Güzellik endüstrisi ECHA ve REACH ‘e hayvan testleri ile ilgili seslenmektedir;

Kasım 2020’de,

Kozmetik endüstrisi öncüleri, Human Society International’s Animal-free Safety Assessment Collaboration (AFSA) tarafından yayınlanan ECHA ve Temyiz Kurulunun AB’nin kozmetik ürünler üzerindeki hayvanlar üzerinde test yapma yasağını engellediğini iddia eden açık bir bildiriye imza atmıştır.

Aralık 2020’de,

400’den fazla güzellik şirketi ve markası, Avrupa Komisyonu, Parlamento ve Konsey’e hitaben, mevcut AB hayvan testi yasağına uygun olarak yeni hayvan testlerinin durdurulması çağrısında bulunan bir açık mektup imzalamıştır.

2021’de,

Endüstri derneği Cosmetics Europe en son projesini açıklamıştır: “Yeni Bilim Programı”. 2022’de piyasaya sürülecek olan bu program hayvan testi içermeyen güvenlik değerlendirme testlerini, bu alternatiflerin düzenleyici kullanımını ve eğitim ve öğretimi ilerletmek için tasarlanan hayvanlardan arınmış güvenlik değerlendirmesini kapsamaktadır. Beş yıllık program, endüstri tarafından yönlendirilecek ve nihayetinde kozmetiklerin hayvan testlerinden tamamen arınmış olduğu küresel bir gelecek yaratmak için faaliyet gösterecektir.

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?