Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

LATEST NEWS
CONTACTS
Genel Kozmetik

GÜNEŞ KORUYUCU ÜRÜNLER VE FOTOSTABİLİTE

Tüketiciler, güneşten koruyucu ürünleri etiketli güneş koruma faktörüne (SPF) göre seçmekte ve daha büyük sayıların daha iyi olduğunu varsaymaktadırlar. Aslında, daha yüksek SPF derecelendirmeleri, direkt olarak daha yüksek UV koruması anlamına gelmemektedir.  Aynı zamanda yüksek SPF değerleri, kullanıcılara yanlış bir güvenlik hissi vererek güneşte çok fazla zaman geçirmelerine yol açarak geri dönüşü olmayan cilt hasarına neden olabilir.

Piyasada her geçen gün yanlış SPF değerlerine sahip ürünler satışa sunulmaya devam etmektedir. Örneğin; SPF 100’ün üzerinde koruma sağladığı iddiası ile var olan ürünler bulunmaktadır. Bu durum tüketicilere kusursuz bir koruma sağlayacağı fikrine itmektedir ve buna bağlı olarak geri dönüşü zor cilt hasarları oluşması muhtemeldir.

Dünya genelinde tüm güneş kremleri aynı standartlarla üretilmemektedir. ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) yeni geniş spektrum kuralı, UVA korumasının SPF ile orantılı olarak artması gerektiğini kabul eden Avrupa ülkeleri ile karşılaştırıldığında hala yetersizdir. Yenilenmiş AB yönergeleri, SPF açısından minimum düzeyde UVA koruması zorunlu kılmaktadır. Bu durumda, UVA koruma faktörü ya kalıcı pigment koyulaşması (PPD) ile in vivo olarak ya da in vitro olarak Cosmetic Europe’un yöntem ve yönergeleri ile ölçülmektedir; bu, SPF in vivo değerinin en az üçte biri olan sonuçlar vermelidir.

2011 yılında FDA, kritik bir dalga boyu (370 nm) testini geçmek için “geniş spektrumlu” koruma talep eden güneş kremlerini gerektiren ilk güneş kremi kurallarını yürürlüğe koymuştur. Sonuç olarak, bugün satılan hemen hemen tüm geniş spektrumlu güneş kremleri, UV ışınlarını başarıyla filtreleyen çinko oksit veya avobenzon içermektedir. Bu durum ABD pazarında olumlu bir değişim yaratmıştır.

ABD pazarında inorganik güneş koruyucu filtrelerin (özellikle çinko oksit ve titanyum oksit) kullanımındaki çarpıcı artışla kanıtlanan, güneşten koruyuculara duyulan ihtiyaç konusunda tüketici bilinci artmıştır. Tüketiciler bu bileşenlerin doğal olduklarını düşündükleri için formülasyonlara daha fazla güvenmektedir fakat bileşenlerin doğal veya zararsız olduğu konusu tartışmalıdır.

Bu tür inorganik bileşenleri içeren güneş kremleri güneş ışığında fotokimyasal olarak stabil olsalar da düzgün bir şekilde kaplanmadıklarında fotoreaktif hale gelebileceklerini unutmamak önemlidir. Silika bazlı kaplamalar en etkilidir ve asidik pH’ta formüle edilebilir. Ancak genel olarak konuşursak, çinko ve titanyum dioksit hem UVA hem de UVB ışınlarına karşı iyi bir koruma sunmaktadır. Bu malzemelerin nanoparçacık boyutlarıyla ilgili olarak, bilimsel kanıtların toplam ağırlığı, bu çözünmeyen parçacıkların insan sağlığı için çok az risk oluşturduğunu veya hiç risk oluşturmadığını göstermektedir.

Uygulama oranı göz önüne alındığında, FDA maksimum fayda elde etmek için 2 mg/cm2 güneş koruyucu uygulanmasını önermektedir. Her iki saatte bir, terledikten, havluyla çıktıktan, banyo yaptıktan ve yüzdükten sonra tekrar uygulama gereklidir. Yetersiz uygulama ve yeniden uygulamadaki başarısızlık güneş kremlerinin başarısız olmasının ana nedenleri olduğundan, ürün etiketi bu talimatları vurgulamalıdır.

Geniş Spektrumda UV Koruması ve Fotostabilite

Güneş koruyucu ürünleri tasarlamanın ana odak noktası, maksimum verimlilikle geniş spektrumlu koruma sağlayan UV filtrelerinin bir kombinasyonunu seçmektir. Amerika Birleşik Devletleri’nde geniş spektrumlu koruma talep etmek, hem SPF ≥ 15 hem de kritik dalga boyu ≥ 370 nm gerektirmektedir. Belirtildiği gibi, Avrupa için kriterler çok daha yüksek olup UVA korumasının SPF ile orantılı olarak yükselmesini gerektiğini belirtmektedir. European Cosmetics Association, Cosmetics Europe, bu ölçüm için bir in vitro yöntem tanımlamaktadır.

UV filtrelerinin varlığı hem nihai performansı hem de fotostabilizasyonu açısından sinerjik etkilere yol açabilmektedir. Bununla birlikte, eğer iki bileşen arasında bir fotoreaksiyon meydana gelirse, bu aynı zamanda hızlandırılmış bir bozunma ile sonuçlanabilir. Sonuç olarak, ürünün maksimum verimliliğe ulaşması için fotostabilite zorunludur, çünkü bunun SPF üzerinde önemli bir etkisi vardır ve özellikle de korumada önemli bir etkiye sahiptir.

Dünya çapında onaylanmış çok çeşitli organik UVB filtreleri mevcut olsa da 4-tert-butil-4′-metoksidibenzoilmetan (Avobenzone) dünya çapında onaylanmış tek organik UVA filtresidir. Ne yazık ki, belirli koşullar altında UV radyasyonuna maruz kalmanın avobenzonun fotodegrade olmasına neden olacağı tespit edilmiştir. Spesifik olarak, Avobenzone yaklaşık 355-360 nm’de güçlü bir absorpsiyon gösterir, bu da UV ışıması altında azalır ve UVA korumasının kaybolmasına neden olur. Avobenzone foto-kararsızlığının çözücü ortamının özelliklerine duyarlı olduğu gösterilmiştir; polar protik çözücülerde kararlı iken, aprotik polar ve polar olmayan çözücülerde yüksek derecede foto-kararsızdır.

Belirtildiği gibi, oktokrilen (OCR), benzofenon-3 (BP3) ve oktil metoksisinamat (OMC) dahil olmak üzere bazı filtrelerin güvenliği konusunda endişeler dile getirilmiştir. Bu nedenle bu bileşenler çıkarıldığında ABD pazarı için yalnızca iki UVB seçeneği kalmıştır: homosalat ve oktisalat. Bu iki UVB güneş kremi istendiği kadar etkili olmadığından, yukarıda bahsedilen fotostabilizatörlerin, SPF güçlendiricilerin ve avobenzonun fotostabilitesini iyileştiren diğer bileşenlerin seçimi göz önünde bulundurulması gereken anahtardır. Aslında, bu destekleyici bileşenler esasen ABD pazarını hedefleyen formül oluşturucular için mevcut olan tek geçerli seçeneklerdir.

Özetle; güneşten koruyucu ürünler geliştirmenin ana odak noktası, amaçlanan geniş spektrumlu korumayı maksimum verimlilikle sağlayan bir UV filtre kombinasyonu seçmektir. Sonuç olarak, özellikle UVA bölgesi (320–400 nm) için SPF üzerinde önemli bir etkisi olduğundan, ürünün maksimum verimliliği elde etmesi ve sürdürmesi için fotostabilite zorunludur.

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?